Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie remontu drogi gminnej i przyległych chodników w ulicy Wojska Polskiego w Kaliszu Pomorskim”


GMINA KALISZ POMORSKI

Reprezentowana przez:

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KALISZ POMORSKI

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na

Wykonanie remontu drogi gminnej i przyległych chodników w ulicy Wojska Polskiego w Kaliszu Pomorskim”

1. Podstawowe parametry remontu drogi gminnej:

a/ szerokość jezdni - 2x2,50 m,

c/ spadek poprzeczny jezdni dwustronny - 2%;

d/ szerokość zjazdów - 3,00 m;

g/ prędkość projektowa - 30 km/h;

2. Konstrukcja nawierzchni:

a/ jezdnia - wg rozdziału II pkt 5.3a

  • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm,

  • wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej średniej grub. 2,8 cm,

b/ plac manewrowy - wg rozdziału II pkt 5.3a

  • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm,

  • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 4 cm,

  • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 20 cm.

c/ chodnik - wg rozdziału II pkt 5.7.3d

  • nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm,

  • podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm.

d/ zjazdy - wg rozdziału II pkt 5.6.1a

  • nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm,

  • podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,

  • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 15 cm.

Wspólny słownik zamówień CPV -45233142-6

CPV- 45233222-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych

Termin realizacji zamówienia  do 15 sierpnia 2005 r.

Wadium  nie będzie pobierane.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać odpłatnie  w siedzibie Zamawiającego -Urząd Miasta i Gminy, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski lub zamówić pocztą , cena za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 25,00 zł + 22% VAT tj. 30,50 zł

Termin składania ofert upływa w dniu  04.07.2005 o godz.11.00.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego p. nr 7. Koperta powinna być oznaczona - przetarg na

„Wykonanie remontu drogi gminnej i przyległych chodników w Kaliszu Pomorskim”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2005r. o godz.11.15 w siedzibie Zamawiającego p. nr 8

Kryterium oceny ofert:

- cena 80%,

- skrócenie terminu wykonania - 20%

W przetargu mogą wziąć udział oferenci  spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 pkt.1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.Nr 19 poz.177, oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Termin związania ofertą 30 dni

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

-w sprawach technicznych - Teresa Ignaszewska tel. (0-94) 361 62 63 w. 19

- w sprawach formalnych - Magdalena Dąbrowska tel.( 0-94) 361 62 63 w. 20.         

W godzinach od 7:00 do 15:00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 16-06-2005 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-06-2005 14:46