Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Polowania rok 2020, 2021, 2022 Anna Urbańska 2022-01-05 08:04:34
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2022-01-04 13:51:20
Zarządzenie 4/2022 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich Radosław Czapek 2022-01-04 13:22:59
Zapytanie ofertowe: Dostawa środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2022-01-04 07:43:21
Zapytanie ofertowe: Dostawa papieru kserograficznego dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2022-01-04 07:43:08
Zapytanie ofertowe na: Dostawę materiałów i artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2022-01-04 07:42:53
Wykazy - Dzierżawy 2022 Jolanta Leszczyńska 2022-01-03 11:59:39
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-01-03 11:59:12
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-01-03 11:58:29
Głosowanie podczas XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-01-03 10:07:03
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-01-03 10:03:07
Sesja XLVIII RM - 30.12.2021 Gabriela Czerniawska 2022-01-03 10:02:41
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-01-03 09:53:09
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-01-03 09:52:45
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-01-03 09:32:07
Wykazy - Dzierżawy 2022 Jolanta Leszczyńska 2022-01-03 09:29:33
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-01-03 09:28:46
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-01-03 09:18:13
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Radosław Czapek 2022-01-03 09:17:07
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Radosław Czapek 2022-01-03 09:16:48
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-01-03 09:16:02
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Radosław Czapek 2022-01-03 09:15:25
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Radosław Czapek 2022-01-03 09:15:24
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Radosław Czapek 2022-01-03 09:15:18
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski - dokument usunięty Radosław Czapek 2022-01-03 09:12:45
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski - dokument usunięty Radosław Czapek 2022-01-03 09:11:54
ROK 2022 Radosław Czapek 2022-01-03 09:10:20
ROK 2022 Radosław Czapek 2022-01-03 09:10:05
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-12-31 10:07:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzajacej Anna Urbańska 2021-12-31 09:16:08
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia terenu wraz z montażem słupów oświetleniowych w miejscowości Kalisz Pomorski w ramach zadania pn. Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 156/1, 119/1, 119/2, 120/1, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 150, 140/6, 112, 156/2, 95/3, 103/3, 158/3, obręb numer 0006, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-12-31 08:26:37
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia terenu wraz z montażem słupów oświetleniowych w miejscowości Kalisz Pomorski w ramach zadania pn. Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 156/1, 119/1, 119/2, 120/1, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 150, 140/6, 112, 156/2, 95/3, 103/3, 158/3, obręb numer 0006, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-12-31 08:25:55
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 03.01.2022 r. - 09.01.2022 r. Lidia Zbytek 2021-12-31 08:17:44
Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim oraz odbiór zużytych materiałów Marcin Kurylczyk 2021-12-31 08:03:27
Zarządzenie Nr 192/2021 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-12-31 07:25:32
Zarządzenie Nr 192/2021 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-12-31 07:22:29
Zarządzenie Nr 192/2021 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-12-31 07:21:20
Zarzadzenie Nr 193/2021 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal komunalny Jolanta Leszczyńska 2021-12-31 07:20:54
Zarządzenie Nr 192/2021 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-12-31 07:18:17
Obwieszczenie o wydaniu postępowania stwierdzajacego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Anna Urbańska 2021-12-30 15:36:47