Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 181/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Wojciech Kucharski 2023-11-02 14:45:39
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Anna Kranc-Bargieł 2023-11-02 12:09:23
LXXXI Sesja Rady Miejskiej - 26.10.2023 Aleksander Preca 2023-11-02 11:12:09
LXXXI Sesja Rady Miejskiej - 26.10.2023 Aleksander Preca 2023-11-02 11:11:58
LXXXI Sesja Rady Miejskiej - 26.10.2023 Aleksander Preca 2023-11-02 11:10:20
LXXXI Sesja Rady Miejskiej - 26.10.2023 Aleksander Preca 2023-11-02 11:10:10
LXXXI Sesja Rady Miejskiej - 26.10.2023 Aleksander Preca 2023-11-02 11:09:55
LXXXI Sesja Rady Miejskiej - 26.10.2023 Aleksander Preca 2023-11-02 11:09:28
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 25.10.2023 r. Jolanta Leszczyńska 2023-10-31 11:49:42
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 25.10.2023 r. Jolanta Leszczyńska 2023-10-31 11:47:49
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-10-31 10:27:52
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.9.2023 z dnia 31 października 2023 r., zmieniającą decyzję Burmistrza Kalisza Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.09.2009 r., nr IP 7331 - 62/2009 (znak: IP 7331-62/09), w tym ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska sportowego z montażem urządzeń sportowych wraz z budową świetlicy wiejskiej i niezbędnym zagospodarowaniem, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 16/16 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0081 Suchowo w gminie Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2023-10-31 09:31:16
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.9.2023 z dnia 31 października 2023 r., zmieniającą decyzję Burmistrza Kalisza Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.09.2009 r., nr IP 7331 - 62/2009 (znak: IP 7331-62/09), w tym ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska sportowego z montażem urządzeń sportowych wraz z budową świetlicy wiejskiej i niezbędnym zagospodarowaniem, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 16/16 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0081 Suchowo w gminie Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2023-10-31 09:30:42
Zarzadzenie Nr 174/2023 sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń Aleksander Preca 2023-10-30 14:54:42
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za III kwartał 2023 r. Aleksander Preca 2023-10-30 13:38:04
Uchwała Nr LXXXI/588/23 w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Gabriela Czerniawska 2023-10-30 13:04:33
Uchwała Nr LXXXI/587/23 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2023-10-30 12:58:51
Uchwała Nr LXXXI/586/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2023-10-30 12:55:35
Uchwała Nr LXXXI/585/23 w sprawie ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Gabriela Czerniawska 2023-10-30 12:54:22
Uchwała Nr LXXXI/584/23 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038. Gabriela Czerniawska 2023-10-30 12:53:17
Uchwała Nr LXXXI/583/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok. Gabriela Czerniawska 2023-10-30 12:52:28
Zarządzenie Nr 175/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-10-30 11:34:43
Zarządzenie Nr 175/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-10-30 11:34:07
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wojciech Kucharski 2023-10-30 09:19:27
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 25.10.2023 r. Jolanta Leszczyńska 2023-10-26 12:39:43
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.8.2023 z dnia 25 października 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej z zapleczem i pomieszczeniem pomocniczym wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1128/23 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0082 Cybowo w gminie Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2023-10-25 13:23:18
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, do realizacji na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 16/10 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0081 Suchowo w gminie Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2023-10-25 13:19:50
Protokół Nr LXXX/23 z sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-10-25 12:27:32
Sesja LXXX RM - 28.09.2023 Gabriela Czerniawska 2023-10-25 12:24:00
Sprawozdania za III kwartał 2023 roku Aleksander Preca 2023-10-25 09:55:42
Sprawozdania za III kwartał 2023 roku Aleksander Preca 2023-10-25 09:55:03
Sprawozdania za III kwartał 2023 roku Aleksander Preca 2023-10-25 09:54:40
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr IP 7331-62/2009 z dnia 04.09.2009 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego o nawierzchni trawiastej, boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ziemnej wraz z montażem urządzeń sportowych, na terenie wydzielonej części działki o numerze ewidencyjnym 16/9 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0081 Suchowo w gminie Kalisz Pomorski o powierzchni nie większej niż 0,5 ha. Krzysztof Kot 2023-10-23 15:01:58
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kalisz Pomorski w roku szkolnym 2022/2023 - Druk Nr 766. Gabriela Czerniawska 2023-10-23 11:47:18
projekt uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych - Druk Nr 773. Gabriela Czerniawska 2023-10-23 11:45:10
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 772. Gabriela Czerniawska 2023-10-23 11:44:00
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 771. Gabriela Czerniawska 2023-10-23 11:43:23
projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych - Druk Nr 770. Gabriela Czerniawska 2023-10-23 11:42:46
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 769. Gabriela Czerniawska 2023-10-23 11:41:49
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 768. Gabriela Czerniawska 2023-10-23 11:40:57