Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 478. Gabriela Czerniawska 2021-11-18 15:35:14
projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalisz Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - Druk Nr 477. Gabriela Czerniawska 2021-11-18 15:30:43
projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - Druk Nr 476. Gabriela Czerniawska 2021-11-18 15:29:21
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty - Druk Nr 475. Gabriela Czerniawska 2021-11-18 15:14:56
projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" - Druk Nr 474. Gabriela Czerniawska 2021-11-18 15:09:33
projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 - Druk Nr 473. Gabriela Czerniawska 2021-11-18 14:51:31
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 472. Gabriela Czerniawska 2021-11-18 14:43:31
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie pierwokupu - Druk Nr 471. Gabriela Czerniawska 2021-11-18 14:35:19
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - Druk Nr 470. Gabriela Czerniawska 2021-11-18 14:30:26
projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 469. Gabriela Czerniawska 2021-11-18 14:27:12
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 22.11.2021 r. - 28.11.2021 r. Lidia Zbytek 2021-11-18 13:35:09
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2031 - Druk Nr 468. Gabriela Czerniawska 2021-11-18 12:27:25
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 467. Gabriela Czerniawska 2021-11-18 12:12:53
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kalisz Pomorski za 2020 rok - Druk Nr 466. Gabriela Czerniawska 2021-11-18 11:48:40
Zarzadzenie Nr 171/2021 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych. Aleksander Preca 2021-11-18 10:58:50
Zarządzenie Nr 172/2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2021-11-18 09:35:22
Zarządzenie Nr 172/2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2021-11-18 09:33:39
Zarządzenie nr 173/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-11-18 09:31:21
Zarządzenie nr 173/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-11-18 09:30:32
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnętrznej linii zasilającej oraz przyłącza energetycznego w ramach realizacji obiektu radiokomunikacyjnego 11142_L403_BialyZdroj_006 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 449/3, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-11-17 14:16:24
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-11-17 12:37:27
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-11-17 12:00:23
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-11-17 11:48:50
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-11-17 11:43:56
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-11-17 11:41:56
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-11-17 11:38:50
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania Anna Urbańska 2021-11-16 14:42:02
Informacja o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 1/R/O/2021 w dniu 04 listopada 2021 r., udzielającej pozwolenia na rozbiórkę istniejącej oczyszczalni ścieków w kompleksie Głębokie, na terenie działek nr ewid. 973/5, 974/3, obręb nr 0078 Głębokie, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-11-16 12:17:31
Zarządzenie Nr 169/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-11-15 13:56:18
Konkurs ofert na realizację w 2021 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2021-11-15 13:31:10
- dokument usunięty Marcin Kurylczyk 2021-11-15 12:23:47
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2021-11-15 12:21:21
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 2 grudnia 2021 roku Radosław Czapek 2021-11-15 10:30:24
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022. Anna Kranc-Bargieł 2021-11-15 09:22:34
Projekt budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 Marcin Kurylczyk 2021-11-12 13:00:26
Projekt budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 Marcin Kurylczyk 2021-11-12 12:50:22
ROK 2022 Marcin Kurylczyk 2021-11-12 12:49:06
ROK 2022 Marcin Kurylczyk 2021-11-12 12:48:52
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-11-12 11:52:21
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 12 w obrębie 0007, gmina Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-11-10 11:36:02