Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wpolityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" - zakończony Marta Gorajewska 2022-08-08 08:04:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - projekt do uzgodnienia i zaopiniowania. Marcin Kurylczyk 2022-08-08 07:04:46
Zarządzenie 116/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026 Marta Gorajewska 2022-08-05 13:27:31
Zarządzenie 116/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026 Marta Gorajewska 2022-08-05 13:27:10
Zarządzenie 116/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026 Marta Gorajewska 2022-08-05 13:26:46
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wpolityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" - zakończony Marta Gorajewska 2022-08-05 13:25:19
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wpolityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" - zakończony Marta Gorajewska 2022-08-05 13:25:06
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2022-08-05 08:59:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - projekt do uzgodnienia i zaopiniowania. Krzysztof Kot 2022-08-04 12:57:11
Zarządzenie Nr 115/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-08-04 12:39:21
Zarządzenie Nr 115/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-08-04 12:38:43
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 01.08.2022 r. -07.08.2022 r. Lidia Zbytek 2022-08-04 10:46:40
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-08-03 10:31:39
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-08-03 10:26:29
Rok 2022 - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-08-03 10:18:02
Rok 2022 - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-08-03 10:17:48
projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 598. Gabriela Czerniawska 2022-08-02 14:45:50
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bralin - Druk Nr 597. Gabriela Czerniawska 2022-08-02 14:44:57
projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalisz Pomorski placówki wsparcia dziennego "Beczuś" i połączenia jej z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 596. Gabriela Czerniawska 2022-08-02 14:44:16
projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 595. Gabriela Czerniawska 2022-08-02 14:43:21
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 594. Gabriela Czerniawska 2022-08-02 14:42:42
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 594. Gabriela Czerniawska 2022-08-02 14:42:32
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - Druk Nr 593. Gabriela Czerniawska 2022-08-02 14:34:48
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 592. Gabriela Czerniawska 2022-08-02 14:33:59
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom - Druk Nr 591. Gabriela Czerniawska 2022-08-02 14:33:16
projekt uchwały w sprawie przekazania w 2022 roku środków z budżetu Gminy Kalisz Pomorski na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu nieoznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim - Druk Nr 590. Gabriela Czerniawska 2022-08-02 14:32:23
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 589. Gabriela Czerniawska 2022-08-02 14:31:32
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 588. Gabriela Czerniawska 2022-08-02 14:30:41
Zarządzenie Nr 114/2022 zmieniające zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 20.08.2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń sportowych na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim, oraz za wynajem sprzętu pływającego na plaży strzeżonej Marcin Kurylczyk 2022-08-02 13:54:19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 105 Marek Brumer 2022-08-02 13:35:51
Nabory na wolne stanowiska: - dokument usunięty Marcin Kurylczyk 2022-08-02 13:21:29
Nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. administracyjnych i organizacji prac interwencyjnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2022-08-02 13:18:33
Nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. administracyjnych i organizacji prac interwencyjnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2022-08-02 13:12:05
Zarządzenie Nr 113/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-08-01 13:56:47
Zarządzenie Nr 113/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-08-01 13:55:07
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka "Szuwarek" w Kalisz Pomorskim - zakończony Marta Gorajewska 2022-08-01 13:44:12
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka "Szuwarek" w Kalisz Pomorskim - zakończony Marta Gorajewska 2022-08-01 13:43:59
Trening uruchamiania syren alarmowych w dniu 01 sierpnia 2022 r. Marek Brumer 2022-08-01 08:25:28
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV i SN 15 kV wraz ze słupową stacją tranformatorową 15/0,4 kV, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 39 położonej obrębie geodezyjnym numer 0011 w mieście Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-07-29 13:41:08
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr DRA3501A, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 219 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0084 Dębsko, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-07-29 12:19:05