Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia”


Kalisz Pomorski dnia 28.06.2005 rok

Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim

ul. Wolności 10, 78-540 Kalisz Pomorski

tel. (0-94) 361 62 11 fax. (0-94) 361 78 78

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na

„Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na pisemny wniosek zainteresowanego, w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 1) za kwotę 20,00 zł. lub za zaliczeniem pocztowym obejmującym również koszty przesyłki.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

  • wymiana pokrycia dachu - 382,29 m2,

  • wymianą obróbek blacharskich - 61,40 m,

  • wymiana stolarki okiennej (91 szt.) - 149,87 m2,

  • wymiana stolarki drzwiowej - 3,08 m2,

  • ocieplenie budynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

5. Pożądany termin wykonania zadania 20 września 2005 r.

6. O udzielenia niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się wszyscy ci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i przedłożą wymagane, przez Zamawiającego, dokumenty określone w SIWZ.

7. Kryterium oceny ofert: 100% cena.

8. Oferty należy złożyć do dnia 14 lipca 2005 roku do godziny 1100 w sekretariacie Zamawiającego.

9. Termin związania ofertą 13 sierpnia 2005 rok.

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- zagadnienia dotyczące przedmiotu zamówienia - Józef Sztobryń

- zagadnienia dotyczące treści SIWZ - Beata Krauz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 28-06-2005 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2005 09:46