Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 24.01.2022 r. - 30.01.2022 r. Lidia Zbytek 2022-01-20 15:15:07
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 9 Lidia Zbytek 2022-01-20 14:47:01
Zarządzenie Nr 18/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-01-20 12:06:03
Zarządzenie Nr 18/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-01-20 11:58:20
projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok - Druk Nr 515. Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:45:38
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kalisz Pomorski na lata 2022-2024 - Druk Nr 514. Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:43:48
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Powiatem Drawskim - Druk Nr 513. Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:42:20
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu - Druk Nr 512. Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:41:39
pro - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:40:56
pro - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:40:53
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wierzchowie - Druk Nr 511. Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:39:25
projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - Druk Nr 510. Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:38:35
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 509. Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:37:53
projekt uchwały w sprawie 2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 509. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:37:38
projekt uchwały w sprawie 2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 509. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:37:14
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 508. Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:29:12
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7 Marek Brumer 2022-01-19 13:08:06
Skarbnik Gminy - dokument usunięty Aleksander Preca 2022-01-19 12:48:12
Skarbnik Gminy - dokument usunięty Aleksander Preca 2022-01-19 12:47:25
Skarbnik Gminy - dokument usunięty Aleksander Preca 2022-01-19 12:47:04
Skarbnik Gminy - dokument usunięty Aleksander Preca 2022-01-19 12:44:34
Uchwały RIO Marcin Kurylczyk 2022-01-18 14:30:55
Zarządzenie Nr 12/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-01-18 14:29:18
Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2022-01-18 13:36:49
Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2022-01-18 13:31:03
Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2022-01-18 13:30:14
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2022-01-18 13:22:12
2022 Marta Gorajewska 2022-01-18 13:20:43
Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-01-17 12:18:19
Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-01-17 12:16:04
zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzajacego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko oraz nałożenia obowiązku sporzadzenia raportu oddziaływania na środowisko Anna Urbańska 2022-01-17 11:58:22
Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-01-17 10:12:59
Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-01-17 10:12:34
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu Marta Gorajewska 2022-01-17 08:28:36
Protokół Nr XLIX/22 z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-01-14 13:19:59
Sesja XLIX RM - 13.01.2022 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2022-01-14 13:18:07
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-01-14 13:17:10
Zarządzenie Nr 7/2022 w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Kalisz Pomorski do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Marcin Kurylczyk 2022-01-14 08:24:58
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 17.01.2022 r. - 23.01.2022 r. Lidia Zbytek 2022-01-14 08:03:37
Głosowanie podczas XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-01-13 14:30:18