Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LVI/437/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko. Gabriela Czerniawska 2022-07-08 09:09:58
Uchwała Nr LVI/436/22 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2022-07-08 09:09:20
Uchwała Nr LVI/435/22 w sprawie przyjęcia "Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026". Gabriela Czerniawska 2022-07-08 09:08:11
Uchwała Nr LVI/434/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2022-07-08 09:07:26
Uchwała Nr LVI/433/22 w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Gabriela Czerniawska 2022-07-08 09:06:57
Uchwała Nr LVI/432/22 w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2022/2023. Gabriela Czerniawska 2022-07-08 09:06:15
Uchwała Nr LVI/431/22 w sprawie przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego typ GBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-07-08 09:05:41
Uchwała Nr LVI/430/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032. Gabriela Czerniawska 2022-07-08 09:05:05
Uchwała Nr LVI/429/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-07-08 09:04:31
Uchwała Nr LVI/428/22 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2021 rok. Gabriela Czerniawska 2022-07-08 09:03:41
Uchwała Nr LVI/427/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. Gabriela Czerniawska 2022-07-08 08:59:09
Uchwała Nr LVI/426/22 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego. Gabriela Czerniawska 2022-07-08 08:58:11
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 11.07.2022 r. -17.07.2022 r. Lidia Zbytek 2022-07-08 08:04:53
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wpolityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" - zakończony Marta Gorajewska 2022-07-07 14:22:28
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wpolityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" - zakończony Marta Gorajewska 2022-07-07 14:22:11
Zarządzenie Nr 102/2022 w sprawie powołania Komisji Loterii Fantowej "POMOC DZIECIOM". Marcin Kurylczyk 2022-07-07 13:20:02
Zarządzenie Nr 102/2022 w sprawie powołania Komisji Loterii Fantowej "POMOC DZIECIOM". Marcin Kurylczyk 2022-07-07 13:17:01
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr DRA3601A, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 33 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0088 Bralin, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-07-07 10:49:38
Zarządzenie Nr 97/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-07-07 08:24:09
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu w dniu 28 czerwca 2022 r. decyzji nr 6740.3.28.2022 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 57/2, 53/2, 53/13 położonych w obrębie geodezyjnym numer 0005, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-07-06 14:29:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Anna Urbańska 2022-07-06 13:18:01
Budowa farmy fotowoltaicznej PV Biały Zdrój o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Anna Urbańska 2022-07-06 13:15:50
Budowa farmy fotowoltaicznej PV Biały Zdrój o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Anna Urbańska 2022-07-06 13:14:49
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.8.2022 z dnia 06 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o., na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 187/46 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0072 Giżyno, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-07-06 10:41:31
Zarządzenie Nr 101/2022 w sprawie wyznaczenie nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w POmierzynie podczas jego nieobecności Marta Gorajewska 2022-07-06 09:51:20
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr DRA3501A, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 219 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0084 Dębsko, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-07-05 14:17:06
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2022-07-05 10:32:26
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-07-05 09:09:08
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-07-05 08:50:29
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-07-05 08:49:51
Zarządzenie Nr 100/2022 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich Radosław Czapek 2022-07-04 14:00:33
Głosowanie podczas LVI sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-07-04 12:06:59
Sesja LVI RM - 30.06.2022 Gabriela Czerniawska 2022-07-04 11:59:49
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa Anna Urbańska 2022-07-04 10:05:28
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Krzysztof Kot 2022-07-04 08:43:28
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w roku 2021-2022 Jolanta Leszczyńska 2022-07-01 09:59:48
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w roku 2021-2022 Jolanta Leszczyńska 2022-07-01 09:58:50
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w latach 2012-2020 Jolanta Leszczyńska 2022-07-01 09:56:20
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w roku 2021-2022 Jolanta Leszczyńska 2022-07-01 09:55:48
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w roku 2021-2022 Jolanta Leszczyńska 2022-07-01 09:55:08