Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zbiorcza informacja o petycjach za rok 2021 Marcin Kurylczyk 2022-06-24 07:33:02
deklaracja niemieszkalne Anna Urbańska 2022-06-23 15:57:12
deklaracja mieszkalne Anna Urbańska 2022-06-23 15:56:44
Deklaracja dotyczaca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - budynki i lokale niemieszkalne - dokument usunięty Anna Urbańska 2022-06-23 15:56:01
Deklaracja dotyczaca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - budynki i lokale mieszkalne - dokument usunięty Anna Urbańska 2022-06-23 15:55:37
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej - dokument usunięty Anna Urbańska 2022-06-23 15:55:35
Petycje 2022 Anna Urbańska 2022-06-23 13:54:41
Sprawozdania za I kwartał 2022r Marcin Kurylczyk 2022-06-23 11:54:01
Sprawozdania za I kwartał 2022r Marcin Kurylczyk 2022-06-23 11:53:27
Sprawozdania za I kwartał 2022r Marcin Kurylczyk 2022-06-23 11:53:06
Sprawozdania za I kwartał 2022r Marcin Kurylczyk 2022-06-23 11:52:44
Petycje 2022 Marcin Kurylczyk 2022-06-23 08:58:55
Petycje 2022 Marcin Kurylczyk 2022-06-23 08:57:26
2022 Marcin Kurylczyk 2022-06-23 08:57:04
Petycje 2021 Marcin Kurylczyk 2022-06-23 08:56:42
Zbiorcza informacja o petycjach Marcin Kurylczyk 2022-06-23 08:56:10
Petycje 2021 Marcin Kurylczyk 2022-06-23 08:51:52
Petycje 2021 Marcin Kurylczyk 2022-06-22 14:11:49
Petycje 2021 Marcin Kurylczyk 2022-06-22 14:06:23
Petycje 2021 Marcin Kurylczyk 2022-06-22 14:05:17
2020 Marcin Kurylczyk 2022-06-22 14:04:15
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022 wersja nr 4 Dorota Dobrzeniecka 2022-06-22 11:30:05
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka "Szuwarek" w Kalisz Pomorskim - zakończony Marta Gorajewska 2022-06-22 07:49:17
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr DRA3601A, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 33, obręb numer 0088 Bralin, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-06-21 11:06:57
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr DRA3601A, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 33, obręb numer 0088 Bralin, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-06-21 11:06:17
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-06-20 14:01:13
Protokół Nr LV/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-06-20 13:49:04
Protokół Nr LV/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-06-20 13:48:45
Protokół Nr LV/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-06-20 13:48:42
Sesja LV RM - 26.05.2022 Gabriela Czerniawska 2022-06-20 13:48:22
projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026"- Druk Nr 585. Gabriela Czerniawska 2022-06-20 11:37:32
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 584. Gabriela Czerniawska 2022-06-20 11:36:29
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki - Druk Nr 583. Gabriela Czerniawska 2022-06-20 11:35:43
projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2022/2023 - Druk Nr 582. Gabriela Czerniawska 2022-06-20 11:34:50
projekt uchwały w sprawie przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego typ GBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim - Druk Nr 581. Gabriela Czerniawska 2022-06-20 11:34:00
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 580. Gabriela Czerniawska 2022-06-20 11:33:02
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 579. Gabriela Czerniawska 2022-06-20 11:31:49
projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2021 rok - Druk Nr 578. Gabriela Czerniawska 2022-06-20 11:30:54
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok ? Druk Nr 577. Gabriela Czerniawska 2022-06-20 11:30:00
projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 576. Gabriela Czerniawska 2022-06-20 11:28:51