Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
projekt uchwały w sprawie przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego typ GBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim - Druk Nr 581. Gabriela Czerniawska 2022-06-20 11:34:00
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 580. Gabriela Czerniawska 2022-06-20 11:33:02
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 579. Gabriela Czerniawska 2022-06-20 11:31:49
projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2021 rok - Druk Nr 578. Gabriela Czerniawska 2022-06-20 11:30:54
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok ? Druk Nr 577. Gabriela Czerniawska 2022-06-20 11:30:00
projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 576. Gabriela Czerniawska 2022-06-20 11:28:51
Decyzja Anna Urbańska 2022-06-20 11:11:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Anna Urbańska 2022-06-20 11:10:45
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy do PE de 125 włącznie i długości do 6600m włącznie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych (po aktualizacji): 25/1, 20, 21/6, 3/2, obręb nr 0008, miasta Kalisz Pomorski; 56, 29/2, 32/1, 30/1, 29/1, 24/1, 27/1, 26/1, 25/3, 25/8, 24/2, 6/20, obręb nr 0005, miasta Kalisz Pomorski; 458/1, 457, 440/1, 439, 10/14, obręb nr 0081 Suchowo, gminy Kalisz Pomorski; 79, 42/3, 11, 5, 444, 428, 445, 429/2, 1128/5, obręb nr 0082 Cybowo, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-06-20 11:03:40
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 20.06.2022 r. -26.06.2022 r. Lidia Zbytek 2022-06-20 07:41:26
Zarządzenie Nr 93/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2022 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2022-06-15 08:42:38
Zarządzenie Nr 89/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim za 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-06-14 11:30:48
Zarządzenie Nr 90/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-06-13 14:43:05
Zarządzenie nr 92/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Anna Urbańska 2022-06-13 14:32:05
Zarządzenie nr 92/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Anna Urbańska 2022-06-13 14:10:49
Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert Dorota Dobrzeniecka 2022-06-13 09:00:29
Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert Dorota Dobrzeniecka 2022-06-13 08:57:11
Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert Dorota Dobrzeniecka 2022-06-13 08:54:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Anna Urbańska 2022-06-10 11:12:54
Decyzja Anna Urbańska 2022-06-10 11:11:29
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-06-10 09:16:08
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 13.06.2022 r. -19.06.2022 r. Lidia Zbytek 2022-06-10 08:11:46
Zarządzenie Nr 91/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2022-06-09 12:41:31
Informacja o złożonej uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 09 czerwca 2022 r. Anna Kranc-Bargieł 2022-06-09 10:46:36
Informacja o złożonej uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 09 czerwca 2022 r. Anna Kranc-Bargieł 2022-06-09 10:45:45
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu w dniu 06 czerwca 2022 r. decyzji nr 6740.3.5.2022 o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 1 MW - podzielonej na etap I i II, każdy o mocy 0,5 MW, stanowiące samodzielne instalacje z odrębną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 88/1, 88/4, obręb numer 0068 Pomierzyn, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-06-08 14:49:54
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu w dniu 06 czerwca 2022 r. decyzji nr 6740.3.5.2022 o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 1 MW - podzielonej na etap I i II, każdy o mocy 0,5 MW, stanowiące samodzielne instalacje z odrębną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 88/1, 88/4, obręb numer 0068 Pomierzyn, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-06-08 14:49:13
Zarządzenie Nr 89/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim za 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-06-08 12:52:26
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dn 90 mm PE wraz z przyłączami oraz budowie kanalizacji sanitarnej dn 200 mm PVC wraz z przyłączami w al. Sprzymierzonych w Kaliszu Pomorskim, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 151 i 156/2, obręb numer 0006, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-06-08 11:29:32
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim. Krzysztof Kot 2022-06-07 14:49:27
Rok 2022 Marta Gnacyk 2022-06-07 09:49:40
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" - z dnia 12.05.2022 r. Marta Gorajewska 2022-06-07 09:17:06
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2022-06-07 07:21:48
Zarządzanie 87/2022 w sprawie: wyznaczenia terminu wyborów uzupełaniających skład członków Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo, ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku, wzoru karty do głosowania na kandydatów na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku oraz wzoru listy osób mających prawo wybierania, popierających kandydata na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku. Marcin Kurylczyk 2022-06-06 12:49:49
Zarządzenie Nr 88/2022 w sprawie: wyznaczenia terminu wyborów uzupełaniających skład członków Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo, ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku, wzoru karty do głosowania na kandydatów na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku oraz wzoru listy osób mających prawo wybierania, popierających kandydata na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku. Marcin Kurylczyk 2022-06-06 12:49:35
Zarządzanie 87/2022 w sprawie: wyznaczenia terminu wyborów uzupełaniających skład członków Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo, ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku, wzoru karty do głosowania na kandydatów na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku oraz wzoru listy osób mających prawo wybierania, popierających kandydata na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku. Marcin Kurylczyk 2022-06-06 12:48:42
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2022-06-06 12:16:45
Łukasz Kozłowski Aleksander Preca 2022-06-06 09:08:27
Zarządzanie 87/2022 w sprawie: wyznaczenia terminu wyborów uzupełaniających skład członków Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo, ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku, wzoru karty do głosowania na kandydatów na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku oraz wzoru listy osób mających prawo wybierania, popierających kandydata na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku. Marcin Kurylczyk 2022-06-03 13:33:35
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dn 110 mm PE, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 16 i 7/33, obręb numer 0001, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-06-03 12:57:46