Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Ubezpieczenie mienia Miasta i Gminy Kalisz Pomorski”


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PONIŻEJ 60 000 EURO

1) Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Kalisz Pomorski

ul. Wolności 25

78-540 Kalisz Pomorski

2) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia Miasta i Gminy Kalisz Pomorski, w tym:

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;

- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych;

- ubezpieczenie szyb od stłuczenia;

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;

- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;

- ubezpieczenia komunikacyjne.

Rodzaj zamówienia: usługi

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 6630000

3) Wymagany okres realizacji zamówienia:22.07.2005 - 21.07.2007

4) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w%):

- cena łączna ubezpieczenia - 50%

- proponowane franszyzy i udziały własne - 20%

- walory proponowanych warunków umowy - 30%

Suma: 100 %

5) Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można
w siedzibie Zamawiającego, tj: Urząd Miasta i Gminy Kalisz Pomorski,
ul. Wolności 25
.

Zamówienia można przesyłać faxem (nr faxu: 094 / 361 62 88).

6) Ofertę należy złożyć do dnia 07 lipca 2005 roku do godz. 11:00
w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski.

7) Otwarcie ofert nastąpi 07 lipca 2005 roku o godz. 11:15
w siedzibie Zamawiającego - tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski, ul. Wolności 25.

8) W przetargu mogą wziąć udział Zakłady Ubezpieczeń spełniające warunki określone w ust. 22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9) Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami - Jan Turski

adres: Maximus Broker Sp. z o.o., ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń

telefony: 056 / 669 05 20, 0602 368 048

fax: 056 / 664 47 06

e-mail: jan.turski@maximus-broker.pl

godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 8.00 - 16.00

Kalisz Pomorski, dn. 22 czerwca 2005 r. ..................................

(pieczęć i podpis Burmistrza)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 22-06-2005 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2005 10:38