Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2021 - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2022-02-22 11:44:13
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2021 - Biały Zdrój - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2022-02-22 11:44:05
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2021 - Biały Zdrój - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2022-02-22 11:43:53
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2021 - Biały Zdrój - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2022-02-22 11:43:20
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2021 - Biały Zdrój - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2022-02-22 11:42:59
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców za rok 2021 - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2022-02-22 11:41:42
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2021 - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2022-02-22 11:41:23
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 20 stycznia 2022 r. do dnia 17 lutego 2022 r. - Druk Nr 517. Gabriela Czerniawska 2022-02-22 11:38:08
Zarządzenie Nr 33/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Marcin Kurylczyk 2022-02-21 14:58:49
Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w roku 2021 - Druk Nr 518. Gabriela Czerniawska 2022-02-21 11:14:23
Nabór na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Kalisz Pomorski w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2022-02-21 08:08:21
Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 30 Lidia Zbytek 2022-02-18 14:03:00
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20 Lidia Zbytek 2022-02-18 14:02:08
Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w roku 2021 - Druk Nr 518. Gabriela Czerniawska 2022-02-18 13:38:25
projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 525. Gabriela Czerniawska 2022-02-18 09:02:06
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 524. Gabriela Czerniawska 2022-02-18 09:01:19
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Giżyno, gmina Kalisz Pomorski oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy - Druk Nr 523. Gabriela Czerniawska 2022-02-18 09:00:41
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu - Druk Nr 522. Gabriela Czerniawska 2022-02-18 08:53:28
projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski - Druk Nr 521. Gabriela Czerniawska 2022-02-18 08:52:32
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 520. Gabriela Czerniawska 2022-02-18 08:51:02
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 519. Gabriela Czerniawska 2022-02-18 08:47:46
Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 28 Lidia Zbytek 2022-02-18 07:46:11
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 21.02.2022 r. - 27.02.2022 r. Lidia Zbytek 2022-02-17 14:13:29
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową dla zasilenia farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 403/11 w obrębie Stara Korytnica, prowadzone pomiędzy istniejącą stacją elektroenergetyczną GPZ Kalisz Pomorski oraz stacją elektroenergetyczną GPO obsługującą przedmiotową farmę fotowoltaiczną, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 196/3, 212/8, 139, 203/1, obręb nr 0090 Stara Korytnica, gminy Kalisz Pomorski (etap 2). Krzysztof Kot 2022-02-17 13:43:08
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową dla zasilenia farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 403/11 w obrębie Stara Korytnica, prowadzone pomiędzy istniejącą stacją elektroenergetyczną GPZ Kalisz Pomorski oraz stacją elektroenergetyczną GPO obsługującą przedmiotową farmę fotowoltaiczną, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 196/3, 212/8, 139, 203/1, obręb nr 0090 Stara Korytnica, gminy Kalisz Pomorski (etap 2). Krzysztof Kot 2022-02-17 13:42:13
Zarządzenia Nr 32/2022 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tych gruntach budynków Radosław Czapek 2022-02-17 09:57:53
Zarządzenia Nr 32/2022 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tych gruntach budynków Radosław Czapek 2022-02-17 09:57:24
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków przy ul. Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 57/2, 53/2, 53/13, obręb numer 0005, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-02-16 14:44:56
Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 27 Lidia Zbytek 2022-02-16 13:54:20
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 14.02.2022 r. - 20.02.2022 r. Lidia Zbytek 2022-02-15 13:07:05
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 28 lutego 2022 roku Radosław Czapek 2022-02-11 08:29:48
Protokół Nr L/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-02-09 12:54:27
Sesja L RM - 27.01.2022 Gabriela Czerniawska 2022-02-09 12:53:30
Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-02-09 12:41:29
Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-02-09 12:40:54
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 9 lutego 2022 r. z godz. 10:00) Radosław Czapek 2022-02-09 12:27:07
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 07.02.2022 r. - 13.02.2022 r. Marek Brumer 2022-02-06 10:25:12
Zarządzenie Nr 24/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2022-02-04 07:25:53
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2022-02-04 07:24:40
Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2022-02-03 14:32:29