Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 70/2023 w sprawie w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Kalisza Pomorskiego - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-04-20 15:23:44
Zarządzenie Nr 70/2023 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Kalisza Pomorskiego - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-04-20 15:21:23
Zarządzenie Nr 70/2023 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Kalisza Pomorskiego - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-04-20 15:15:42
Samorządy Mieszkańców Marta Gnacyk 2023-04-20 10:47:06
Samorządy Mieszkańców Marta Gnacyk 2023-04-20 10:44:18
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - część zachodnia - Druk Nr 709. Gabriela Czerniawska 2023-04-19 10:34:50
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej i wschodniej części Kalisza Pomorskiego oraz w części obrębów Dębsko i Krężno - Druk Nr 708. Gabriela Czerniawska 2023-04-19 10:34:01
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom - Druk Nr 707. Gabriela Czerniawska 2023-04-19 10:31:34
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kalisz Pomorski - Druk Nr 706. Gabriela Czerniawska 2023-04-19 10:30:47
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego - Druk Nr 705. Gabriela Czerniawska 2023-04-19 10:30:00
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 704. Gabriela Czerniawska 2023-04-19 10:29:20
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 703. Gabriela Czerniawska 2023-04-19 10:25:29
projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 - Druk Nr 702. Gabriela Czerniawska 2023-04-19 10:19:31
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022 - Druk Nr 701. Gabriela Czerniawska 2023-04-19 10:16:38
Zarządzenie nr 49/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Aleksander Preca 2023-04-19 09:45:55
Zarządzenie nr 60/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Aleksander Preca 2023-04-19 09:09:05
Zarządzenie nr 66/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Aleksander Preca 2023-04-19 09:02:56
Zarządzenie nr 61/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 Aleksander Preca 2023-04-19 08:58:59
Zarządzenie Nr 58/2023 w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2022 rok i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok Aleksander Preca 2023-04-19 08:52:48
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 17.04.2023 r. - 23.04.2023 r. Lidia Zbytek 2023-04-17 13:15:20
Zarządzenie Nr 69/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Jagoda Tużnik 2023-04-14 13:38:41
Zarządzenie Nr 68/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia14 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Jagoda Tużnik 2023-04-14 13:37:59
Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Jagoda Tużnik 2023-04-14 13:37:11
Zarządzenie Nr 65/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2023-04-14 13:02:05
Zarządzenie Nr 58/2023 w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2022 rok i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok Marcin Kurylczyk 2023-04-14 11:57:26
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-04-13 11:02:58
KOMUNIKAT Jolanta Leszczyńska 2023-04-13 07:38:54
KOMUNIKAT Jolanta Leszczyńska 2023-04-13 07:38:40
KOMUNIKAT Jolanta Leszczyńska 2023-04-13 07:38:23
KOMUNIKAT Jolanta Leszczyńska 2023-04-13 07:37:32
KOMUNIKAT Jolanta Leszczyńska 2023-04-13 07:36:34
KOMUNIKAT - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2023-04-13 07:35:02
KOMUNIKAT - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2023-04-13 07:34:33
KOMUNIKAT - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2023-04-13 07:32:36
KOMUNIKAT - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2023-04-13 07:22:42
Plan pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2023 rok. Gabriela Czerniawska 2023-04-12 13:51:02
Plan pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2023 rok. Gabriela Czerniawska 2023-04-12 13:49:35
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-04-12 12:48:16
Deklaracja dostępości Marcin Kurylczyk 2023-04-12 09:24:30
LXXIII sesja Rady Miejskiej - 05.04.2023 Marcin Kurylczyk 2023-04-12 07:35:38