Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LI/395/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-02-28 09:50:31
Uchwała Nr LI/394/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Giżyno, gmina Kalisz Pomorski oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy. Gabriela Czerniawska 2022-02-28 09:49:59
Uchwała Nr LI/393/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2022-02-28 09:49:28
Uchwała Nr LI/392/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Gabriela Czerniawska 2022-02-28 09:49:01
Uchwała Nr LI/391/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022 - 2032. Gabriela Czerniawska 2022-02-28 09:48:28
Uchwała Nr LI/390/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-02-28 09:47:54
Zarządzenie Nr 38/2022 w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Marcin Kurylczyk 2022-02-25 13:28:10
Zapytanie ofertowe na nadzór "Budowa budynku wielorodzinnego na dz. nr 38/6 przy ulicy Kolejowej w Kaliszu Pomorskim" Marcin Kurylczyk 2022-02-25 12:32:16
Zapytanie ofertowe na nadzór "Budowa budynku wielorodzinnego na dz. nr 38/6 przy ulicy Kolejowej w Kaliszu Pomorskim" Marcin Kurylczyk 2022-02-25 12:31:54
ZARZĄDZENIE NR 36/2022 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2022-02-25 10:51:13
Zarządzenie Nr 36/2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Marcin Kurylczyk 2022-02-25 10:23:24
Zarządzenie Nr 35/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-02-25 09:54:16
Zarządzenie Nr 35/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-02-25 09:53:14
Zarządzenie Nr 37/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-02-25 09:21:40
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 28.02.2022 r. - 06.03.2022 r. Lidia Zbytek 2022-02-25 07:22:19
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko - Druk Nr 526. Gabriela Czerniawska 2022-02-24 09:03:24
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko - Druk Nr 526. Gabriela Czerniawska 2022-02-24 09:01:18
Sprawozdania za styczeń 2022 Marcin Kurylczyk 2022-02-24 07:34:19
Sprawozdania za IV kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2022-02-24 07:33:35
Sprawozdania za IV kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2022-02-24 07:33:27
Sprawozdania za IV kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2022-02-24 07:32:53
Sprawozdania za IV kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2022-02-24 07:32:28
Sprawozdania za grudzień 2021 Marcin Kurylczyk 2022-02-24 07:31:53
Sprawozdania za listopad 2021 Marcin Kurylczyk 2022-02-24 07:31:11
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 27.01.2022r. Marta Szulczyńska 2022-02-23 10:03:12
Komisja Polityki Społecznej 2022 Marta Szulczyńska 2022-02-23 10:02:10
Komisja Polityki Społecznej 2022 Marta Szulczyńska 2022-02-23 10:01:59
Komisja Rewizyjna 2022 Marta Szulczyńska 2022-02-23 10:01:36
Komisja Rewizyjna 2022 Marta Szulczyńska 2022-02-23 10:01:24
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2022 Marta Szulczyńska 2022-02-23 10:01:08
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2022 Marta Szulczyńska 2022-02-23 10:00:56
Komisja Gospodarki i Budżetu 2022 Marta Szulczyńska 2022-02-23 10:00:46
Komisja Gospodarki i Budżetu 2022 Marta Szulczyńska 2022-02-23 10:00:31
Komunikat 1/2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Anna Urbańska 2022-02-23 07:24:11
Plan pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2022 rok. Gabriela Czerniawska 2022-02-22 12:01:39
Plan pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2022 rok. Gabriela Czerniawska 2022-02-22 12:00:07
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Cybowa Osiedle oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców Cybowo Osiedle za rok 2021 Marta Szulczyńska 2022-02-22 11:57:38
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Nr 5 oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 za rok 2021 Marta Szulczyńska 2022-02-22 11:56:20
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Nr 4 oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 4 za rok 2021 Marta Szulczyńska 2022-02-22 11:55:57
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Nr 3 oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 3 za rok 2021 Marta Szulczyńska 2022-02-22 11:55:34