Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie koncepcji odbudowy śródmieścia miasta Kalisz Pomorski”


GMINA KALISZ POMORSKI

UL. WOLNOŚCI 25, 78-540 KALISZ POMORSKI

TEL. (094) 361 62 63, FAX: (094) 361 62 88

Reprezentowana przez:

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KALISZ POMORSKI

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na

„Wykonanie koncepcji odbudowy śródmieścia

miasta Kalisz Pomorski”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji odbudowy śródmieścia miasta Kalisz Pomorski. Do opracowania koncepcji należy uzyskać wytyczne do projektowania od konserwatora zabytków, a po opracowaniu koncepcji odbudowy uzgodnić ją z konserwatorem.

Wspólny słownik zamówień CPV 74.22.20.00-1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej, ani ofert częściowych.

Termin wykonania zadania ustala się do dnia - 30 listopada 2005

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie  w siedzibie Zamawiającego -Urząd Miasta i Gminy, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski pok. nr 18 lub zamówić pocztą, faxem (094) 361 62 88, lub mailem asikmar@o2.pl, cena za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 25,00 zł + 22% VAT tj. 30,50 zł

Wadium  nie będzie pobierane.

Termin składania ofert upływa w dniu  04.07.2005 o godz.10.00.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego p. nr 18.

Koperta powinna być oznaczona - przetarg na „Wykonanie koncepcji odbudowy śródmieścia

miasta Kalisz Pomorski”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2005 o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego p. nr 8

Kryterium oceny ofert:

Cena 80%

Termin realizacji 20%

W przetargu mogą wziąć udział oferenci  spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 pkt.1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.Nr 19 poz.177, oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Termin związania ofertą 30 dni

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

-w sprawach technicznych -Zbigniew Toman tel. (0-94) 361 77 65

- w sprawach formalnych - Joanna Maras  tel.( 0-94) 361 77 72          

W godzinach od 7:00 do 15:00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 16-06-2005 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-06-2005 14:47