Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2021 rok - Druk Nr 503. Gabriela Czerniawska 2022-01-25 09:58:32
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 19 stycznia 2022 r. - Druk Nr 502. Gabriela Czerniawska 2022-01-25 09:52:58
ROK 2022 Gabriela Czerniawska 2022-01-25 09:51:37
projekt uchwały w sprawie przekazania samochodu na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 516. Gabriela Czerniawska 2022-01-25 09:46:52
projekt uchwały w sprawie przekazania samochodu na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 516. Gabriela Czerniawska 2022-01-25 09:46:36
Zarządzenie Nr 19/2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2022-01-25 07:28:29
zawiadomienie o wydaniu decyzji Anna Urbańska 2022-01-24 14:52:40
zawiadomienie o wydaniu decyzji Anna Urbańska 2022-01-24 14:52:19
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Anna Urbańska 2022-01-24 14:51:28
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Anna Urbańska 2022-01-24 14:51:13
Zarządzenie Nr 17/2022 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. Marcin Kurylczyk 2022-01-24 12:53:26
Zarządzenie Nr 10/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2022-01-21 13:09:29
Zarządzenie Nr 10/2022 - dokument usunięty Marcin Kurylczyk 2022-01-21 13:08:56
Zarządzenie Nr 10/2022 - dokument usunięty Marcin Kurylczyk 2022-01-21 13:08:51
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 2 Dorota Dobrzeniecka 2022-01-21 10:57:22
Zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Kalisz Pomorski. Marcin Kurylczyk 2022-01-21 09:16:07
Zarządzenie Nr 15/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2022-01-21 09:12:36
Zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Kalisz Pomorski. Marcin Kurylczyk 2022-01-21 09:11:32
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 24.01.2022 r. - 30.01.2022 r. Lidia Zbytek 2022-01-20 15:15:07
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 9 Lidia Zbytek 2022-01-20 14:47:01
Zarządzenie Nr 18/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-01-20 12:06:03
Zarządzenie Nr 18/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-01-20 11:58:20
projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok - Druk Nr 515. Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:45:38
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kalisz Pomorski na lata 2022-2024 - Druk Nr 514. Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:43:48
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Powiatem Drawskim - Druk Nr 513. Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:42:20
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu - Druk Nr 512. Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:41:39
pro - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:40:56
pro - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:40:53
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wierzchowie - Druk Nr 511. Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:39:25
projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - Druk Nr 510. Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:38:35
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 509. Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:37:53
projekt uchwały w sprawie 2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 509. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:37:38
projekt uchwały w sprawie 2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 509. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:37:14
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 508. Gabriela Czerniawska 2022-01-19 13:29:12
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7 Marek Brumer 2022-01-19 13:08:06
Skarbnik Gminy - dokument usunięty Aleksander Preca 2022-01-19 12:48:12
Skarbnik Gminy - dokument usunięty Aleksander Preca 2022-01-19 12:47:25
Skarbnik Gminy - dokument usunięty Aleksander Preca 2022-01-19 12:47:04
Skarbnik Gminy - dokument usunięty Aleksander Preca 2022-01-19 12:44:34
Uchwały RIO Marcin Kurylczyk 2022-01-18 14:30:55