Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LXXI/508/23 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038. Gabriela Czerniawska 2023-03-06 13:30:34
Uchwała Nr LXXI/507/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok. Gabriela Czerniawska 2023-03-06 13:29:47
Żłobek "Szuwarek" (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2023-03-06 07:26:21
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2023-03-06 07:25:27
Konkurs ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026"- ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2023-03-03 12:47:45
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 06.03.2023 r. - 12.03.2023 r. Lidia Zbytek 2023-03-03 10:42:59
Głosowanie podczas LXXI sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-03-03 08:01:20
Sesja LXXI RM - 02.03.2023 Gabriela Czerniawska 2023-03-03 08:00:28
Sprawozdania IV kwartał 2022r Marcin Kurylczyk 2023-03-02 15:07:47
ZARZĄDZENIE NR 30/2023 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" Marta Gorajewska 2023-03-02 15:04:17
LXXI sesja Rady Miejskiej - 02.03.2023 Marcin Kurylczyk 2023-03-02 13:33:54
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 27 lutego 2023 r. Anna Kranc-Bargieł 2023-03-02 09:10:47
Zbiór danych przestrzennych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bralin. Krzysztof Kot 2023-03-01 13:31:54
Zbiór danych przestrzennych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bralin. Krzysztof Kot 2023-03-01 09:38:17
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-03-01 08:46:47
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora ds. płac w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - (zakończony) Marcin Kurylczyk 2023-02-28 15:09:00
Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2023-02-28 14:30:25
projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bralin - Druk Nr 686. Gabriela Czerniawska 2023-02-28 14:08:52
Informacja o działaniach podjętych wobec organów władzy w 2022 r. przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-02-28 14:08:34
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości - Druk Nr 685. Gabriela Czerniawska 2023-02-28 14:07:44
Informacja o działaniach podjętych wobec organów władzy w 2022 r. przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-02-28 14:03:37
Zarządzenie Nr 45/2023 W sprawie: wyznaczenia terminu wyboru sołtysa oraz wyborów uzupełaniających skład członków Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo, ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2023 roku, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2023 roku, wzoru karty do głosowania na kandydata na sołtysa oraz kandydatów na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2023 roku oraz wzoru listy osób mających prawo wybierania, popierających kandydata na sołtysa oraz kandydatów na członków Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2023 roku. Marcin Kurylczyk 2023-02-28 12:38:11
Marta Gorajewska 2023-02-28 08:16:58
Zbiór danych przestrzennych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bralin. Krzysztof Kot 2023-02-27 08:22:33
Zarządzenie Nr 44/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. Marcin Kurylczyk 2023-02-23 14:28:04
Protokół Nr LXX/23 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 14:03:25
Sesja LXX RM - 17.02.2023 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2023-02-23 14:02:19
Ocena stanu technicznego ulic miejskich i dróg gminnych na terenie gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 676. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:58:01
projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2023 - Druk Nr 684. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:50:41
projekt uchwały w sprawie zakończenia realizacji i finansowania "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" - Druk Nr 683. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:50:02
projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2023 - Druk Nr 682. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:49:07
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - Druk Nr 681. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:48:21
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 680. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:47:27
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu - Druk Nr 679. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:46:39
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 678. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:42:23
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 677. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:40:15
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2023-02-23 09:21:32
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-02-23 08:36:06
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-02-23 08:19:29
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-02-23 08:18:01