Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rysunek - plan i legenda ul. Modrzewiowa Marcin Kurylczyk 2022-07-25 12:49:37
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-07-25 10:27:01
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 21 lipca 2022 r. Anna Kranc-Bargieł 2022-07-22 11:37:35
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 102 Lidia Zbytek 2022-07-22 09:59:34
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022 wersja nr 5 Dorota Dobrzeniecka 2022-07-22 09:33:11
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniu 23.07.2022 r. Lidia Zbytek 2022-07-22 08:46:37
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 25.07.2022 r. -31.07.2022 r. Lidia Zbytek 2022-07-22 08:43:01
Zarządzenie Nr 109/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-07-22 07:48:03
Komunikat meteorologiczny Lidia Zbytek 2022-07-21 11:20:11
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych Lidia Zbytek 2022-07-21 11:19:29
Zarządzenie Nr 106/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-07-21 08:37:25
Zarządzenie Nr 108/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-07-19 14:52:45
Zarządzenie Nr 108/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-07-19 14:52:06
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 100 Lidia Zbytek 2022-07-18 13:39:20
Zarządzenie Nr 98/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2022-07-18 09:01:07
Zarządzenie Nr 99/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2022-07-18 09:00:22
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 18.07.2022 r. -24.07.2022 r. Lidia Zbytek 2022-07-15 08:03:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Anna Urbańska 2022-07-14 13:58:39
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur 200 mm PVC i tłocznej dn 902 mmPE Anna Urbańska 2022-07-14 13:54:45
XLV Sesja Rady Miejskiej - 28.10.2021r. Marcin Kurylczyk 2022-07-12 09:22:05
XLVI Sesja Rady Miejskiej - 25.11.2021r. Marcin Kurylczyk 2022-07-12 09:18:44
XLVII Sesja Rady Miejskiej - 07.12.2021r. Marcin Kurylczyk 2022-07-12 09:16:32
XLVIII Sesja Rady Miejskiej - 30.12.2021r. Marcin Kurylczyk 2022-07-12 09:14:21
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.10.2022 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej DN 90 mm PE wraz z przyłączami oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej 200 mm PVC wraz z przyłączami, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 151, 156/2 położonych w obrębie geodezyjnym numer 0006, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-07-12 07:25:47
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.10.2022 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej DN 90 mm PE wraz z przyłączami oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej 200 mm PVC wraz z przyłączami, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 151, 156/2 położonych w obrębie geodezyjnym numer 0006, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-07-12 07:25:09
Zarządzenie Nr 105/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2022-07-11 12:19:51
projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko - Druk Nr 587. Gabriela Czerniawska 2022-07-08 13:24:51
XLIX Sesja Rady Miejskiej - 13.01.2022r. Marcin Kurylczyk 2022-07-08 13:19:33
L Sesja Rady Miejskiej - 27.01.2022 Marcin Kurylczyk 2022-07-08 13:18:45
LI Sesja Rady Miejskiej - 24.02.2022 Marcin Kurylczyk 2022-07-08 13:18:25
LII Sesja Rady Miejskiej - 31.03.2022 Marcin Kurylczyk 2022-07-08 13:17:47
LIII Sesja Rady Miejskiej - 07.04.2022 Marcin Kurylczyk 2022-07-08 13:17:13
LIV Sesja Rady Miejskiej - 28.04.2022 Marcin Kurylczyk 2022-07-08 13:16:41
LV Sesja Rady Miejskiej - 26.05.2022 Marcin Kurylczyk 2022-07-08 13:15:42
projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 586. Gabriela Czerniawska 2022-07-08 13:14:49
LVI Sesja Rady Miejskiej - 30.06.2022 Marcin Kurylczyk 2022-07-08 13:14:26
Zarządzenie Nr 104/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-07-08 11:16:50
Protokół Nr LVI/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-07-08 11:16:49
Zarządzenie Nr 104/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-07-08 11:16:09
Sesja LVI RM - 30.06.2022 Gabriela Czerniawska 2022-07-08 11:16:08