Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja LVII RM - 08.08.2022 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2022-08-12 12:37:00
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2022-08-12 11:59:20
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2022-08-12 11:53:58
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2022-08-12 11:47:34
Zrządzenie 118/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. Marcin Kurylczyk 2022-08-12 11:25:39
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 110 Marek Brumer 2022-08-12 09:32:41
Zarządzenie nr 117/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Marta Gorajewska 2022-08-12 09:09:43
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Krzysztof Kot 2022-08-11 09:53:54
Irena Kilijańska-Kotowicz Marcin Kurylczyk 2022-08-10 14:27:20
Sprawozdania za II kwartał 2022r Marcin Kurylczyk 2022-08-10 11:04:51
LVII Sesja Rady Miejskiej - 08.08.2022 Marcin Kurylczyk 2022-08-09 12:49:33
Głosowanie podczas LVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:47:44
Sesja nadzwyczajna LVII RM - 08.08.2022 Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:46:40
Uchwała Nr LVI/448/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:10:53
Uchwała Nr LVII/447/22 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bralin. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:10:21
Uchwała Nr LVII/446/22 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalisz Pomorski placówki wsparcia dziennego "Beczuś" i połączenia jej z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:09:49
Uchwała Nr LVII/445/22 w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:09:17
Uchwała Nr LVII/444/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:08:51
Uchwała Nr LVII/443/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:08:19
Uchwała Nr LVII/442/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:07:30
Uchwała Nr LVII/441/22 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:06:52
Uchwała Nr LVII/440/22 w sprawie przekazania w 2022 roku środków z budżetu Gminy Kalisz Pomorski na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu nieoznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:06:11
Uchwała Nr LVII/439/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:05:32
Uchwała Nr LVII/438/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:04:43
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 08.08.2022 r. -14.08.2022 r. Marek Brumer 2022-08-08 13:35:09
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Drawsku Pomorskim Marta Gorajewska 2022-08-08 09:06:37
Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026 Marta Gorajewska 2022-08-08 08:05:33
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wpolityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" - zakończony Marta Gorajewska 2022-08-08 08:04:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - projekt do uzgodnienia i zaopiniowania. Marcin Kurylczyk 2022-08-08 07:04:46
Zarządzenie 116/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026 Marta Gorajewska 2022-08-05 13:27:31
Zarządzenie 116/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026 Marta Gorajewska 2022-08-05 13:27:10
Zarządzenie 116/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026 Marta Gorajewska 2022-08-05 13:26:46
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wpolityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" - zakończony Marta Gorajewska 2022-08-05 13:25:19
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wpolityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" - zakończony Marta Gorajewska 2022-08-05 13:25:06
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2022-08-05 08:59:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - projekt do uzgodnienia i zaopiniowania. Krzysztof Kot 2022-08-04 12:57:11
Zarządzenie Nr 115/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-08-04 12:39:21
Zarządzenie Nr 115/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-08-04 12:38:43
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 01.08.2022 r. -07.08.2022 r. Lidia Zbytek 2022-08-04 10:46:40
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-08-03 10:31:39