Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Kalisz Pomorski - Druk Nr 649. Gabriela Czerniawska 2022-12-16 08:42:25
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 648. Gabriela Czerniawska 2022-12-16 08:41:37
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 647. Gabriela Czerniawska 2022-12-16 08:40:46
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2023 - Druk Nr 645. Marcin Kurylczyk 2022-12-16 08:25:34
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 646. Gabriela Czerniawska 2022-12-16 08:09:53
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2023 - Druk Nr 645. Gabriela Czerniawska 2022-12-16 08:05:39
Zarządzenie nr 191/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania zespołów spisowych Marta Gorajewska 2022-12-15 09:01:29
Zarządzenie nr 191/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania zespołów spisowych Marta Gorajewska 2022-12-15 08:46:05
Zarzązenie nr 181/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Marta Gorajewska 2022-12-15 08:10:54
Zarządzenie nr 191/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania zespołów spisowych Marta Gorajewska 2022-12-15 08:09:34
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 81 Marek Brumer 2022-12-14 14:08:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Anna Urbańska 2022-12-13 14:56:46
Informacja o polowaniu zbiorowym na terenie obwodów łowieckich 243 oraz 206 w okolicach miejscowości Biały Zdrój oraz Bralin Anna Urbańska 2022-12-13 13:47:56
Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim oraz odbiór zużytych materiałów. Marcin Kurylczyk 2022-12-13 13:39:11
Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiajacego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Kalisz Pomorski, gm. Kalisz Pomorski, pow. drawski, woj. zachodniopomorskie Anna Urbańska 2022-12-13 13:00:43
Zarządzenie Nr 189/2022 w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2022-12-13 12:07:06
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Kalisz Pomorski. Anna Kranc-Bargieł 2022-12-13 11:49:41
Zarządzenie Nr 190/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Radosław Czapek 2022-12-13 10:25:18
Zarządzenie Nr 190/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Radosław Czapek 2022-12-13 10:24:59
Zarządzenie Nr 190/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Radosław Czapek 2022-12-13 10:24:14
Informacja Starosty Drawskiego w sprawie wydania decyzji Nr 6740.3.52.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, na terenie działki nr ewid. 5 obręb 0004 m. Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2022-12-13 10:01:10
Informacja Starosty Drawskiego w sprawie wydania decyzji Nr 6740.3.51.2022 z dnia 07 grudnia 2022 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, na terenie wschodniej cześci działki nr ewid. 290/1 obręb 0087 Krężno, gm. Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2022-12-13 10:00:04
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 12.12.2022 r. - 18.12.2022 r. Marek Brumer 2022-12-13 09:14:04
Zarządzenie Nr 178/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2022-12-13 07:17:43
Zarządzenie Nr 177/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2022-12-13 07:16:47
Zarządzenie Nr 186/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2022-12-13 07:14:12
Zarządzenie 184/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2022-12-13 07:11:39
Zmiana terminu polowania zbiorowego w styczniu 2023 w obwodzie nr 243 w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2022-12-12 14:26:05
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa Anna Urbańska 2022-12-12 13:35:47
Informacja Starosty Drawskiego w sprawie wydania decyzji Nr 6740.3.52.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, na terenie działki nr ewid. 5 obręb 0004 m. Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2022-12-12 07:27:11
Zarządzenie Nr 187/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-12-09 12:12:47
Zarządzenie Nr 187/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-12-09 12:11:54
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu Marta Gorajewska 2022-12-08 14:14:34
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat z m.in. stołówką i kuchnią dla ZS w Kaliszu Pomorskim, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 92/16 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0006 w mieście Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-12-08 08:16:10
Dane dla systemów SJO BESTIA Aleksander Preca 2022-12-08 07:58:24
Zarządzenie Nr 185/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-12-07 13:31:35
Zarządzenie Nr 185/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-12-07 13:30:32
Zmiana terminu polowania zbiorowego na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny nr 180 Złocieniec Radosław Czapek 2022-12-07 08:03:26
Zarządzenie Nr 176/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-12-02 12:49:49
Protokół Nr LXIV/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-12-02 12:42:00