Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WNIOSEK O UDZIELENIE STYPENDIUM BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE LUB SPORTOWE Marta Gorajewska 2021-05-24 08:03:01
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - dokument usunięty Marta Gorajewska 2021-05-24 08:01:36
ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM - dokument usunięty Marta Gorajewska 2021-05-24 08:01:31
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA - dokument usunięty Marta Gorajewska 2021-05-24 08:01:16
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 24.04.2021 r. do dnia 20.05.2021 r. - Druk Nr 408. Gabriela Czerniawska 2021-05-24 07:52:56
Alicja Wensker-Rożek Marcin Kurylczyk 2021-05-21 12:26:07
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 24.05.2021 r. - 30.05.2021 r. Lidia Zbytek 2021-05-21 08:20:26
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53 Lidia Zbytek 2021-05-21 07:56:06
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Jolanta Nowak 2021-05-21 07:33:33
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych Lidia Zbytek 2021-05-20 14:56:41
Protokół Nr XL/21 z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-05-20 13:09:33
Sesja XL RM - 13.05.2021 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2021-05-20 10:47:13
Protokół Nr XXXIX/21 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim odbytej w dniu 29 kwietnia 2021 roku Gabriela Czerniawska 2021-05-20 10:46:17
Sesja XXXIX RM - 29.04.2021 Gabriela Czerniawska 2021-05-20 10:45:04
Janusz Garbacz Aleksander Preca 2021-05-20 10:27:07
Zarządzenie Nr 74/2021 w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-05-19 12:55:35
Informacja z wykonania zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kalisz Pomorski za rok 2020 - Druk Nr 412. Gabriela Czerniawska 2021-05-19 12:19:04
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za rok 2020 - Druk Nr 411. Gabriela Czerniawska 2021-05-19 12:15:49
Informacja z wykonania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kalisz Pomorski za rok 2020 - Druk Nr 410. Gabriela Czerniawska 2021-05-19 12:10:48
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 13.05.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-05-19 12:09:17
Zarządzenie Nr 73/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-05-19 12:07:18
Zarządzenie Nr 73/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-05-19 12:06:23
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok - Druk Nr 409. Gabriela Czerniawska 2021-05-19 12:01:24
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 413. Gabriela Czerniawska 2021-05-19 11:10:32
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 413. Gabriela Czerniawska 2021-05-19 11:10:16
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-05-19 09:19:26
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 26.04.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-05-19 08:18:39
Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim za 2020 rok. Marcin Kurylczyk 2021-05-18 09:18:39
Bilans Urząd Miejski za 2020 rok Marcin Kurylczyk 2021-05-18 08:27:24
Bilanse za 2020 rok Marcin Kurylczyk 2021-05-18 08:26:50
Bilanse za 2020 rok Marcin Kurylczyk 2021-05-18 08:26:21
Zarządzenie Nr 66/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-05-17 11:15:20
Protokół Nr XXXVIII/21 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim odbytej w dniu 25 marca 2021 roku Gabriela Czerniawska 2021-05-14 13:37:09
Głosowanie podczas XL Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-05-14 13:29:53
Sesja XL nadzwyczajna RM - 13.05.2021 Gabriela Czerniawska 2021-05-14 13:28:54
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-05-14 12:06:53
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-05-14 12:05:58
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-05-14 12:05:38
Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-05-14 11:56:54
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-05-14 10:24:16