Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LXXXV/617/24 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:29:26
Uchwała Nr LXXXV/616/24 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim poprzez likwidację zamiejscowego oddziału w Pomierzynie i utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zamiaru utworzenia punktu przedszkolnego w miejsce likwidowanego oddziału zamiejscowego w Pomierzynie. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:28:38
Uchwała Nr LXXXV/615/24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:27:57
Uchwała Nr LXXXV/614/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:26:25
Uchwała Nr LXXXV/613/24 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:25:43
Uchwała Nr LXXXV/612/24 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata2024-2039. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:24:51
Uchwała Nr LXXXV/611/24 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/605/23 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2024 rok. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:23:50
Marta Gorajewska 2024-01-25 15:35:13
Konkurs ofert na realizację w 2024 r. programu polityki zdrowotnej pn. ?Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 45-64 lat na lata 2024-2026" - ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2024-01-25 15:29:31
Marta Gorajewska 2024-01-25 15:25:39
Konkurs ofert na realizację w 2024 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kalisz Pomorski na lata 2024-2026" - ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2024-01-25 15:22:19
LXXXV Sesja Rady Miejskiej - 25.01.2024 Marcin Kurylczyk 2024-01-25 15:16:04
Głosowanie podczas LXXXV sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2024-01-25 15:06:42
Sesja LXXXV RM - 25.01.2024 Gabriela Czerniawska 2024-01-25 15:05:05
Rok 2024 Gabriela Czerniawska 2024-01-25 15:04:31
Zarządzenie Nr 19/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Jagoda Tużnik 2024-01-25 15:03:28
Zarządzenie Nr 19/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Jagoda Tużnik 2024-01-25 15:02:41
ZARZĄDZENIE NR 17/2024 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2024-01-25 13:32:21
Petycje 2024 Krzysztof Kot 2024-01-24 13:13:55
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Marta Gorajewska 2024-01-23 12:03:27
Zarządzenie nr 14/2024 w sprawie określenia wzoru oraz zasad wydawania i ewidencjonowania identyfikatorów dla przewodniczących zgromadzeń publicznych organizowanych na terenie Gminy Kalisz Pomorski Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-22 13:22:07
Zarządzenie nr 14/2024 w sprawie określenia wzoru oraz zasad wydawania i ewidencjonowania identyfikatorów dla przewodniczących zgromadzeń publicznych organizowanych na terenie Gminy Kalisz Pomorski Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-22 13:21:12
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-22 12:00:17
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-19 13:53:43
Informacje nieudostępnione - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-19 11:07:14
Informacje nieudostępnione - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-19 11:06:27
Informacje nieudostępnione - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-19 10:58:29
Informacje nieudostępnione - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-19 10:56:20
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-19 10:51:23
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-19 10:50:56
Rejestr zgromadzeń 2024 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-19 10:02:43
Zgromadzenia publiczne (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2024-01-19 09:44:50
Zgromadzenie publiczne - 24.01.2024 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-18 15:28:50
Zarządzenie Nr 13/2024 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2024-01-18 14:00:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 814. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:30:09
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości- Druk Nr 813. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:29:33
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2025- Druk Nr 812. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:28:50
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa - Druk Nr 811. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:27:59
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim poprzez likwidację zamiejscowego oddziału w Pomierzynie i utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zamiaru utworzenia punktu przedszkolnego w miejsce likwidowanego oddziału zamiejscowego w Pomierzynie - Druk Nr 810. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:27:04
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu - Druk Nr 809. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:25:53