Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVI/141/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.” Aleksander PRECA 2005-01-07 16:09:27
„Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2004 roku”. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-12-20 12:04:03
Uchwała Nr XXV/132/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Sprzedaży nieruchomości." Aleksander PRECA 2004-12-20 12:01:22
Uchwała Nr XXV/131/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Nabycia nieruchomości." Aleksander PRECA 2004-12-20 11:59:52
Uchwała Nr XXV/130/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Nabycia nieruchomości." Aleksander PRECA 2004-12-20 11:59:13
Zarządzenie Nr 92 z 2004 roku w sprawie „Nabycia nieruchumości”. Aleksander PRECA 2004-12-20 11:58:18
Zarządzenie Nr 91-1 z 2004 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok”. Aleksander PRECA 2004-12-20 11:56:03
Zarządzenie Nr 91 z 2004 roku w sprawie „Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej”. Aleksander PRECA 2004-12-20 11:53:05
Zarządzenie Nr 90 z 2004 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców”. Aleksander PRECA 2004-12-20 11:51:41
Zarządzenie Nr 89 z 2004 roku w sprawie "Zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Cybowo." Aleksander PRECA 2004-11-26 13:38:35
Zarządzenie Nr 85 z 2004 roku w sprawie "Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dosta Aleksander PRECA 2004-11-26 13:38:18
Zarządzenie Nr 86 z 2004 roku w sprawie "Ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości, położonej w Kaliszu Pomorskim przy ul. Przemysłowej w drodze przetargu nieograniczonego." Aleksander PRECA 2004-11-26 13:37:57
Zarządzenie Nr 87 z 2004 roku w sprawie "Zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu" Aleksander PRECA 2004-11-26 13:37:40
Zarządzenie Nr 88 z 2004 roku w sprawie "Udziału gminnych elementów systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w treningu wojewódzkim w dniach 25-27.11.2004r.” Aleksander PRECA 2004-11-26 13:37:16
Uchwała Nr XXIV/124/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze" Aleksander PRECA 2004-11-26 10:54:42
Uchwała Nr XXIV/121/2004 Rady Miejskiej w sprawie „zmian w budżecie na 2004 rok” Aleksander PRECA 2004-11-26 10:53:31
Uchwała Nr XXIV/129/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim dotyczących przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania prze Aleksander PRECA 2004-11-26 10:50:00
Uchwała Nr XXIV/128/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Zasad oceny inwestycji na potrzeby Planu Rozwoju Lokalnego" Aleksander PRECA 2004-11-26 10:48:59
Uchwała Nr XXIV/127/2004 Rady Miejskiej w sprawie zakupu na majątek Gminy Kalisz Pomorski kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wybudowanej w ulicy kołobrzeskiej w Kaliszu Pomorskim" Aleksander PRECA 2004-11-26 10:48:16
Uchwała Nr XXIV/125/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze" Aleksander PRECA 2004-11-26 10:47:32
Uchwała Nr XXIV/123/2004 Rady Miejskiej w sprawie "udzielenia bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntów pozostających w ich użytkowaniu wieczystym zabudowanych i wykorzystywanych n Aleksander PRECA 2004-11-26 10:46:44
Uchwała Nr XXIV/122/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Programu współpracy na 2005 rok gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami" Aleksander PRECA 2004-11-26 10:45:50
Uchwała Nr XXIV/123/2004 Rady Miejskiej w sprawie "udzielenia bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntów pozostających w ich użytkowaniu wieczystym zabudowanych i wykorzystywanych n - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-11-26 10:17:05
Przetarg nieograniczony na "Dostawę samochodu dostawczego fabrycznie nowego typu Furgon" Aleksander PRECA 2004-11-25 13:56:16
Uchwała Nr XXIV/120/2004 Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Kalisz Pomorski" Aleksander PRECA 2004-11-25 09:34:17
Z"Protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 paździrnika 2004r."(17 stron) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-11-25 09:33:37
Zarządzenie Nr 84 z 2004 roku w sprawie "Ogłoszenia wykazu sprzedaży nieruchomości, położonej w Kaliszu Pomorskim przy ul.Dworcowej w drodze przetargu nieograniczonego." Aleksander PRECA 2004-11-24 16:53:16
Zarządzenie Nr 83 z 2004 roku w sprawie "Ustalenia dni wolnych od pracy: 24 grudnia 2004 roku i 3 stycznia 2005 roku." Aleksander PRECA 2004-11-24 16:52:38
Zarządzenie Nr 82 z 2004 roku w sprawie "Ustalenia limitów na rozmowy z przenośnych telefonów komórkowych używanych do celów służbowych" Aleksander PRECA 2004-11-24 16:48:45
Zarządzenie Nr 81 z 2004 roku w sprawie "Sprzedaż ciągniczka ogrodniczego wraz z przyczepą." Aleksander PRECA 2004-11-24 16:48:30
Zarządzenie Nr 80 z 2004 roku w sprawie "Wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski" Aleksander PRECA 2004-11-24 16:47:43
Zarządzenie Nr 79 z 2004 roku w sprawie "Nabycia nieruchomości" Aleksander PRECA 2004-11-24 16:47:28
Zarządzenie Nr 78 z 2004 roku w sprawie "Sporządzenia projektu budżetu miasta i gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok." Aleksander PRECA 2004-11-24 16:47:12
Zarządzenie Nr 77 z 2004 roku w sprawie "Przeprowadzenia kontroli w Referacie Inwestycji, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego" Aleksander PRECA 2004-11-24 16:46:50
Zarządzenie Nr 76 z 2004 roku w sprawie "Zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" Aleksander PRECA 2004-11-24 16:46:33
Zarządzenie Nr 75 z 2004 roku w sprawie "Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urządzie Miasta i Gminy" Aleksander PRECA 2004-11-24 16:46:21
Zarządznie Nr 78 z 2004 roku w sprawie "Sporządzenia projektu budżetu miasta i gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok." - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-11-24 16:38:43
Zarządznie Nr 77 z 2004 roku w sprawie "Przeprowadzenia kontroli w Referacie Inwestycji, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego" - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-11-24 16:38:28
Zarządznie Nr 76 z 2004 roku w sprawie "Zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-11-24 16:38:13
Zarządznie Nr 75 z 2004 roku w sprawie "Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urządzie Miasta i Gminy" - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-11-24 16:36:26