Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 72 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:18:04
Zarządzenie Nr 71 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:17:48
Zarządzenie Nr 70 z 2004 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok.” Aleksander PRECA 2004-10-14 13:17:36
Zarządzenie Nr 69 z 2004 roku w sprawie „Zatrudnienia dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2004-10-14 13:17:19
Zarządzenie Nr 68 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:16:55
Zarządzenie Nr 67 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:16:29
Zarządzenie Nr 66 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:16:08
Zarządzenie Nr 65 z 2004 roku w sprawie „Ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok”. Aleksander PRECA 2004-10-14 13:15:48
Zarządzenie Nr 64 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:15:02
Zarządzenie Nr 63 z 2004 roku w sprawie „Zatrudnienia kierownika Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim”. Aleksander PRECA 2004-10-14 13:14:47
Zarządzenie Nr 62 z 2004 roku w sprawie „Powołania Komisji Stypendialnej ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o stypendia socjalne przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy”. Aleksander PRECA 2004-10-14 13:14:29
Zarządzenie Nr 62 z 2004 roku w sprawie „Powołania Komisji Stypendialnej ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o stypendia socjalne przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy”. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:13:58
Zarządzenie Nr 61 z 2004 roku w sprawie „Wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:05:35
Zarządzenie wprowadzające zmiany oraz załącznik ze schematem organizacyjnym - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:05:17
Zarządzenie Nr 61 z 2004 roku w sprawie „Wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”. Aleksander PRECA 2004-10-14 13:04:06
Elżbieta Gulczyńska- Skarbnik Gminy –oświadczenie na dzień odwołania ze stanowiska. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:02:02
Apolinary Krzemień - Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:00:01
Tadeusz Sochacki - Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim – oświadczenie na dzień odwołania ze stanowiska - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 12:59:21
Dorota Biełuś - Kierownik Zespołu ObsługiSszkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 12:57:50
Przetarg nieograniczony poniżej 60.00 EURO na dostawę około 100 ton węgla Aleksander PRECA 2004-10-13 13:30:35
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych 15-sto rodzinnych w obrębie ulic Dworcowa-Brzozowa w Kali - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-12 10:56:06
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2004-10-07 13:35:02
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika przy Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim Aleksander PRECA 2004-09-30 09:24:21
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2004-09-28 14:08:42
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont chodnika w ulicach Grunwaldzka, Błonie Kaszubskie, Toruńska w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2004-09-28 14:07:59
Zarządzenie Nr 60 z 2004 roku w sprawie "Zmieniające Zarządzenie Nr 3/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim z dnia 14 stycznia2004 roku" Aleksander PRECA 2004-09-14 14:36:01
Zarządzenie Nr 59 z 2004 roku w sprawie "Powierzenia obowiązków Skarbnika Gminy" Aleksander PRECA 2004-09-14 14:28:02
Zarządzenie Nr 58 z 2004 roku w sprawie "Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa Aleksander PRECA 2004-09-14 14:10:15
Zarządzenie Nr 57 z 2004 roku (z załacznikiem) w sprawie "Zamian w budżecie na 2004 rok" Aleksander PRECA 2004-09-14 13:44:35
Zarządzenie Nr 56 z 2004 roku w sprawie "Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Remont chod Aleksander PRECA 2004-09-14 13:43:35
przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na „Wykonanie nawodnienia deszczownianego Stadionu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim" Aleksander PRECA 2004-09-14 13:29:11
przetarg nieograniczony na „Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę budynku przy ul. Janowieckiej 3 w Kaliszu Pomorskim”. Aleksander PRECA 2004-09-10 12:24:45
przetarg nieograniczony na „Remont chodnika w ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2004-09-01 12:50:48
przetarg nieograniczony na „Dostawę samochodu asenizacyjnego fabrycznie nowego” Aleksander PRECA 2004-08-26 13:26:25
Zarządzenie Nr 55 z 2004 roku w sprawie "wystąpienia o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" Aleksander PRECA 2004-08-25 09:11:21
Zarządzenie Nr 54 z 2004 roku w sprawie "wystąpienia o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" Aleksander PRECA 2004-08-25 09:10:52
Zarządzenie Nr 53 (z załącznikami) z 2004 roku w sprawie "Zmian w budżecie na 2004 rok" Aleksander PRECA 2004-08-25 08:51:23
Zarządzenie Nr 52 z 2004 roku w sprawie "Powołania Zespołu Koordynacyjnego do wdrażania i oceny Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kalisz Pomorski" Aleksander PRECA 2004-08-25 08:46:13
Zarządzenie Nr 51 (z załącznikiem) z 2004 roku w sprawie "Przyjęcia informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2004 roku" Aleksander PRECA 2004-08-25 08:45:23
Zarządzenie Nr 50 (z załącznikiem) z 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Aleksander PRECA 2004-08-19 13:22:26