Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLII/243/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kalisz Pomorski oraz zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:39:08
Uchwała Nr XLII/244/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Zmiany Uchwały Nr XLI/231?2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:37:08
Uchwała Nr XLII/242/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gmin Aleksander PRECA 2006-02-15 15:36:26
Uchwała Nr XLII/241/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:35:46
Uchwała Nr XLII/240/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Nabycia nieruchomości.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:34:51
Uchwała Nr XLII/239/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na okres powyżej 10 lat w trybie bezprzetargowym.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:34:18
Uchwała Nr XLII/238/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustaleniu wynagr Aleksander PRECA 2006-02-15 15:33:23
Uchwała Nr XLII/237/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Powołania Skarbnika Gminy.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:32:29
ROK 2006 Aleksander PRECA 2006-02-15 15:31:59
Uchwała Nr XLI/236/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:31:41
Uchwała Nr XLI/235/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:31:19
Uchwała Nr XLI/234/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wprowadzenia zadań do Planu Rozwoju Lokalnego, przewidzianych do realizacji w 2006 roku.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:30:43
Uchwała Nr XLI/233/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:30:18
Uchwała Nr XLI/232/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia wydatków budżetowych na zadania remontowe i inwestycyjne, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:29:53
Uchwała Nr XLI/231/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia Budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:29:26
Protokół z XLI Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2005 roku - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-02-15 15:28:22
Protokół z XL Sesji Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 2005 roku - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-02-15 15:27:45
Protokół z XXXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 2 listopada 2005 roku - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-02-15 15:26:59
Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 października 2005 roku - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-02-15 15:26:18
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 września 2005 roku - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-02-15 15:25:15
Przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego przedmiotem sprzedaży jest „Unit Stomatologiczny”. Aleksander PRECA 2006-02-10 15:28:45
Zarządzenie Nr 11 z 2006 roku w sprawie Ustalenia procedury badania poziomu zadowolenia klienta z usług Świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim (UTRACIŁO MOC Aleksander PRECA 2006-02-10 10:12:59
Zarządzenie Nr 10 z 2006 roku w sprawie „ Ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”. Aleksander PRECA 2006-02-10 10:12:18
Zarządzenie Nr 9 z 2006 roku w sprawie „ zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych”. Aleksander PRECA 2006-02-10 10:11:50
Zarządzenie Nr 8 z 2006 roku w sprawie „ Zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok”. Aleksander PRECA 2006-02-10 10:11:21
Zarządzenie Nr 7 z 2006 roku w sprawie „ Rozszerzenie składu komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 6 z dnia 06 stycznia 2006 roku do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie z Aleksander PRECA 2006-02-10 10:10:59
Zarządzenie Nr 6 z 2006 roku w sprawie „ Powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w 2006 roku”. Aleksander PRECA 2006-02-10 10:10:37
Zarządzenie Nr 5 z 2006 roku w sprawie „ Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców”. Aleksander PRECA 2006-02-10 10:10:09
Zarządzenie Nr 4 z 2006 roku w sprawie „ Powołania Komisji Przetargowej mającej na celu przeprowadzenie przetargu na sprzedaż Unitu Stomatologicznego”. Aleksander PRECA 2006-02-10 10:09:38
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa II –etap Aleksander PRECA 2006-02-01 15:56:35
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na. „Modernizacja Plaży Miejskiej oraz zagospodarowanie brzegów jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2006-01-31 14:18:28
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „ Przebudowa odcinka drogi gminnej z Pomierzyna do Ślizna gmina Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2006-01-20 11:15:34
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Remont bieżący dróg gminnych na terenie Gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2006-01-20 11:15:18
PRZETARG OGRANICZONY NA: Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim Aleksander PRECA 2006-01-20 11:13:58
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami rozpoczętymi w mieście i gminie Kalisz Pomorski w 2006 roku” Aleksander PRECA 2006-01-16 15:54:01
Przetarg ograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa Przedszkola w Kaliszu Pomorskim ” Aleksander PRECA 2006-01-16 15:53:06
Podatki i opłaty - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-16 11:18:47
Deklaracja w sprawie podatku rolnego - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-16 11:17:39
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-16 11:16:01
Deklaracja w sprawie podatku leśnego - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-16 11:15:30