Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-10-25 07:43:11
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 25.10.2021 r. - 31.10.2021 r. Lidia Zbytek 2021-10-25 07:18:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Anna Urbańska 2021-10-22 08:20:52
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-10-22 08:17:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-10-22 08:14:11
Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim Anna Urbańska 2021-10-22 08:13:28
projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2024" - Druk Nr 463. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:12:46
projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kalisz Pomorski celem wydania opinii o zmianie granic gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 462. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:11:50
projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - Druk Nr 461. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:10:36
projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalisz Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - Druk Nr 460. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:09:42
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty - Druk Nr 459. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:07:39
projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Druk Nr 458. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:06:42
projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 457. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:05:55
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Giżyno, gmina Kalisz Pomorski oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy - Druk Nr 456. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:05:00
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0002 m. Kalisz Pomorski oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy - Druk Nr 455. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:04:10
projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych Nadleśnictwa Drawno - Druk Nr 454. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:03:19
projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu - Druk Nr 453. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:01:44
projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielającym schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 452. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:00:38
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 - Druk Nr 451. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 11:59:30
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 - Druk Nr 450. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 11:58:41
projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2022 - Druk Nr 449. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 11:52:06
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2031 - Druk Nr 448. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 11:48:40
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 447. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 11:47:44
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kalisz Pomorski w roku szkolnym 2020/2021 - Druk Nr 445. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 11:45:43
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 76 Marek Brumer 2021-10-20 16:23:42
Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ w Szczecinie o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia Anna Urbańska 2021-10-20 14:21:55
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania Anna Urbańska 2021-10-20 14:20:58
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania Anna Urbańska 2021-10-20 14:20:15
Obwieszczenie o uzupełnieniu karty informacyjnej i aktualizacji działek Anna Urbańska 2021-10-20 14:15:34
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 21 września 2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-10-20 13:19:52
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-10-20 13:06:09
Zarządzenie nr 153/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022" Marta Gorajewska 2021-10-20 11:24:56
Zarządzenie nr 153/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 19 pażdziernika 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjimi pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022" Marta Gorajewska 2021-10-20 11:23:58
Zarządzenie nr 153/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022" Marta Gorajewska 2021-10-20 11:22:27
6. Kontakt Aleksander Preca 2021-10-20 07:09:55
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 08.10.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-10-19 14:49:20
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 20.09.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-10-19 14:28:04
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 22.07.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-10-19 14:15:26
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 21.06.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-10-19 13:51:07
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 24.05.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-10-19 13:37:48