Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Aleksander Preca 2007-10-25 12:19:35
Zachodnipomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - protokół z kontroli w zakresie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 30 sierpnia 2007r Aleksander Preca 2007-10-25 12:05:40
Uchwała NR XII/98/2007 Rady Miejskiej w sprawie wygaśnięcia mandatu burmistrza Aleksander Preca 2007-10-24 14:00:44
Uchwała NR XI/97/2007 Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Aleksander Preca 2007-10-24 13:58:54
Uchwała NR XI/96/2007 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2007rok Aleksander Preca 2007-10-24 13:55:58
Uchwała NR XI/95/2007 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do Planu Rozwoju Miejscowości Stara Studnica Aleksander Preca 2007-10-24 13:53:06
Uchwała NR XI/94/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim oraz Sądu Pracy w Drawsku Pomorskim na kadencje 2008-2011 Aleksander Preca 2007-10-24 13:49:26
Uchwała NR XI/93/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Aleksander Preca 2007-10-24 13:46:05
Uchwała NR XI/92/2007 Rady Miejskiej w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kalisz Pomorski udzielonych w ramach zasady de minimis Aleksander Preca 2007-10-24 13:44:45
Uchwała NR XI/91/2007 Rady Miejskiej w sprawie określenjia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008rok Aleksander Preca 2007-10-24 13:41:02
Uchwała NR XI/90/2007 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008rok Aleksander Preca 2007-10-24 13:38:58
Uchwała NR XI/89/2007 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2007roku Aleksander Preca 2007-10-24 13:36:12
Uchwała NR X/88/2007 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2007rok Aleksander Preca 2007-10-24 13:28:58
Zarządzenie nr 79 z 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok Aleksander Preca 2007-10-17 10:08:23
Zarządzenie nr 78 z 2007 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót budowlanych polegających na: "Budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Dworcowej w Kaliszu Pomorskim" Aleksander Preca 2007-10-17 10:07:07
Zarządzenie nr 77 z 2007 roku w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim i ustalenia zastępstwa w przypadku jego czasowej nieobecności Aleksander Preca 2007-10-17 10:07:01
Zarządzenie nr 78 z 2007 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót budowlanych polegających na: "Budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Dworcowej w Kaliszu Pomorskim" Aleksander Preca 2007-10-17 10:02:59
Zarządzenie nr 76 z 2007 roku w sprawie odwołania i powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Kaliszu Pomorskim w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2007 roku Aleksander Preca 2007-10-17 10:00:23
Zarządzenie nr 75 z 2007 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. opiniowania wniosków osób ubiegajacych się o stypendium sportowe Aleksander Preca 2007-10-17 09:58:12
Zarządzenie nr 74 z 2007 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości Aleksander Preca 2007-10-17 09:49:48
Zarządzenie nr 73 z 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości Aleksander Preca 2007-10-17 09:26:06
Zarządzenie nr 72 z 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców Aleksander Preca 2007-10-17 09:24:37
Zarządzenie nr 71 z 2007 roku w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku Aleksander Preca 2007-10-17 09:22:50
Zarządzenie nr 70 z 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok Aleksander Preca 2007-10-17 09:16:24
Zarządzenie nr 69 z 2007 roku w sprawie wyznaczenia administratora systemu w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2007-10-17 09:15:02
Zarządzenie nr 68 z 2007 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2007-10-17 09:11:33
Zarządzenie nr 67 z 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości Aleksander Preca 2007-10-17 09:09:09
Zarządzenie nr 66 z 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości Aleksander Preca 2007-10-17 09:06:47
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - ul. Toruńska - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-10-12 13:21:36
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - ul. Koszalińska Aleksander Preca 2007-10-12 13:19:05
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - ul. Koszalińska Aleksander Preca 2007-10-12 13:18:35
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - ul. Koszalińska Aleksander Preca 2007-10-12 13:17:02
Antoni Gadzina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomierzynie - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-09-27 09:06:48
Antoni Gadzina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomierzynie - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-09-25 08:12:22
Uchwała NR X/87/2007 Rady Miejskiej w sprawie kierunków założeń do projektu budżetu na 2008 rok Aleksander Preca 2007-09-19 10:08:42
Uchwała NR X/86/2007 Rady Miejskiej w sprawie podpisania umowy o stosunkach partnerskich pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski w Rzeczpospolitej Polskiej , a miastem Torgelow w Republice Federalnej Niemiec Aleksander Preca 2007-09-19 10:06:15
Uchwała NR X/85/2007 Rady Miejskiej zmianiająca Uchwałę Nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Aleksander Preca 2007-09-19 10:02:52
Uchwała NR X/84/2007 Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami samorządu mieszkańców nr 4 w Kaliszu Pomorskim i sołectwa Dębsko w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2007-09-19 09:58:49
Uchwała NR X/83/2007 Rady Miejskiej w sprawie wszczęcia procedury zmiany granic administracyjnych miasta Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2007-09-19 09:53:41
Uchwała NR X/82/2007 Rady Miejskiej w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok Aleksander Preca 2007-09-19 09:51:08