Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Brodzik Wojciech - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:07:32
Błądek Tadeusz - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:05:07
Radni - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:01:43
rok 2005 - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 10:30:52
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Zaprojektowanie i budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd = 36 m³/d, oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitar - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-09 12:08:40
Uchwała Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Kalisz Pomorski dla Przedsiębiorstwa G Aleksander PRECA 2005-05-06 12:05:31
Uchwała Nr XXXII/185/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nadania Statutu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim”. Aleksander PRECA 2005-05-06 12:03:31
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na ”Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Pomierzynie w Gminie Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2005-05-05 16:00:22
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na ”Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Pomierzynie w Gminie Kalisz Pomorski.” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-05 14:14:10
Uchwała Nr XXXII/184/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok Aleksander PRECA 2005-05-05 14:12:29
Uchwała Nr XXXII/183/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zapewnienia środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy ustalone dla polic Aleksander PRECA 2005-05-05 14:11:38
Uchwała Nr XXXII/182/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Absolutorium”. Aleksander PRECA 2005-05-05 14:11:22
Uchwała Nr XXXII/181/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu na 2004 rok”. Aleksander PRECA 2005-05-05 14:11:04
„Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2005 roku” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-05 14:00:38
Uchwała Nr XXXI/180/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/154/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, Aleksander PRECA 2005-05-05 13:53:53
Uchwała Nr XXXI/179/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wystąpienia o zniesienie nazw miejscowości” Aleksander PRECA 2005-05-05 13:53:04
Uchwała Nr XXXI/178/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przekazania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-05-05 13:52:14
Uchwała Nr XXXI/177/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok” Aleksander PRECA 2005-05-05 13:51:15
Budżet - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-05 13:46:48
Uchwała Nr XXXI/174/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli” Aleksander PRECA 2005-05-05 13:42:53
Uchwała Nr XXXI/175/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ogłoszenia przetargu na wybór banku obsługującego budżet Gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-05-05 13:38:40
Uchwała Nr XXXI/173/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-05-05 13:05:39
Uchwała Nr XXXI/172/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Miejsko-Gminnego Programu Ochrony Zdrowia na 2005 rok” Aleksander PRECA 2005-05-05 13:00:02
Uchwała Nr XXXI/171/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalisz Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-05-05 12:58:20
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sienica” Aleksander PRECA 2005-04-28 11:13:49
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębsko” Aleksander PRECA 2005-04-28 09:47:12
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-04-26 14:44:28
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Dostawę sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich w gminie Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-04-26 14:41:37
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-04-25 13:16:05
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄYCH AZBEST1) , KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE Aleksander PRECA 2005-04-22 15:51:42
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA Aleksander PRECA 2005-04-22 15:51:24
Obowiązek informowania o wykorzystaniu i wyrobach zawierających azbest Aleksander PRECA 2005-04-22 15:50:13
Obowiązek informowania o wykorzystaniu i wyrobach zawierających azbest Aleksander PRECA 2005-04-22 15:49:59
Obowiązek informowania o wykorzystaniu i wyrobach zawierających azbest - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-04-22 15:48:42
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont świetlicy wiejskiej w Starej Korytnicy” Aleksander PRECA 2005-04-21 15:41:55
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Dostawę mebli do świetlic wiejskich w gminie Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-04-21 15:41:41
Przetarg nieograniczony poniżej przetarg nieograniczony 60 000 EURO na „Bankowa obsługa budżetu Gminy Kalisz Pomorski w latach 2005-2009” Aleksander PRECA 2005-04-20 13:56:24
Przetarg nieograniczony poniżej przetarg nieograniczony 60 000 EURO na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie sieci logicznej wraz z dedykowaną instalacją elektrycz Aleksander PRECA 2005-04-14 14:11:03
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 (DT-1/A) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-04-13 16:34:33
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DT-1) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-04-13 16:34:18