Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LXXVI/556/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:54:47
Uchwała Nr LXXVI/555/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:54:11
Uchwała Nr LXXVI/554/23 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:53:44
Uchwała Nr LXXVI/553/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:53:20
Uchwała Nr LXXVI/552/23 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drawskiej i Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:52:52
Uchwała Nr LXXVI/551/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie jeziora Bobrowo Małe w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:52:20
Uchwała Nr LXXVI/550/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:51:52
Uchwała Nr LXXVI/549/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:51:28
Uchwała Nr LXXVI/548/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:51:02
Uchwała Nr LXXVI/547/23 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przekazania budynku świetlicy wiejskiej w Pomierzynie wraz z wyposażeniem na stan majątkowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:50:39
Uchwała Nr LXXVI/546/23 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:50:07
Uchwała Nr LXXVI/545/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:49:35
Uchwała Nr LXXVI/544/23 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2022 rok. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:49:01
Uchwała Nr LXXVI/543/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:48:34
Uchwała Nr LXXVI/542/23 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:48:10
Zarządzenie Nr 102/2023 w sprawie rozliczania kosztów służbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów finansowych dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. Marcin Kurylczyk 2023-07-05 14:06:10
Zarządzenie Nr 101/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-07-04 13:07:38
Zarządzenie Nr 101/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-07-04 13:06:27
Informacja Burmistrza Kalisza Pomorskiego dotycząca sprzedaży końcowej węgla - przedłużenie terminu Radosław Czapek 2023-07-04 11:11:09
Głosowanie podczas LXXVI sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-07-04 10:16:09
Sesja LXXVI RM - 29.06.2023 Gabriela Czerniawska 2023-07-04 10:15:07
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 03.07.2023 r. - 09.07.2023 r. Lidia Zbytek 2023-07-03 14:18:55
LXXVI sesja Rady Miejskiej - 29.06.2023 Marcin Kurylczyk 2023-06-29 14:47:25
Uchwały RIO Marcin Kurylczyk 2023-06-29 08:09:25
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszego referenta ds. ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim (zakończony) Marcin Kurylczyk 2023-06-27 13:37:06
Marta Gorajewska 2023-06-27 10:17:39
Konkurs ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" - ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2023-06-27 10:15:07
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - Druk Nr 739. Gabriela Czerniawska 2023-06-27 08:42:59
projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego - Druk Nr 738. Gabriela Czerniawska 2023-06-27 08:41:43
projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników - Druk Nr 737. Gabriela Czerniawska 2023-06-27 08:40:54
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 736. Gabriela Czerniawska 2023-06-27 08:40:09
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drawskiej i Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 735. Gabriela Czerniawska 2023-06-27 08:39:14
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie jeziora Bobrowo Małe w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 734. Gabriela Czerniawska 2023-06-27 08:38:28
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 26.06.2023 r. - 02.07.2023 r. Lidia Zbytek 2023-06-26 13:05:40
Informacja Starosty Drawskiego z dnia 16 czerwca 2023 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamirzenia budowlanego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej 1 MW na działce 16 ob. 0004 Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2023-06-26 11:25:50
Zarządzenie Nr 89/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2023-06-23 12:47:34
Zarządzenie Nr 93/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. Marcin Kurylczyk 2023-06-22 13:57:07
Zapytanie ofertowe - Gminny Program Rewitalizacji Jagoda Tużnik 2023-06-22 07:48:53
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2030" Jagoda Tużnik 2023-06-22 07:46:33
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: ?Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2030?. - dokument usunięty Jagoda Tużnik 2023-06-22 07:46:09