Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 439. Gabriela Czerniawska 2021-09-08 10:24:09
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2031 - Druk Nr 438. Gabriela Czerniawska 2021-09-08 10:23:30
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 437. Gabriela Czerniawska 2021-09-08 10:22:46
Informacja Komendanta CSWL Marek Brumer 2021-09-07 08:55:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji NO.6220.20.2021 Anna Urbańska 2021-09-06 11:27:33
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Anna Urbańska 2021-09-06 11:26:42
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 06.09.2021 r. - 12.09.2021 r. Marek Brumer 2021-09-06 07:32:53
Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach NO.6220.37.2020 Anna Urbańska 2021-09-06 07:18:50
Rozstrzygnięcie konkursu ofert Marta Gorajewska 2021-09-03 12:13:34
Zarządzenie nr 132/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-09-03 10:39:55
Zarządzenie nr 132/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-09-03 10:39:01
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 198/2, 246/1, 227/1, 417, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-09-02 11:44:25
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Aleksander Preca 2021-09-02 08:08:24
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-09-02 07:49:34
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-09-02 07:47:49
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-09-02 07:47:33
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-09-02 07:47:21
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-09-02 07:47:07
SOŁTYSI GMINY KALISZ POMORSKI Marta Szulczyńska 2021-09-02 07:26:49
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-09-02 07:22:05
Samorządy Mieszkańców Marta Szulczyńska 2021-09-02 07:19:19
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 30.08.2021 r. - 05.09.2021 r. Marek Brumer 2021-09-02 07:00:39
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Marcin Kurylczyk 2021-09-01 07:59:14
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania Anna Urbańska 2021-08-30 10:02:57
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 30.08.2021 r. - 05.09.2021 r. Marek Brumer 2021-08-30 07:28:21
Rok 2021 Marta Szulczyńska 2021-08-27 13:21:00
Zarządzenie Nr 128/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-08-26 14:03:48
Zarządzenie Nr 129/2021 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 77/2016 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-08-26 13:08:58
Zarządzenie Nr 130/2021 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2021-08-26 12:10:44
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Marta Gorajewska 2021-08-26 11:45:30
Zarządzenie Nr 126/2021 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2021 roku , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. Marcin Kurylczyk 2021-08-26 10:25:25
Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Anna Urbańska 2021-08-26 09:48:58
Zarządzenie Nr 130/2021 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2021-08-26 09:39:18
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego NO.6220.22.2021 Anna Urbańska 2021-08-26 08:48:24
Budowa napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Recz-Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-08-26 08:47:09
Budowa napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Recz-Kalisz Pomorski - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-08-26 08:46:56
Budowa napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Recz-Kalisz Pomorski - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-08-26 08:46:38
Zarządzenie nr 131/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-08-26 08:38:23
Zarządzenie nr 131/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-08-26 08:37:27
Zarządzenie Nr 127/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków Radosław Czapek 2021-08-25 14:25:48