Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy Kalisz Pomorski”


GMINA KALISZ POMORSKI

UL. WOLNOŚCI 25, 78-540 KALISZ POMORSKI

Reprezentowana przez:

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KALISZ POMORSKI

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na

„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach

gminy Kalisz Pomorski

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej:

  1. grawitacyjnej we wsi Stara Korytnica o długości ok. 1014 mb oraz tłocznej wraz z przepompowniami pomiędzy wsiami Stara Korytnica - Bralin o długości ok. 3645

  2. grawitacyjnej we wsi Prostynia o długości ok. 1859 mb oraz tłocznej wraz z przepompowniami pomiędzy wsiami Prostynia - Cybowo o długości ok. 3645 mb

Opracowując dokumentację należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni i chodników.

Wyżej wymienione zadanie należy wykonać w oparciu o posiadaną przez Gminę koncepcję gospodarki ściekowej.

Kompletną dokumentację projektową należy opracować oddzielnie na każdą z części (a i b).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00-4

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej, ani ofert częściowych.

Termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - 30 listopad 2005

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie  w siedzibie Zamawiającego -Urząd Miasta i Gminy, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski pok. Nr 18 lub pocztą .

Termin składania ofert upływa w dniu  15 czerwca 2005 r. o godz.11.00.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego p. nr 7. Koperta powinna być oznaczona -przetarg nieograniczony na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy Kalisz Pomorski ”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2005 r. o godz.11.15 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 17.

Kryteria oceny ofert:

Cena- 100 %

W przetargu mogą wziąć udział oferenci  spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 pkt.1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.Nr 19 poz.177, oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Termin związania ofertą 30 dni

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami

-w sprawach technicznych - Zbigniew Toman tel. (0-94) 361 77 65

- w sprawach formalnych - Joanna Maras  tel.( 0-94) 361 77 72         

W godzinach od 7:00 do 15:00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 30-05-2005 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2005 14:11