Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Krzysztof Kot 2023-03-08 10:38:16
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w 2023 roku w zakresie "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", "Kultura, tradycja,edukacja" oraz "Ochrona i promocja zdrowia". Anna Kranc-Bargieł 2023-03-08 10:34:41
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w 2023 roku w zakresie "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", "Kultura, tradycja,edukacja" oraz "Ochrona i promocja zdrowia". Anna Kranc-Bargieł 2023-03-08 10:30:50
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w 2023 roku w zakresie "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", "Kultura, tradycja,edukacja" oraz "Ochrona i promocja zdrowia". Anna Kranc-Bargieł 2023-03-08 10:30:08
Zarządzenie Nr 47/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 Marcin Kurylczyk 2023-03-07 14:55:14
Zarządzenie Nr 50/2023 w sprawie zamiany zarządzenia nr 25/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2023-03-07 13:49:08
Zarządzenie Nr 52/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-03-07 13:14:21
Zarządzenie Nr 52/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-03-07 13:13:40
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-03-07 12:46:19
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilenia budynków mieszkalnych dwulokalowych na dz. nr 55/3 w m. Kalisz Pomorski, ul. Sosnowa, do realizacji na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 55/3 i 61 położonych w obrębie geodezyjnym numer 0010 w mieście Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2023-03-07 08:27:49
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-03-06 14:41:03
Zarządzenie Nr 51/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przyczepy samowyładowczej PRW ? 1500 Jagoda Tużnik 2023-03-06 14:09:24
Konkurs ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" - ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2023-03-06 14:01:29
Marta Gorajewska 2023-03-06 14:00:28
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-03-06 13:56:51
Uchwała Nr LXXI/516/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bralin. Gabriela Czerniawska 2023-03-06 13:51:43
Uchwała Nr LXXI/515/23 w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2023-03-06 13:51:13
Uchwała Nr LXXI/514/23 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2023. Gabriela Czerniawska 2023-03-06 13:46:30
Uchwała Nr LXXI/513/23 w sprawie zakończenia realizacji i finansowania "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025". Gabriela Czerniawska 2023-03-06 13:45:55
Uchwała Nr LXXI/512/23 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2023. Gabriela Czerniawska 2023-03-06 13:33:14
Uchwała Nr LXXI/511/23 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Gabriela Czerniawska 2023-03-06 13:32:41
Uchwała Nr LXXI/510/23 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2023-03-06 13:31:52
Uchwała Nr LXXI/509/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu. Gabriela Czerniawska 2023-03-06 13:31:03
Uchwała Nr LXXI/508/23 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038. Gabriela Czerniawska 2023-03-06 13:30:34
Uchwała Nr LXXI/507/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok. Gabriela Czerniawska 2023-03-06 13:29:47
Żłobek "Szuwarek" (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2023-03-06 07:26:21
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2023-03-06 07:25:27
Konkurs ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026"- ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2023-03-03 12:47:45
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 06.03.2023 r. - 12.03.2023 r. Lidia Zbytek 2023-03-03 10:42:59
Głosowanie podczas LXXI sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-03-03 08:01:20
Sesja LXXI RM - 02.03.2023 Gabriela Czerniawska 2023-03-03 08:00:28
Sprawozdania IV kwartał 2022r Marcin Kurylczyk 2023-03-02 15:07:47
ZARZĄDZENIE NR 30/2023 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" Marta Gorajewska 2023-03-02 15:04:17
LXXI sesja Rady Miejskiej - 02.03.2023 Marcin Kurylczyk 2023-03-02 13:33:54
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 27 lutego 2023 r. Anna Kranc-Bargieł 2023-03-02 09:10:47
Zbiór danych przestrzennych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bralin. Krzysztof Kot 2023-03-01 13:31:54
Zbiór danych przestrzennych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bralin. Krzysztof Kot 2023-03-01 09:38:17
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-03-01 08:46:47
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora ds. płac w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - (zakończony) Marcin Kurylczyk 2023-02-28 15:09:00
Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2023-02-28 14:30:25