Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2039 - Druk Nr 793. Gabriela Czerniawska 2023-12-18 11:47:35
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2039 - Druk Nr 793. Gabriela Czerniawska 2023-12-18 11:47:22
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2024 - Druk Nr 792. Gabriela Czerniawska 2023-12-18 11:46:22
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2024 - Druk Nr 792. Gabriela Czerniawska 2023-12-18 11:46:12
Informacja o wyniku rokowań (przetarg z dnia 15.12.2023 r. gdz. 10:00) Jagoda Tużnik 2023-12-18 10:06:03
Sprawozdania za listopad 2023r Marcin Kurylczyk 2023-12-18 09:38:40
Protokół Nr LXXXIII/23 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Gabriela Czerniawska 2023-12-15 13:45:14
Sesja LXXXIII RM - 30.11.2023 Gabriela Czerniawska 2023-12-15 13:42:58
Zarządzenie Nr 212/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-12-15 13:33:42
Zarządzenie Nr 212/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-12-15 13:33:05
Zarządzenie Nr 210/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2023-12-14 07:19:10
Zarządzenie Nr 211/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 Marcin Kurylczyk 2023-12-14 07:15:18
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Jolanta Leszczyńska 2023-12-13 14:45:08
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 12.12.2023 r. Jolanta Leszczyńska 2023-12-13 14:42:42
Zarządzenie Nr 206/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 Marcin Kurylczyk 2023-12-12 13:22:21
Zarządzenie Nr 205/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2023-12-12 13:21:38
Zarządzenie Nr 192/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2023-12-12 11:14:57
Zarządzenie Nr 209/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2023-12-12 11:14:05
Informacja o wynikach III przetargu na sprzedaż rowerów wodnych Wojciech Kucharski 2023-12-11 13:23:47
Zarządzenie Nr 198/2023 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Marcin Kurylczyk 2023-12-08 09:31:44
Zarządzenie Nr 200/2023 w sprawie zmiany części załącznika w Zarządzeniu Burmistrza Kalisza Pomorskiego Nr 91/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku Radosław Czapek 2023-12-08 08:55:27
Zarządzenie Nr 204/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2023-12-08 08:00:16
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2023-12-08 07:50:38
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kalisz Pomorski na lata 2024-2026" Marta Gorajewska 2023-12-07 15:14:35
Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 45-64 lat na lata 2024-2026 Marta Gorajewska 2023-12-07 15:13:24
Zarządzenie Nr 208/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-12-07 13:44:49
Zarządzenie Nr 208/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-12-07 13:44:25
Zarządzenie Nr 208/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-12-07 13:42:14
Zarządzenie Nr 208/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-12-07 13:41:32
Głosowanie podczas LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-12-06 11:52:20
Sesja LXXXIII RM - 30.11.2023 Gabriela Czerniawska 2023-12-06 11:51:29
Uchwała Nr LXXXIII/604/23 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2024. Gabriela Czerniawska 2023-12-06 10:10:39
Uchwała Nr LXXXIII/603/23 w sprawie przekazania wiaty śmietnikowej na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-12-06 10:08:41
Uchwała Nr LXXXIII/602/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028. Gabriela Czerniawska 2023-12-06 09:47:00
Uchwała Nr LXXXIII/601/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Gabriela Czerniawska 2023-12-06 09:44:08
Uchwała Nr LXXXIII/600/23 w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028. Gabriela Czerniawska 2023-12-06 09:42:37
LXXXIII Sesja Rady Miejskiej - 30.11.2023 Marcin Kurylczyk 2023-12-06 08:14:11
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Krzysztof Kot 2023-12-06 07:39:19
Uchwała Nr LXXXIII/599/23 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024. Gabriela Czerniawska 2023-12-05 14:57:54
Uchwała Nr LXXXIII/598/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą Mirosławiec, dotyczącego powierzenia wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Gabriela Czerniawska 2023-12-05 14:56:40