Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski - Druk Nr 521. Gabriela Czerniawska 2022-02-18 08:52:32
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 520. Gabriela Czerniawska 2022-02-18 08:51:02
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 519. Gabriela Czerniawska 2022-02-18 08:47:46
Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 28 Lidia Zbytek 2022-02-18 07:46:11
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 21.02.2022 r. - 27.02.2022 r. Lidia Zbytek 2022-02-17 14:13:29
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową dla zasilenia farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 403/11 w obrębie Stara Korytnica, prowadzone pomiędzy istniejącą stacją elektroenergetyczną GPZ Kalisz Pomorski oraz stacją elektroenergetyczną GPO obsługującą przedmiotową farmę fotowoltaiczną, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 196/3, 212/8, 139, 203/1, obręb nr 0090 Stara Korytnica, gminy Kalisz Pomorski (etap 2). Krzysztof Kot 2022-02-17 13:43:08
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową dla zasilenia farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 403/11 w obrębie Stara Korytnica, prowadzone pomiędzy istniejącą stacją elektroenergetyczną GPZ Kalisz Pomorski oraz stacją elektroenergetyczną GPO obsługującą przedmiotową farmę fotowoltaiczną, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 196/3, 212/8, 139, 203/1, obręb nr 0090 Stara Korytnica, gminy Kalisz Pomorski (etap 2). Krzysztof Kot 2022-02-17 13:42:13
Zarządzenia Nr 32/2022 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tych gruntach budynków Radosław Czapek 2022-02-17 09:57:53
Zarządzenia Nr 32/2022 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tych gruntach budynków Radosław Czapek 2022-02-17 09:57:24
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków przy ul. Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 57/2, 53/2, 53/13, obręb numer 0005, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-02-16 14:44:56
Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 27 Lidia Zbytek 2022-02-16 13:54:20
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 14.02.2022 r. - 20.02.2022 r. Lidia Zbytek 2022-02-15 13:07:05
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 28 lutego 2022 roku Radosław Czapek 2022-02-11 08:29:48
Protokół Nr L/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-02-09 12:54:27
Sesja L RM - 27.01.2022 Gabriela Czerniawska 2022-02-09 12:53:30
Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-02-09 12:41:29
Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-02-09 12:40:54
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 9 lutego 2022 r. z godz. 10:00) Radosław Czapek 2022-02-09 12:27:07
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 07.02.2022 r. - 13.02.2022 r. Marek Brumer 2022-02-06 10:25:12
Zarządzenie Nr 24/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2022-02-04 07:25:53
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2022-02-04 07:24:40
Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2022-02-03 14:32:29
Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2022-02-03 14:32:00
Zarządzenie Nr 28/2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Marcin Kurylczyk 2022-02-03 14:30:54
Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2022-02-03 14:30:34
Zarządzenie Nr 20/2022 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2022-02-03 14:29:46
Zarządzenie Nr 23/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-02-03 13:40:12
"Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026". Marta Gorajewska 2022-02-03 13:37:20
"Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026". Marta Gorajewska 2022-02-03 13:36:58
Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2022-02-03 13:32:07
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV w celu usunięcia kolizji z zagospodarowaniem terenu działki nr 140 obr. Sienica, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 97/3, 140, obręb numer 0071 Sienica, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-02-03 11:17:31
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15 Marek Brumer 2022-02-02 14:48:19
L Sesja Rady Miejskiej - 27.01.2022 Marcin Kurylczyk 2022-02-02 11:12:41
L Sesja Rady Miejskiej - 27.01.2022 Marcin Kurylczyk 2022-02-02 11:12:26
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 3/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11142_L403_BiałyZdroj_006 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 449/7, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gminy Kalisz Pomorski, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Krzysztof Kot 2022-02-02 09:55:55
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.8.2021 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową dla zasilenia farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 403/11 w obrębie Stara Korytnica, prowadzone pomiędzy istniejącą stacją elektroenergetyczną GPZ Kalisz Pomorski oraz stacją elektroenergetyczną GPO obsługującą przedmiotową farmę fotowoltaiczną. Krzysztof Kot 2022-02-01 14:16:07
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2022. Anna Kranc-Bargieł 2022-02-01 13:54:54
Zarządzenie Nr 27/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do zamiany Radosław Czapek 2022-02-01 13:54:44
Zarządzenie Nr 26/2022 w sprawie nabycia nieruchomości Radosław Czapek 2022-02-01 13:52:30
ZARZĄDZENIE NR 28/2022 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2022-02-01 13:26:51