Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLVI/358/21 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2021-11-30 09:22:30
Uchwała Nr XLVI/357/21 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. Gabriela Czerniawska 2021-11-30 09:21:51
Uchwała Nr XLVI/356/21 w sprawie przyjęcia "Programu wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026". Gabriela Czerniawska 2021-11-30 09:21:16
Uchwała Nr XLVI/355/21 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2021-11-30 09:20:29
Uchwała Nr XLVI/354/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2021-11-30 09:19:54
Uchwała Nr XLVI/353/21 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie pierwokupu. Gabriela Czerniawska 2021-11-30 09:19:26
Uchwała Nr XLVI/352/21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Gabriela Czerniawska 2021-11-30 09:19:00
Uchwała Nr XLVI/351/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego. Gabriela Czerniawska 2021-11-30 09:18:26
Uchwała Nr XLVI/350/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. Gabriela Czerniawska 2021-11-30 09:17:53
Uchwała Nr XLVI/349/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. Gabriela Czerniawska 2021-11-30 09:16:55
Zarządzenie nr 178/2021 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których Gmina Kalisz Pomorski jest organem prowadzącym, do dokonania zakupów w ramach wsparcia otrzymanego na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu "Laboratoria przyszłości" Marta Gorajewska 2021-11-29 11:58:46
Obwieszczenie o wydaniu postępowania stwierdzajacego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Anna Urbańska 2021-11-29 10:31:58
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego NO.6220.31.2021 Anna Urbańska 2021-11-29 10:28:03
Budowa obiekty tymczasowego - mobilna wytwórnia mas betonowych zlokalizowana w Kaliszu Pomorskim dz. nr 38/2 m. Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-11-29 10:27:18
Głosowanie podczas XLVI Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-11-29 08:56:39
Sesja XLVI RM - 25.11.2021 Gabriela Czerniawska 2021-11-29 08:55:14
Zarządzenie Nr 175/2021 w sprawie ustalenia dodatkowego dna wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim w 2022 r. Marcin Kurylczyk 2021-11-29 08:51:14
Zarządzenie Nr 175/2021 w sprawie ustalenia dodatkowego dna wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim w 2022 r. Marcin Kurylczyk 2021-11-29 08:50:55
XLVI Sesja Rady Miejskiej - 25.11.2021r. Marcin Kurylczyk 2021-11-29 08:46:19
XLVI Sesja Rady Miejskiej - 25.11.2021r. Marcin Kurylczyk 2021-11-29 08:45:20
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 29.11.2021 r. - 05.12.2021 r. Lidia Zbytek 2021-11-26 11:21:18
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniu 26.11.2021 r. Lidia Zbytek 2021-11-26 11:20:13
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Anna Kranc-Bargieł 2021-11-26 08:40:17
Rejestr Instytucji Kultury Anna Kranc-Bargieł 2021-11-26 08:39:07
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora do spraw promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2021-11-25 14:56:08
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-11-25 14:50:59
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 26 października 2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-11-25 11:57:18
Zarządzenie nr 170/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 160/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizacją w 2021 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2021-11-24 08:16:26
Zarządzenie nr 174/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Marta Gorajewska 2021-11-24 08:13:32
Konkurs ofert na realizację w 2021 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2021-11-23 13:31:28
Zarządzenie Nr 166/2021 w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kalisz Pomorski dotyczących zmiany granic administracyjnych gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2021-11-23 13:29:34
Zarządzenie Nr 166/2021 w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kalisz Pomorski dotyczących zmiany granic administracyjnych gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2021-11-23 13:28:27
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Powiatem Drawskim - Druk Nr 479. Gabriela Czerniawska 2021-11-23 10:06:14
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 26 października 2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-11-22 14:46:26
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 80 Marek Brumer 2021-11-22 13:41:13
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11142_L403_BialyZdroj_006 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 449/7, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gminy Kalisz Pomorski, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych. Krzysztof Kot 2021-11-22 12:49:01
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11142_L403_BialyZdroj_006 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 449/7, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gminy Kalisz Pomorski, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych. Krzysztof Kot 2021-11-22 12:47:58
projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 478. Marcin Kurylczyk 2021-11-22 12:06:56
projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 478. Marcin Kurylczyk 2021-11-22 12:06:12
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 23 października 2021 r. do dnia 18 listopada 2021 r. - Druk Nr 465. Gabriela Czerniawska 2021-11-22 09:27:25