Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-08-30 08:02:57
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/375/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2022 rok - Druk Nr 601. Gabriela Czerniawska 2022-08-30 07:59:25
Informacja o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Otwockie Kółko Myśliwskie im. Św. Huberta Anna Urbańska 2022-08-30 07:07:33
Zarządzenie Nr 129/2022 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przy realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy Marcin Kurylczyk 2022-08-29 11:18:21
Zarządzenie Nr 126/2022 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2022 roku , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. Marcin Kurylczyk 2022-08-29 11:16:27
Zarządzenie Nr 126/2022 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2022 roku , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. Marcin Kurylczyk 2022-08-29 11:13:31
LVIII Sesja Rady Miejskiej - 29.08.2022 Marcin Kurylczyk 2022-08-29 10:08:36
Zarządzenie 127/2022 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2022-08-29 09:44:58
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 6 Dorota Dobrzeniecka 2022-08-29 09:30:49
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszego referenta ds. administracyjnych i organizacji prac interwencyjnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2022-08-26 14:13:56
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszego referenta ds. administracyjnych i organizacji prac interwencyjnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2022-08-26 14:10:40
Nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. administracyjnych i organizacji prac interwencyjnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2022-08-26 14:00:35
Zarządzenie Nr 128/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2022-08-26 12:06:40
Zarządzenie Nr 128/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2022-08-26 12:06:21
Zarządzenie 127/2022 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2022-08-26 12:04:04
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wpolityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" - zakończony Marta Gorajewska 2022-08-26 11:06:35
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wpolityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" - zakończony Marta Gorajewska 2022-08-26 11:05:17
Zarządzenie Nr 20/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-08-25 10:46:44
projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - Druk Nr 600. Gabriela Czerniawska 2022-08-25 08:09:28
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 599. Gabriela Czerniawska 2022-08-25 08:08:42
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 599. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-08-25 08:08:00
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 599. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-08-25 08:07:42
Informacja o polowaniu zbiorowym na kaczki na terenie sołect Giżyno, Krężno, Pepłówek, Poźrzadło Wielkie, Stara Studnica Anna Urbańska 2022-08-24 07:16:18
Zarządzenie Nr 120/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2022-08-23 12:43:57
Zarządzenie Nr 120/2022 - dokument usunięty Marcin Kurylczyk 2022-08-23 12:43:03
Zarządzenie Nr 120/2022 - dokument usunięty Marcin Kurylczyk 2022-08-23 12:42:52
Zarządzenie Nr 125/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-08-23 10:26:44
Zarządzenie Nr 125/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-08-23 10:26:06
Zarządzenie Nr 122/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego Marcin Kurylczyk 2022-08-23 10:25:48
Zarządzenie Nr 122/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego Marcin Kurylczyk 2022-08-23 10:24:21
Zarządzenie Nr 119/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-08-23 10:22:14
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-08-23 09:03:13
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-08-23 09:02:36
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-08-23 09:01:49
Zarządzenie Nr 124/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2022-08-22 11:34:52
Zarządzenie Nr 123/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2022-08-22 11:34:28
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 22.08.2022 r. -28.08.2022 r. Marek Brumer 2022-08-22 09:39:42
Regulamin konkursu na ,,Najładniejszy Wieniec Dożynkowy" Marta Szulczyńska 2022-08-19 11:26:15
Regulaminy konkursów Marta Szulczyńska 2022-08-19 11:24:13
Regulaminy konkursów Marta Szulczyńska 2022-08-19 11:23:55