Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych Lidia Zbytek 2021-07-07 08:18:04
Zarządzenie Nr 101/2021 wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających skład członków Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 na terenie miasta Kalisza Pomorskiego, ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku, wzoru karty do głosowania na kandydatów na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku oraz wzoru listy osób mających prawo wybierania, popierających kandydata na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku. Marcin Kurylczyk 2021-07-06 13:57:12
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2021-07-06 10:59:45
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 91 Lidia Zbytek 2021-07-05 13:56:21
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora do spraw promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2021-07-05 12:22:57
Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2021-07-05 12:19:25
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wylotu ścieków oczyszczonych wraz z odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej ścieków oczyszczonych do rzeki Głęboka, na terenie działki o nr ewid. 12, obręb Głębokie, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-07-05 11:12:59
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-07-05 08:45:25
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami linii kablowych 15kV i 0,4kV w miejscowości Suchowo. Krzysztof Kot 2021-07-05 08:06:05
Zarządzenie Nr 96/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-07-02 10:47:15
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 05.07.2021 r. - 11.07.2021 r. Lidia Zbytek 2021-07-01 15:25:46
Uchwała Nr XLII/322/21 w sprawie ogłoszenia zasad postepowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Gabriela Czerniawska 2021-07-01 10:25:22
Uchwała Nr XLII/321/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków. Gabriela Czerniawska 2021-07-01 10:23:17
Uchwała Nr XLII/320/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Gabriela Czerniawska 2021-07-01 10:22:49
Uchwała Nr XLII/319/21 w sprawie przekazania altan śmietnikowych na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-07-01 10:16:05
Uchwała Nr XLII/318/21 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Gabriela Czerniawska 2021-07-01 10:12:54
Uchwała Nr XLII/317/21 w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2021/2022. Gabriela Czerniawska 2021-07-01 10:12:26
Uchwała Nr XLII/316/21 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2021. Gabriela Czerniawska 2021-07-01 10:11:56
Uchwała Nr XLII/315/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. Gabriela Czerniawska 2021-07-01 10:11:23
Uchwała Nr XLII/314/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. Gabriela Czerniawska 2021-07-01 10:10:45
Uchwała Nr XLII/313/21 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2020 rok. Gabriela Czerniawska 2021-07-01 10:10:11
Uchwała Nr XLII/312/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. Gabriela Czerniawska 2021-07-01 10:09:43
Uchwała Nr XLII/311/21 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego. Gabriela Czerniawska 2021-07-01 10:09:17
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.6.1.2021 z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zapisów dot. sposobu odprowadzania wód opadowych w decyzji nr 6733.6.2021 z dnia 05 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Krzysztof Kot 2021-07-01 08:38:07
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.6.1.2021 z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zapisów dot. sposobu odprowadzania wód opadowych w decyzji nr 6733.6.2021 z dnia 05 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Krzysztof Kot 2021-07-01 08:37:52
Wybory samorządowe 2018 (zakładka menu) Aleksander Preca 2021-07-01 08:01:47
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 (zakładka menu) Aleksander Preca 2021-07-01 08:01:35
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60 Marek Brumer 2021-06-30 14:56:45
Zbiorcza informacja o petycjach za rok 2021 Aleksander Preca 2021-06-30 14:25:03
Zbiorcza informacja o petycjach za rok 2020 Aleksander Preca 2021-06-30 14:23:59
Zbiorcza informacja o petycjach Aleksander Preca 2021-06-30 14:23:30
Zbiorcza informacja o petycjach Aleksander Preca 2021-06-30 14:21:45
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-06-30 13:59:01
Zawiadomienie o zebranych dowodach NO.6220.14.2021 Anna Urbańska 2021-06-30 11:12:29
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składajacej sie z 3 instalacji do 1 MW każda wraz z niezbedna infrastruktura techniczna na części działki nr 10/6 obręb Bralin, gmina Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-06-30 11:12:03
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składajacej sie z 3 instalacji do 1 MW każda wraz z niezbedna infrastruktura techniczna na części działki nr 10/6 obręb Bralin, gmina Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-06-30 11:10:04
Zawiadomienie o zebranych dowodach NO.6220.14.2021 - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-06-30 11:10:00
Zawiadomienie o zebranych dowodach NO.6220.14.2021 - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-06-30 11:02:49
Postanowienie o sprostowaniu omyłki NO.6220.8.2019 Anna Urbańska 2021-06-30 11:01:02
Postanowienie o sprostowaniu omyłki NO.6220.5.2019 Anna Urbańska 2021-06-30 11:00:13