Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LXXX/582/23 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego na kadencję 2024 - 2027. Gabriela Czerniawska 2023-10-20 08:54:04
Uchwała Nr LXXX/581/23 w sprawie przekazania wiat śmietnikowych na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-10-20 08:53:12
Uchwała Nr LXXX/580/23 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027. Gabriela Czerniawska 2023-10-20 08:50:13
Uchwała Nr LXXX/579/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kalisz Pomorski do związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej" i przyjęcia jego statutu. Gabriela Czerniawska 2023-10-20 08:49:36
Uchwała Nr LXXX/578/23 w sprawie nadania promenadzie wokół jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim imienia Romana Bykowskiego. Gabriela Czerniawska 2023-10-20 08:48:53
Uchwała Nr LXXX/577/23 w sprawie zakończenia realizacji i finansowania "Programu wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026". Gabriela Czerniawska 2023-10-20 08:48:15
Uchwała Nr LXXX/576/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024. Gabriela Czerniawska 2023-10-20 08:47:12
Uchwała Nr LXXX/575/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024. Gabriela Czerniawska 2023-10-20 08:46:26
Uchwała Nr LXXX/574/23 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038. Gabriela Czerniawska 2023-10-20 08:45:49
Uchwała Nr LXXX/573/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok. Gabriela Czerniawska 2023-10-20 08:40:20
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-10-20 07:29:27
Zarządzenie Nr 171/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-10-19 14:35:29
Zarządzenie Nr 171/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-10-19 14:34:36
Zarządzenie Nr 172/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2023-10-19 14:29:23
Zarządzenie Nr 172/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2023-10-19 14:28:50
Zarządzenie Nr 173/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2023-10-19 14:23:54
Zarządzenie Nr 173/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2023-10-19 14:23:00
Zarzadzenie Nr 169/2023 sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok Aleksander Preca 2023-10-19 09:17:09
Zarządzenie Nr 170/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2023-10-18 08:43:57
Zarządzenie Nr 162/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 Marcin Kurylczyk 2023-10-18 08:43:01
Zarządzenie Nr 161/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2023-10-18 08:41:44
Wynik Referendum Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-10-18 07:56:45
WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU 2023 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-10-18 07:08:34
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.6.2023 z dnia 17 października 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy PE de 125 włącznie i długości do 1100 m włącznie, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 444, 428, 445 i 429/2 położonych w obrębie geodezyjnym numer 0082 Cybowo w gminie Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2023-10-17 14:15:12
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.6.2023 z dnia 17 października 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy PE de 125 włącznie i długości do 1100 m włącznie, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 444, 428, 445 i 429/2 położonych w obrębie geodezyjnym numer 0082 Cybowo w gminie Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2023-10-17 14:14:41
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 16.10.2022 r. -22.10.2022 r. Marek Brumer 2023-10-17 09:53:53
Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców Jolanta Leszczyńska 2023-10-13 10:36:33
Zarządzenie Nr 160/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2023-10-13 08:46:55
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - część zachodnia. Krzysztof Kot 2023-10-11 15:02:57
Zarządzenie Nr 166/2023 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż rowerów wodnych Jolanta Leszczyńska 2023-10-11 07:45:59
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 6 października 2023 r. Anna Kranc-Bargieł 2023-10-10 13:35:52
Zarządzenie Nr 167/2023 przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków Jolanta Leszczyńska 2023-10-10 10:39:02
Zarządzenie Nr 164/2023 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Jolanta Leszczyńska 2023-10-10 10:35:09
Zarządzenie Nr 166/2023 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż rowerów wodnych Jolanta Leszczyńska 2023-10-10 10:34:42
Zarządzenie Nr 165/2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków Jolanta Leszczyńska 2023-10-10 10:29:01
Zarządzenie Nr 164/2023 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Jolanta Leszczyńska 2023-10-10 10:24:11
Zarządzenie Nr 159/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2023-10-09 13:48:43
Zarządzenie Nr 163/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-10-09 12:31:07
Zarządzenie Nr 163/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-10-09 12:30:29
"Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" - ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2023-10-09 10:24:00