Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - Druk Nr 751. Gabriela Czerniawska 2023-08-24 10:52:31
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - Druk Nr 751. Gabriela Czerniawska 2023-08-24 09:09:54
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 750. Gabriela Czerniawska 2023-08-24 09:08:56
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 749. Gabriela Czerniawska 2023-08-24 09:07:49
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - Druk Nr 748. Gabriela Czerniawska 2023-08-24 09:07:05
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 747. Gabriela Czerniawska 2023-08-24 09:06:30
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 746. Gabriela Czerniawska 2023-08-24 09:03:18
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 745. Gabriela Czerniawska 2023-08-24 09:00:47
Zarządzenie nr 126/2023 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2024 rok oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024 i lata następne. Aleksander Preca 2023-08-24 09:00:09
Zarządzenie Nr 131/2023 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2023-08-23 14:55:29
Zarządzenie Nr 130/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2023-08-23 14:52:15
Cyberbezpieczeństwo Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-08-23 12:03:20
Cyberbezpieczeństwo - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-08-23 12:02:27
Cyberbezpieczeństwo - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-08-23 11:58:56
Korekta harmonogramu odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Kalisz Pomorski w 2023 roku Jolanta Leszczyńska 2023-08-23 11:54:19
Korekta harmonogramu odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Kalisz Pomorski w 2023 roku Jolanta Leszczyńska 2023-08-23 11:53:01
Głosowanie korespondencyjne Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-08-23 11:37:09
Cyberbezpieczeństwo (zakładka menu) Aleksander Preca 2023-08-23 11:33:42
Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa do głosowania Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-08-23 11:11:33
Głosowanie przez pełnomocnika Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-08-23 11:09:19
Instrukcja obsługi Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-08-23 09:19:32
Zarządzenie nr 128/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Wojciech Kucharski 2023-08-23 09:10:08
Zarządzenie nr 129/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Wojciech Kucharski 2023-08-23 09:08:00
Zarządzenie nr 128/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Wojciech Kucharski 2023-08-23 09:06:56
Zarządzenie nr 127/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Wojciech Kucharski 2023-08-23 09:05:06
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Jolanta Leszczyńska 2023-08-23 07:04:22
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Jolanta Leszczyńska 2023-08-23 07:00:48
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-08-22 14:56:02
Uchwała Sejmu RP o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego o szczególnym znaczeniu dla państwa Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-08-22 14:53:14
Referendum 2023 (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2023-08-22 14:49:53
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Jolanta Leszczyńska 2023-08-22 10:11:48
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Kalisz Pomorski niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Jolanta Leszczyńska 2023-08-22 08:37:36
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 21.08.2023 r. - 27.08.2023 r. Marek Brumer 2023-08-22 08:22:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi powiatowej nr 1982Z Pomierzyn-Giżyno Wojciech Kucharski 2023-08-21 14:31:40
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 21.08.2023 r. Jolanta Leszczyńska 2023-08-21 14:18:53
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 21.08.2023 r. Jolanta Leszczyńska 2023-08-21 14:17:00
Zarządzenie Nr 124/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2023-08-21 12:04:49
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-08-21 10:15:51
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 18 sierpnia 2023 r. godz. 11:00) Radosław Czapek 2023-08-21 09:13:08
Zarządzenie Nr 125/2023 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 83 z dnia 20.08.2019 roku. Marcin Kurylczyk 2023-08-18 13:55:56