Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SOŁTYSI GMINY KALISZ POMORSKI Marta Szulczyńska 2021-09-02 07:26:49
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-09-02 07:22:05
Samorządy Mieszkańców Marta Szulczyńska 2021-09-02 07:19:19
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 30.08.2021 r. - 05.09.2021 r. Marek Brumer 2021-09-02 07:00:39
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Marcin Kurylczyk 2021-09-01 07:59:14
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania Anna Urbańska 2021-08-30 10:02:57
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 30.08.2021 r. - 05.09.2021 r. Marek Brumer 2021-08-30 07:28:21
Rok 2021 Marta Szulczyńska 2021-08-27 13:21:00
Zarządzenie Nr 128/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-08-26 14:03:48
Zarządzenie Nr 129/2021 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 77/2016 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-08-26 13:08:58
Zarządzenie Nr 130/2021 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2021-08-26 12:10:44
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Marta Gorajewska 2021-08-26 11:45:30
Zarządzenie Nr 126/2021 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2021 roku , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. Marcin Kurylczyk 2021-08-26 10:25:25
Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Anna Urbańska 2021-08-26 09:48:58
Zarządzenie Nr 130/2021 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2021-08-26 09:39:18
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego NO.6220.22.2021 Anna Urbańska 2021-08-26 08:48:24
Budowa napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Recz-Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-08-26 08:47:09
Budowa napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Recz-Kalisz Pomorski - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-08-26 08:46:56
Budowa napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Recz-Kalisz Pomorski - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-08-26 08:46:38
Zarządzenie nr 131/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-08-26 08:38:23
Zarządzenie nr 131/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-08-26 08:37:27
Zarządzenie Nr 127/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków Radosław Czapek 2021-08-25 14:25:48
Zarządzenie Nr 127/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków Radosław Czapek 2021-08-25 14:03:00
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego Anna Urbańska 2021-08-23 07:07:37
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 106/3 obręb Giżyno, gmina Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-08-23 07:06:49
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 106/3 obręb Giżyno, gmina Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-08-23 07:05:52
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko Anna Urbańska 2021-08-23 07:05:33
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 20 sierpnia 2021 r. Marta Gorajewska 2021-08-20 11:57:39
Sprawozdania II kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2021-08-20 08:41:29
Sprawozdania II kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2021-08-20 08:41:03
Sprawozdania II kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2021-08-20 08:40:37
Zarządzenie Nr 125/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-08-20 08:34:45
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 23.08.2021 r. - 29.08.2021 r. Marek Brumer 2021-08-20 08:24:25
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscu wieżowej stacji transformatorowej, na terenie dz. nr 16/13, 17/3, 17/15, 17/16, 17/18, 19/2, 42/1, 98/2, obr. Suchowo, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-08-19 08:29:01
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z budową elektroenergetycznej linii niskiego i średniego napięcia 15kV/0,4kV, na terenie dz. nr 1/1, obr. 0007 i dz. nr 41, obr. 0004, m. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-08-19 08:23:29
Informacja Komendanta CSWL Marek Brumer 2021-08-19 07:44:41
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie wylotu ścieków oczyszczonych wraz z odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 12, obręb nr 0078 Głębokie, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-08-18 13:26:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji NO.6220.28.2020 Anna Urbańska 2021-08-18 07:22:43
Rok 2021 Marta Szulczyńska 2021-08-17 14:51:43
Rok 2021 Marta Szulczyńska 2021-08-17 14:46:49