Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 25.10.2021 r. - 31.10.2021 r. Lidia Zbytek 2021-10-25 07:18:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Anna Urbańska 2021-10-22 08:20:52
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-10-22 08:17:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-10-22 08:14:11
Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim Anna Urbańska 2021-10-22 08:13:28
projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2024" - Druk Nr 463. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:12:46
projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kalisz Pomorski celem wydania opinii o zmianie granic gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 462. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:11:50
projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - Druk Nr 461. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:10:36
projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalisz Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - Druk Nr 460. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:09:42
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty - Druk Nr 459. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:07:39
projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Druk Nr 458. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:06:42
projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 457. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:05:55
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Giżyno, gmina Kalisz Pomorski oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy - Druk Nr 456. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:05:00
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0002 m. Kalisz Pomorski oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy - Druk Nr 455. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:04:10
projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych Nadleśnictwa Drawno - Druk Nr 454. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:03:19
projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu - Druk Nr 453. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:01:44
projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielającym schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 452. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 12:00:38
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 - Druk Nr 451. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 11:59:30
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 - Druk Nr 450. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 11:58:41
projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2022 - Druk Nr 449. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 11:52:06
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2031 - Druk Nr 448. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 11:48:40
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 447. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 11:47:44
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kalisz Pomorski w roku szkolnym 2020/2021 - Druk Nr 445. Gabriela Czerniawska 2021-10-21 11:45:43
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 76 Marek Brumer 2021-10-20 16:23:42
Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ w Szczecinie o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia Anna Urbańska 2021-10-20 14:21:55
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania Anna Urbańska 2021-10-20 14:20:58
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania Anna Urbańska 2021-10-20 14:20:15
Obwieszczenie o uzupełnieniu karty informacyjnej i aktualizacji działek Anna Urbańska 2021-10-20 14:15:34
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 21 września 2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-10-20 13:19:52
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-10-20 13:06:09
Zarządzenie nr 153/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022" Marta Gorajewska 2021-10-20 11:24:56
Zarządzenie nr 153/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 19 pażdziernika 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjimi pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022" Marta Gorajewska 2021-10-20 11:23:58
Zarządzenie nr 153/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022" Marta Gorajewska 2021-10-20 11:22:27
6. Kontakt Aleksander Preca 2021-10-20 07:09:55
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 08.10.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-10-19 14:49:20
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 20.09.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-10-19 14:28:04
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 22.07.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-10-19 14:15:26
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 21.06.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-10-19 13:51:07
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 24.05.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-10-19 13:37:48
Zarządzenie nr 154/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-10-19 13:29:55