Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LXI/470/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2022-11-03 10:12:27
Uchwała Nr LXI/469/22 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/399/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim oraz nadania mu statutu. Gabriela Czerniawska 2022-11-03 10:11:53
Uchwała Nr LXI/468/22 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Gabriela Czerniawska 2022-11-03 10:11:14
Uchwała Nr LXI/467/22 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2022-11-03 10:10:46
Uchwała Nr LXI/466/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023. Gabriela Czerniawska 2022-11-03 10:10:16
Uchwała Nr LXI/465/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023. Gabriela Czerniawska 2022-11-03 10:09:48
Uchwała Nr LXI/464/22 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2023. Gabriela Czerniawska 2022-11-03 10:09:17
Uchwała Nr LXI/463/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032. Gabriela Czerniawska 2022-11-03 10:08:34
Uchwała Nr LXI/462/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-11-03 10:07:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Anna Urbańska 2022-11-02 14:29:49
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Anna Urbańska 2022-11-02 14:29:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Anna Urbańska 2022-11-02 14:27:05
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Anna Urbańska 2022-11-02 14:26:24
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 150 Lidia Zbytek 2022-10-31 12:15:50
Informacja w wykonania budżetu za III kwartał 2022 Marcin Kurylczyk 2022-10-31 07:09:46
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 31.10.2022 r. - 06.11.2022 r. Lidia Zbytek 2022-10-28 13:25:14
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 20 września 2022 r. do dnia 24 października 2022 r. - Druk Nr 614. Gabriela Czerniawska 2022-10-27 09:38:15
Planowane terminy polowań zbiorowych w WKŁ Potok w Cybowie Anna Urbańska 2022-10-27 07:17:11
Zarządzenie Nr 161/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Radosław Czapek 2022-10-26 14:29:06
projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - Druk Nr 626. Gabriela Czerniawska 2022-10-26 09:54:02
Dodatkowe polowanie zbiorowe w obwodzie nr 182 (rejon Konotop, Mielenko Drawskie, Dzikowo, Woliczno oraz poligon drawski) w dniu 12.11.2022 r. Anna Urbańska 2022-10-26 07:16:24
Polowanie zbiorowe w obwodzie 209 (Kalisz Pomorski, Cybowo, Pomierzyn, Dębsko, Suchowo, Jasnopole) w dniach 19 i 20.11.2022 r. Anna Urbańska 2022-10-26 07:15:02
Zbiór danych przestrzennych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica Marcin Kurylczyk 2022-10-25 14:57:35
Odpowiedź na informacje publiczną z dnia 10.10.2022 Marcin Kurylczyk 2022-10-24 16:22:27
Odpowiedź na informacje publiczną z dnia 10.10.2022 Marcin Kurylczyk 2022-10-24 16:22:11
Odpowiedź na informacje publiczną z dnia 10.10.2022 Marcin Kurylczyk 2022-10-24 15:03:14
Odpowiedź na informacje publiczną z dnia 10.10.2022 Marcin Kurylczyk 2022-10-24 14:58:29
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu Marta Gorajewska 2022-10-24 14:22:38
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu decyzji nr 6740.3.53.2022 z dnia 18 października 2022 r. udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, na terenie działki nr ewid. 10/6, obręb ewid. 0088 Bralin, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-10-24 09:16:57
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - Druk Nr 625. Gabriela Czerniawska 2022-10-21 12:20:25
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/399/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim oraz nadania mu statutu - Druk Nr 624. Gabriela Czerniawska 2022-10-21 12:19:50
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - Druk Nr 623. Gabriela Czerniawska 2022-10-21 12:19:02
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski - Druk Nr 622. Gabriela Czerniawska 2022-10-21 12:18:20
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 - Druk Nr 621. Gabriela Czerniawska 2022-10-21 12:17:33
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 - Druk Nr 620. Gabriela Czerniawska 2022-10-21 12:16:53
projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2023 - Druk Nr 619. Gabriela Czerniawska 2022-10-21 12:16:15
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 618. Gabriela Czerniawska 2022-10-21 12:15:21
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 617. Gabriela Czerniawska 2022-10-21 12:14:33
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kalisz Pomorski w roku szkolnym 2021/2022 - Druk Nr 615. Gabriela Czerniawska 2022-10-20 10:57:31
Zarządzenie Nr 158/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-10-19 14:13:28