Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.6.2023 z dnia 17 października 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy PE de 125 włącznie i długości do 1100 m włącznie, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 444, 428, 445 i 429/2 położonych w obrębie geodezyjnym numer 0082 Cybowo w gminie Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2023-10-17 14:14:41
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 16.10.2022 r. -22.10.2022 r. Marek Brumer 2023-10-17 09:53:53
Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców Jolanta Leszczyńska 2023-10-13 10:36:33
Zarządzenie Nr 160/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2023-10-13 08:46:55
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - część zachodnia. Krzysztof Kot 2023-10-11 15:02:57
Zarządzenie Nr 166/2023 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż rowerów wodnych Jolanta Leszczyńska 2023-10-11 07:45:59
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 6 października 2023 r. Anna Kranc-Bargieł 2023-10-10 13:35:52
Zarządzenie Nr 167/2023 przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków Jolanta Leszczyńska 2023-10-10 10:39:02
Zarządzenie Nr 164/2023 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Jolanta Leszczyńska 2023-10-10 10:35:09
Zarządzenie Nr 166/2023 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż rowerów wodnych Jolanta Leszczyńska 2023-10-10 10:34:42
Zarządzenie Nr 165/2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków Jolanta Leszczyńska 2023-10-10 10:29:01
Zarządzenie Nr 164/2023 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Jolanta Leszczyńska 2023-10-10 10:24:11
Zarządzenie Nr 159/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2023-10-09 13:48:43
Zarządzenie Nr 163/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-10-09 12:31:07
Zarządzenie Nr 163/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-10-09 12:30:29
"Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" - ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2023-10-09 10:24:00
"Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025"- ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2023-10-09 10:23:35
"Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025"- ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2023-10-09 10:22:51
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2023-10-05 11:48:39
Zarządzenie Nr 158/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2023-10-05 11:39:04
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Drawskiej i Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim. Krzysztof Kot 2023-10-04 10:55:44
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie jeziora Bobrowo Małe w Kaliszu Pomorskim. Krzysztof Kot 2023-10-04 10:54:42
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - część zachodnia. Krzysztof Kot 2023-10-04 10:53:29
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - część zachodnia. Krzysztof Kot 2023-10-04 10:53:10
Informacja o wyniku II przetargu (przetarg z dnia 2.10.2023 r. gdz. 11:00) Jagoda Tużnik 2023-10-02 14:52:19
Informacja o wyniku II przetargu (przetarg z dnia 2.10.2023 r. gdz. 11:00) Jagoda Tużnik 2023-10-02 14:51:49
Informacja o wyniku II przetargu (przetarg z dnia 2.10.2023 r. gdz. 11:00) Jagoda Tużnik 2023-10-02 14:51:28
KODEKS WYBORCZY Gabriela Czerniawska 2023-10-02 12:44:47
UCHWAŁA NR 210/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek skreśleń kandydatów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat. Gabriela Czerniawska 2023-10-02 12:42:54
UCHWAŁA NR 211/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Gabriela Czerniawska 2023-10-02 12:41:54
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-10-02 09:40:01
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-09-29 12:28:49
LXXX sesja Rady Miejskiej - 28.09.2023 Marcin Kurylczyk 2023-09-29 08:25:41
Regulamin Konkursów w "Święto Dyni" Aneta Radomska 2023-09-28 15:11:00
Zarządzenie Nr 157/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-09-28 12:46:39
Zarządzenie Nr 157/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-09-28 12:46:00
Zarządzenie Nr 157/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-09-27 14:49:29
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku świetlicy z zapleczem i pomieszczeniem pomocniczym wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1128/23 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0082 Cybowo w gminie Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2023-09-27 14:25:09
Zarządzenie Nr 156/2023 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej insytucji kultury Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-09-27 13:45:47
ZARZĄDZENIE NR 152/2023 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024. Anna Kranc-Bargieł 2023-09-27 12:43:01