Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2022-02-03 14:32:00
Zarządzenie Nr 28/2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Marcin Kurylczyk 2022-02-03 14:30:54
Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2022-02-03 14:30:34
Zarządzenie Nr 20/2022 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2022-02-03 14:29:46
Zarządzenie Nr 23/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-02-03 13:40:12
"Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026". Marta Gorajewska 2022-02-03 13:37:20
"Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026". Marta Gorajewska 2022-02-03 13:36:58
Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2022-02-03 13:32:07
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV w celu usunięcia kolizji z zagospodarowaniem terenu działki nr 140 obr. Sienica, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 97/3, 140, obręb numer 0071 Sienica, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-02-03 11:17:31
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15 Marek Brumer 2022-02-02 14:48:19
L Sesja Rady Miejskiej - 27.01.2022 Marcin Kurylczyk 2022-02-02 11:12:41
L Sesja Rady Miejskiej - 27.01.2022 Marcin Kurylczyk 2022-02-02 11:12:26
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 3/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11142_L403_BiałyZdroj_006 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 449/7, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gminy Kalisz Pomorski, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Krzysztof Kot 2022-02-02 09:55:55
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.8.2021 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową dla zasilenia farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 403/11 w obrębie Stara Korytnica, prowadzone pomiędzy istniejącą stacją elektroenergetyczną GPZ Kalisz Pomorski oraz stacją elektroenergetyczną GPO obsługującą przedmiotową farmę fotowoltaiczną. Krzysztof Kot 2022-02-01 14:16:07
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2022. Anna Kranc-Bargieł 2022-02-01 13:54:54
Zarządzenie Nr 27/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do zamiany Radosław Czapek 2022-02-01 13:54:44
Zarządzenie Nr 26/2022 w sprawie nabycia nieruchomości Radosław Czapek 2022-02-01 13:52:30
ZARZĄDZENIE NR 28/2022 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2022-02-01 13:26:51
Zarządzenie Nr 28/2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Marcin Kurylczyk 2022-02-01 13:13:13
Zarządzenie Nr 25/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-02-01 13:05:46
Zarządzenie Nr 25/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-02-01 13:04:46
Głosowanie podczas L sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:10:10
Sesja L RM - 27.01.2022 Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:08:58
Uchwała Nr L/389/22 w sprawie przekazania samochodu na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:05:36
Uchwała Nr L/388/22 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:05:09
Uchwała Nr L/387/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kalisz Pomorski na lata 2022-2024. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:04:44
Uchwała Nr L/386/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Powiatem Drawskim. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:04:14
Uchwała Nr L/385/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:03:46
Uchwała Nr L/384/22 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wierzchowie. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:03:16
Uchwała Nr L/383/22 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:02:51
Uchwała Nr L/382/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022 - 2032. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:02:21
Uchwała Nr L/381/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:01:51
Zarządzenie nr 22/2022 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2022 roku Marta Gorajewska 2022-01-31 12:26:09
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 31.01.2022 r. - 06.02.2022 r. Lidia Zbytek 2022-01-28 08:11:36
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.19.2021 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia terenu wraz z szafką rozdzielczą w Kaliszu Pomorskim, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 56/1, obręb numer 0003, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-01-27 09:22:46
Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok - Druk Nr 507. Gabriela Czerniawska 2022-01-26 12:55:52
Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki i Budżetu za 2021 rok - Druk Nr 504. Gabriela Czerniawska 2022-01-26 08:09:34
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie nakazu wykonania odstrzału sanitarnego dzików do dnia 31 marca 2022 r. Anna Urbańska 2022-01-26 07:47:04
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 rok - Druk Nr 505. Gabriela Czerniawska 2022-01-25 12:14:37
Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej za 2021 rok - Druk Nr 506. Gabriela Czerniawska 2022-01-25 11:13:30