Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" - Druk Nr 433. Gabriela Czerniawska 2021-07-19 10:20:09
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2031 - Druk Nr 432. Gabriela Czerniawska 2021-07-19 10:15:21
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 431. Gabriela Czerniawska 2021-07-19 10:14:35
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-07-16 11:08:38
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ul. Dworcowej, na terenie działek nr ewid. 17/2, 25/1, obręb nr 0008, m. Kalisz Pomorski Krzysztof Kot 2021-07-16 10:26:17
Samorządy Mieszkańców Marta Szulczyńska 2021-07-16 07:08:14
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-07-16 07:06:29
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-07-16 07:05:53
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-07-16 07:05:35
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 19.07.2021 r. - 25.07.2021 r. Lidia Zbytek 2021-07-15 14:08:39
Zarządzenie Nr 107/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-07-15 11:25:08
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi nr 7, na terenie działki nr ewid. 22, obręb Sienica, gm. Kalisz Pomorski Krzysztof Kot 2021-07-15 10:42:47
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 98 Lidia Zbytek 2021-07-15 07:47:22
Rozporządzenie Nr 20/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków Jolanta Leszczyńska 2021-07-15 07:21:04
Komunikat meteorologiczny Lidia Zbytek 2021-07-15 07:19:19
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi nr 26, na terenie działki nr ewid. 15, obręb Borowo, gm. Kalisz Pomorski Krzysztof Kot 2021-07-14 14:52:41
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski budowa żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-07-14 13:56:11
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Marek Brumer 2021-07-13 18:39:10
Protokół Nr XLII/21 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-07-13 13:16:54
Sesja XLII RM - 24 czerwca 2021 Gabriela Czerniawska 2021-07-13 13:15:56
Zarządzenie Nr 105/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-07-12 14:35:00
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z rozbiórką istniejącej oczyszczalni ścieków w kompleksie Głębokie, rozbudowie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania i siecią wodociągową w kompleksie Głębokie, budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej w kompleksie Głębokie i Jaworze na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Głębokie i Jaworze, gmina Kalisz Pomorski, usytuowanych na terenie zamkniętym MON. Krzysztof Kot 2021-07-12 10:32:46
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z rozbiórką istniejącej oczyszczalni ścieków w kompleksie Głębokie, rozbudowie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania i siecią wodociągową w kompleksie Głębokie, budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej w kompleksie Głębokie i Jaworze na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Głębokie i Jaworze, gmina Kalisz Pomorski, usytuowanych na terenie zamkniętym MON. Krzysztof Kot 2021-07-12 10:31:58
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 66 Lidia Zbytek 2021-07-12 10:09:05
Obwieszczenie o sporządzeniu projektu Zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz rozpoczęciu ponownych konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. Anna Urbańska 2021-07-09 13:41:53
Obwieszczenie o sporządzeniu projektu Zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz rozpoczęciu ponownych konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. Anna Urbańska 2021-07-09 13:39:11
Zarządzenie Nr 106/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego, będącego własnością Gminy Kalisz Pomorski. Marcin Kurylczyk 2021-07-09 13:01:16
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 12.07.2021 r. - 18.07.2021 r. Lidia Zbytek 2021-07-09 09:54:01
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 65 Lidia Zbytek 2021-07-09 09:31:05
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w roku 2021. Marek Brumer 2021-07-08 19:55:26
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 93 Lidia Zbytek 2021-07-08 15:43:39
Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2021-07-08 10:28:46
Zarządzenie Nr 100/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-07-07 14:53:06
Zarządzenie Nr 99/2021w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2021-07-07 14:51:10
Uchwała Nr XLII/316/21 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2021. Gabriela Czerniawska 2021-07-07 10:38:07
Zarządzenie nr 104/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Anna Urbańska 2021-07-07 10:15:34
Zarządzenie nr 103/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Anna Urbańska 2021-07-07 10:14:52
Zarządzenie nr 104/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Anna Urbańska 2021-07-07 10:13:32
Zarządzenie nr 103/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Anna Urbańska 2021-07-07 10:11:27
Zarządzenie Nr 102/2021 w sprawie przyznania dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu Drawskiego dotacji celowej w 2021 roku na zadanie z zakresu ratownictwa wodnego Marcin Kurylczyk 2021-07-07 09:27:43