Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont Sanitariatów w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim”


SZKOLA POSTAWOWA W KALISZ POMORSKI

Reprezentowana przez:

DYREKTORA SZKOLY W KALISZ POMORSKI

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na

„Remont Sanitariatów w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim”

Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch uczniowskich sanitariatów w budynku Szkoly Podstawowej w Kalisz Pomorski.

Wspólny słownik zamówień CPV 45453000-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

Termin realizacji zamówienia do 20 sierpnia 20005 r.

Wadium  nie będzie pobierane

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie  w siedzibie Zamawiającego -Zespól Obsługi Szkól Samorządowych, Błonie Kaszubski 2, 78-540 Kalisz Pomorski lub zamówić pocztą (za zaliczeniem).

Termin składania ofert upływa w dniu  06.07.2005r.o godz.10.00.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego p. nr 26. Koperta powinna być oznaczona -przetarg na „Remont Sanitariatów w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2005r.. o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego p. nr 26.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci  spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 pkt.1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.Nr 19 poz.177, oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Bieluś Dorota  tel.( 0-94) 361 63 61        

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 22-06-2005 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2005 10:37