Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 06.06.2022 r. - 12.06.2022 r. Lidia Zbytek 2022-06-03 11:29:11
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.6.2022 z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o., na terenie działki o numerze ewidencyjnym 4/1, obręb numer 0004, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-06-03 10:25:29
Zarządzenie Nr 82/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-06-02 13:34:58
Zarządzenie nr 84/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim Marta Gorajewska 2022-06-02 13:29:13
Zarządzenie nr 84/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim Marta Gorajewska 2022-06-02 13:28:42
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka "Szuwarek" w Kalisz Pomorskim - zakończony Marta Gorajewska 2022-06-02 13:22:26
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 187/46, obręb Giżyno, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-06-02 09:18:58
Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Anna Urbańska 2022-06-01 12:33:30
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Marta Gorajewska 2022-06-01 07:59:16
Informacja o udziale w debacie nad raportem o stanie Gminy za 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-05-31 15:00:10
Informacja o udziale w debacie nad raportem o stanie Gminy za 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-05-31 14:48:45
Informacja o udziale w debacie nad raportem o stanie Gminy za 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-05-31 14:46:39
Informacja o udziale w debacie nad raportem o stanie Gminy za 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-05-31 14:38:09
Raport o stanie Gminy Kalisz Pomorski za 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-05-31 14:37:28
Raport o stanie Gminy Kalisz Pomorski za 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-05-31 14:35:16
Raport o stanie Gminy Kalisz Pomorski za 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-05-31 14:35:07
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 30 maja 2022 r. z godz. 11:00) Radosław Czapek 2022-05-31 09:22:24
LV Sesja Rady Miejskiej - 26.05.2022 Marcin Kurylczyk 2022-05-31 08:20:49
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Anna Kranc-Bargieł 2022-05-31 07:53:58
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 30 maja 2022 r. z godz. 11:00) Radosław Czapek 2022-05-30 14:39:26
Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 45 Marek Brumer 2022-05-30 08:12:47
Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 45 Marek Brumer 2022-05-30 08:09:32
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 30.05.2022 r. -05.06.2022 r. Lidia Zbytek 2022-05-27 11:32:09
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 30.05.2022 r. -05.06.2022 r. Lidia Zbytek 2022-05-27 11:29:14
Uchwała Nr LV/425/22 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kalisz Pomorski do realizacji projektu partnerskiego "Silni w rodzinie" RZPZ.07.06.00-32-K117/21. Gabriela Czerniawska 2022-05-27 10:36:19
Uchwała Nr LV/424/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-05-27 10:35:26
Głosowanie podczas LV sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-05-27 09:34:25
Sesja LV RM - 26.05.2022 Gabriela Czerniawska 2022-05-27 09:33:26
Bilans Urząd Miejski za 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-05-26 13:46:22
Bilans zbiorczy za 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-05-26 13:45:52
Informacja Burmistrza Kalisza Pomorskiego o zebraniu w sprawie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica. Krzysztof Kot 2022-05-26 13:14:30
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2021 r. Marcin Kurylczyk 2022-05-25 14:27:03
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn umorzenia Marcin Kurylczyk 2022-05-25 14:12:51
Sprawozdania za IV kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2022-05-25 14:05:15
Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 42 Marek Brumer 2022-05-25 12:58:12
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim. Krzysztof Kot 2022-05-25 10:23:49
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 z przyłączem DN 32, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 64, 20/1, 18/19, obręb numer 0003, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-05-25 09:51:20
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 23.05.2022 r. -29.05.2022 r. Lidia Zbytek 2022-05-25 08:15:45
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka "Szuwarek" w Kalisz Pomorskim - zakończony Marta Gorajewska 2022-05-24 14:45:45
Zarządzenie Nr 80/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-05-24 14:21:11