Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o polowaniu zbiorowym na terenie obwodu łowieckiego 212 (nadleśnictwo Kalisz Pomorski, leśnictwa: Cybowo, Dębsko, Mąkowary) Anna Urbańska 2021-12-14 07:07:58
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-12-13 12:10:40
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-12-13 12:07:33
Decyzja zmieniajaca decyzję przenoszącą Anna Urbańska 2021-12-13 11:17:27
Zarządzenie Nr 190/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Radosław Czapek 2021-12-13 10:43:55
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 13.12.2021 r. - 19.12.2021 r. Lidia Zbytek 2021-12-13 08:09:04
Zarzadzenie Nr 185/2021 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Aleksander Preca 2021-12-09 12:40:36
Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego Dorota Dobrzeniecka 2021-12-09 11:20:55
Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego Dorota Dobrzeniecka 2021-12-09 11:14:35
Zarządzenie nr 188/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-12-08 12:12:59
Zarządzenie nr 188/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-12-08 12:12:40
Zarządzenie nr 188/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-12-08 12:10:54
Zarządzenie nr 188/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-12-08 12:09:41
Protokół Nr XLVII/21 z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-12-08 12:07:32
Sesja XLVII RM - 07.12.2021 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2021-12-08 12:06:47
Zarządzenie nr 188/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-12-08 12:06:23
Zarządzenie nr 188/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-12-08 12:06:09
Zarządzenie nr 188/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-12-08 12:01:02
Zarządzenie nr 188/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-12-08 12:00:26
Zarządzenie Nr 187/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do zamiany Radosław Czapek 2021-12-08 11:41:30
Zarządzenie Nr 186/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2021-12-08 11:40:50
Uchwała Nr XLVII/367/21 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-12-07 13:48:30
Uchwała Nr XLVII/366/21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Skarbem Państwa. Gabriela Czerniawska 2021-12-07 13:48:05
Uchwała Nr XLVII/365/21 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2021-12-07 13:47:36
Uchwała Nr XLVII/364/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2021-12-07 13:43:53
Uchwała Nr XLVII/363/21 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Gabriela Czerniawska 2021-12-07 13:43:21
Uchwała Nr XLVII/362/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. Gabriela Czerniawska 2021-12-07 13:42:54
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 485. Gabriela Czerniawska 2021-12-07 13:25:22
Głosowanie podczas nadzwyczajnej XLVII Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-12-07 12:33:35
Sesja nadzwyczajna XLVII RM - 07.12.2021 Gabriela Czerniawska 2021-12-07 12:32:31
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-12-07 11:56:15
XLVII Sesja Rady Miejskiej - 07.12.2021r. Marcin Kurylczyk 2021-12-07 11:39:05
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2021-12-07 11:36:03
Zarządzenie Nr 184/2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Marcin Kurylczyk 2021-12-07 09:19:29
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Skarbem Państwa - Druk Nr 484. Gabriela Czerniawska 2021-12-06 14:18:59
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-12-06 14:11:32
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.16.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV - budowę linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 198/2, 246/1, 227/1, 417, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-12-06 13:46:57
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.16.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV - budowę linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 198/2, 246/1, 227/1, 417, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-12-06 13:46:09
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 22.11.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-12-06 11:47:38
Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach NO.6220.7.2019 Anna Urbańska 2021-12-06 11:44:15