Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę drogi nr 7 w obrębie Sienica na terenie Gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-06-02 10:31:49
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę drogi nr 26 w obrębie Borowo na terenie Gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-06-01 14:24:55
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 07.06.2021 r. - 13.06.2021 r. Lidia Zbytek 2021-06-01 13:18:50
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 31.05.2021 r. - 06.06.2021 r. Lidia Zbytek 2021-06-01 13:17:07
Zarządzenie Nr 79/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/2016 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-06-01 12:40:46
Zarządzenie Nr 76/2021 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2021-06-01 12:39:43
Raport o stanie Gminy Kalisz Pomorski za 2020 rok Marcin Kurylczyk 2021-06-01 12:31:11
Zarządzenie Nr 78/2021 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kalisz Pomorski za 2020 rok Marcin Kurylczyk 2021-06-01 12:30:13
Zarządzenie Nr 80/2021 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal komunalny Jolanta Leszczyńska 2021-06-01 12:14:31
Uchwała Nr XLI/310/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. Gabriela Czerniawska 2021-06-01 12:12:24
Uchwała Nr XLI/309/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. Gabriela Czerniawska 2021-06-01 12:11:52
Głosowanie podczas XLI Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-06-01 09:54:12
Sesja XLI RM - 27.05.2021 Gabriela Czerniawska 2021-06-01 09:51:14
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 31.05.2021 r. - 06.06.2021 r. Lidia Zbytek 2021-05-31 07:37:46
Obwieszczenie stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Jolanta Nowak 2021-05-31 07:11:03
XLI Sesja Rady Miejskiej - 28.05.2021r. Marcin Kurylczyk 2021-05-28 15:44:47
XLI Sesja Rady Miejskiej - 28.05.2021r. Marcin Kurylczyk 2021-05-28 15:39:11
XLI Sesja Rady Miejskiej - 28.05.2021r. Marcin Kurylczyk 2021-05-28 15:35:38
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalisz Pomorski (ul, Modrzewiowa i linia 110kV RKP) Marcin Kurylczyk 2021-05-27 12:19:08
XLI Sesja Rady Miejskiej - 27.05.2021r. Aleksander Preca 2021-05-27 11:33:50
XLI Sesja Rady Miejskiej - 27.05.2021r. Aleksander Preca 2021-05-27 11:33:40
XLI Sesja Rady Miejskiej - 27.05.2021r. Aleksander Preca 2021-05-27 11:33:25
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Aleksander Preca 2021-05-27 10:59:59
Zarządzenie nr 75/2021 z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Nowak 2021-05-26 12:25:50
Zarządzenie nr 75/2021 z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Nowak 2021-05-26 12:23:50
Informacja w sprawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w wartości równej lub przekraczającej 130 tys zł Aleksander Preca 2021-05-26 09:56:38
Informacja w sprawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w wartości równej lub przekraczającej 130 tys zł Aleksander Preca 2021-05-26 09:56:07
Informacja w sprawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w wartości równej lub przekraczającej 130 tys zł Aleksander Preca 2021-05-26 09:55:21
Informacja w sprawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w wartości równej lub przekraczającej 130 tys zł Aleksander Preca 2021-05-26 09:52:51
Informacja w sprawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w wartości równej lub przekraczającej 130 tys zł Aleksander Preca 2021-05-26 09:49:46
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6733.6.2021 z dnia 05.05.2021 r. Krzysztof Kot 2021-05-26 09:17:16
Zarządzenie nr 75/2021 z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Nowak 2021-05-26 07:45:31
Uchwały RIO Marcin Kurylczyk 2021-05-25 11:49:49
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 3 Dorota Dobrzeniecka 2021-05-24 13:26:02
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Jolanta Nowak 2021-05-24 11:21:08
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Jolanta Nowak 2021-05-24 09:40:28
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Jolanta Nowak 2021-05-24 09:39:15
Obwieszczenie stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Jolanta Nowak 2021-05-24 08:06:24
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom w formie stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego, zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach Marta Gorajewska 2021-05-24 08:05:05
Obwieszczenie stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Jolanta Nowak 2021-05-24 08:04:19