Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIX/304/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2021-05-05 12:51:40
Uchwała Nr XXXIX/303/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2021-05-05 12:50:57
Uchwała Nr XXXIX/302/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów. Gabriela Czerniawska 2021-05-05 12:49:45
Uchwała Nr XXXIX/301/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2021-05-05 12:49:20
Uchwała Nr XXXIX/300/21 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2021. Gabriela Czerniawska 2021-05-05 12:48:48
Uchwała Nr XXXIX/299/21 w sprawie wysokości diet i zasad ich przyznawania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2021-05-05 12:48:17
Uchwała Nr XXXIX/298/21 w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego typ GBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-05-05 12:47:43
Uchwała Nr XXXIX/297/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. Gabriela Czerniawska 2021-05-05 12:46:49
Uchwała Nr XXXIX/296/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. Gabriela Czerniawska 2021-05-05 12:45:16
Uchwała Nr XXXIX/295/21 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020. Gabriela Czerniawska 2021-05-05 12:44:45
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-05-05 10:50:01
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływnia na środowisko Jolanta Nowak 2021-05-05 10:49:39
zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Jolanta Nowak 2021-05-05 10:43:50
Głosowanie podczas XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-05-05 09:16:03
Sesja XXXIX RM - 29.04.2021 Gabriela Czerniawska 2021-05-05 09:09:20
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok Jolanta Leszczyńska 2021-04-30 12:26:52
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok Jolanta Leszczyńska 2021-04-30 12:26:29
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok Jolanta Leszczyńska 2021-04-30 12:09:25
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I kwartał 2021 r. Marcin Kurylczyk 2021-04-30 11:36:44
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 03.05.2021 r. - 09.05.2021 r. Lidia Zbytek 2021-04-29 13:26:27
XXXIX Sesja Rady Miejskiej - 29.04.2021r. Aleksander Preca 2021-04-29 12:55:30
XXXIX Sesja Rady Miejskiej - 29.04.2021r. Aleksander Preca 2021-04-29 12:55:19
XXXIX Sesja Rady Miejskiej - 29.04.2021r. Aleksander Preca 2021-04-29 12:55:04
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - 25.03.2021r. Aleksander Preca 2021-04-29 12:53:40
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - 25.03.2021r. Aleksander Preca 2021-04-29 12:51:23
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - 25.03.2021r. Marcin Kurylczyk 2021-04-29 10:57:12
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - 25.03.2021r. Marcin Kurylczyk 2021-04-29 10:35:23
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kalisz Pomorski za rok 2020 - Druk Nr 393. Gabriela Czerniawska 2021-04-29 07:53:27
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020 - Druk Nr 392. Gabriela Czerniawska 2021-04-29 07:51:13
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 20.03.2021 r. do dnia 23.04.2021 r. - Druk Nr 391. Gabriela Czerniawska 2021-04-29 07:49:24
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Marta Szulczyńska 2021-04-28 13:26:48
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Marta Szulczyńska 2021-04-28 13:26:28
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Pomierzyn, na terenie działki nr ewid. 126, obręb Pomierzyn, gm. Kalisz Pomorski Krzysztof Kot 2021-04-28 13:21:01
Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Nowak 2021-04-28 09:30:54
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 28 - 29.04.2021 r. Lidia Zbytek 2021-04-28 07:17:44
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 28-29.04.2021 r. - dokument usunięty Lidia Zbytek 2021-04-28 07:14:29
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 28-29.04.2021 r. - dokument usunięty Lidia Zbytek 2021-04-28 07:13:05
Ostrzeżenia Meteorologiczne zbiorczo nr 66 Marek Brumer 2021-04-27 13:28:12
Sprawozdania I kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2021-04-27 13:11:32
Sprawozdania I kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2021-04-27 13:11:09