Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr LXXV/23 z sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-06-21 10:51:57
Sesja LXXV RM - 31.05.2023 Gabriela Czerniawska 2023-06-21 10:51:21
Zbiorcza informacja o petycjach za rok 2022 Gabriela Czerniawska 2023-06-21 10:46:58
Klauzula informacyjna RODO Marcin Kurylczyk 2023-06-20 12:10:56
Głosowanie podczas LXXV sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-06-19 13:33:52
Sesja LXXV RM - 31.05.2023 Gabriela Czerniawska 2023-06-19 13:32:13
Sesja LXXV RM - 31.05.2023 - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2023-06-19 13:32:04
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej i wschodniej części Kalisza Pomorskiego oraz w części obrębów Dębsko i Krężno. Krzysztof Kot 2023-06-19 10:28:33
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 19.06.2023 r. - 25.06.2023 r. Lidia Zbytek 2023-06-19 09:03:39
Postanowienie Nr 133/2023 w sprawie zmian w podziale Gminy Kalisz Pomorski na stałe obwody głosowania Marcin Kurylczyk 2023-06-16 10:49:52
LXXV sesja Rady Miejskiej - 31.05.2023 Marcin Kurylczyk 2023-06-16 09:47:42
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - Druk Nr 733. Gabriela Czerniawska 2023-06-16 09:24:01
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - Druk Nr 732. Gabriela Czerniawska 2023-06-16 09:23:22
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 731. Gabriela Czerniawska 2023-06-16 09:22:46
projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przekazania budynku świetlicy wiejskiej w Pomierzynie wraz z wyposażeniem na stan majątkowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 730. Gabriela Czerniawska 2023-06-16 09:21:59
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 729. Gabriela Czerniawska 2023-06-16 09:21:04
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 728. Gabriela Czerniawska 2023-06-16 09:13:41
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 728. Gabriela Czerniawska 2023-06-16 09:13:28
projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2022 rok - Druk Nr 727. Gabriela Czerniawska 2023-06-16 09:12:44
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok - Druk Nr 726. Gabriela Czerniawska 2023-06-16 09:11:45
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok - Druk Nr 726. Gabriela Czerniawska 2023-06-16 09:11:36
projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 723. Gabriela Czerniawska 2023-06-16 09:10:34
Zarządzenie Nr 90/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2023-06-16 08:08:01
Zarządzenie Nr 74/2021 w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-06-15 15:35:06
Zarządzenie Nr 91/2023 w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-06-15 15:32:14
Zarządzenie Nr 92/2023 w sprawie przyznania pracownikom Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim miesięcznych limitów finansowych na usługi telekomunikacyjne związane ze służbowymi telefonami komórkowymi Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-06-15 15:31:30
Zarzadzenie nr 46/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-06-15 14:23:06
Zarządzenie Nr 74/2021 w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-06-15 14:16:36
Zarządzenie Nr 92/2023 w sprawie przyznania pracownikom Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim miesięcznych limitów finansowych na usługi telekomunikacyjne związane ze służbowymi telefonami komórkowymi Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-06-15 14:10:54
Zarządzenie Nr 91/2023 w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-06-15 14:09:15
Zarządzenie Nr 95/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jagoda Tużnik 2023-06-15 13:52:55
Zarządzenie Nr 94/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do przekazania w użyczenie Jagoda Tużnik 2023-06-15 13:46:09
Zarządzenie Nr 94/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do przekazania w użyczenie Jagoda Tużnik 2023-06-15 13:45:52
Zarządzenie Nr 95/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jagoda Tużnik 2023-06-15 13:45:22
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.5.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na potrzeby farmy Jasnopole 2, do realizacji na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 18/1, 18/2, 18/5, 16, 14, 15, 1/7 i 1/6 położonych w obrębie geodezyjnym numer 0083 Jasnopole w gminie Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2023-06-15 10:18:30
Zarządzenie Nr 92/2023 w sprawie przyznania pracownikom Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim miesięcznych limitów finansowych na usługi telekomunikacyjne związane ze służbowymi telefonami komórkowymi Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-06-14 14:55:15
Zarządzenie Nr 91/2023 w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-06-14 14:40:48
Zarządzenie Nr 94/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do przekazania w użyczenie Jagoda Tużnik 2023-06-14 13:43:10
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.4.2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV dla potrzeb farmy Jasnopole 1, do realizacji na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 18/1, 18/5, 16, 14, 15, 1/7, 1/6 i 1/8 położonych w obrębie geodezyjnym numer 0083 Jasnopole w gminie Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2023-06-14 12:45:32
Zarządzenie nr 84/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Aleksander Preca 2023-06-14 11:18:14