Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 179/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2021 w Urzędzie Miejskim, powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2021-12-28 09:05:41
projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/367/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 498. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2021-12-28 08:18:39
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Druk Nr 497. Gabriela Czerniawska 2021-12-28 08:17:06
projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 493. Gabriela Czerniawska 2021-12-28 08:09:25
Informacja o szkoleniowym polowaniu zbiorowym dla pracowników nadleśnictwa Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-12-27 14:09:47
Informacja o szkoleniowym polowaniu zbiorowym dla pracowników nadleśnictwa Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-12-27 14:09:06
Informacja o szkoleniowym polowaniu zbiorowym dla pracowników nadleśnictwa Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-12-27 14:07:28
Rok 2021 Marta Szulczyńska 2021-12-27 12:59:17
Obieszczenie o wydaniu decyzji przenoszącej Anna Urbańska 2021-12-27 10:10:42
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 27.12.2021 r. - 02.01.2022 r. Lidia Zbytek 2021-12-27 09:28:27
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia terenu wraz z szafką rozdzielczą, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 56/1, obręb numer 0003, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-12-23 12:46:48
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego ul. Gdańskiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 39, 40/6, obręb nr 0002 oraz 117, obręb nr 0003, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-12-23 12:06:33
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 19 listopada 2021 r. do dnia 19 grudnia 2021 r. - Druk Nr 486. Gabriela Czerniawska 2021-12-23 10:07:45
Zarządzenie Nr 191/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-12-23 07:50:22
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.17.2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnętrznej linii zasilającej oraz przyłącza energetycznego w ramach realizacji obiektu radiokomunikacyjnego 11142_L403_BialyZdroj_006 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 449/3, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-12-22 14:02:14
Zapytanie ofertowe na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ich zmian Krzysztof Kot 2021-12-22 08:53:08
Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2021-12-22 08:44:30
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 488. Gabriela Czerniawska 2021-12-20 11:54:29
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 20 grudnia 2021 r. z godz. 10:00) Jolanta Leszczyńska 2021-12-20 10:25:29
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 20 grudnia 2021 r. z godz. 10:00) Jolanta Leszczyńska 2021-12-20 10:24:52
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-12-20 08:16:56
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 20.12.2021 r. - 26.12.2021 r. Lidia Zbytek 2021-12-20 08:15:12
Decyzja umarzajaca postępowanie w całości Anna Urbańska 2021-12-17 12:45:24
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 12 w obrębie 0007, gmina Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-12-17 12:42:22
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 07.12.2021 roku Marta Szulczyńska 2021-12-16 12:54:03
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 07.12.2021 roku Marta Szulczyńska 2021-12-16 12:50:32
Zapytanie ofertowe: Dostawa papieru kserograficznego dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-12-16 08:32:31
Zapytanie ofertowe: Dostawa papieru kserograficznego dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-12-16 08:31:36
Zapytanie ofertowe: Dostawa środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-12-16 08:30:13
Zapytanie ofertowe: Dostawa środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-12-16 08:29:22
Zapytanie ofertowe: Dostawa papieru kserograficznego dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-12-16 08:22:31
Zapytanie ofertowe: Dostawa papieru kserograficznego dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-12-16 08:20:18
Zapytanie ofertowe na: Dostawę materiałów i artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-12-16 08:18:53
Zapytanie ofertowe na: Dostawę materiałów i artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-12-16 08:18:17
projekt uchwały w sprawie przekazania wiat śmietnikowych na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 496. Gabriela Czerniawska 2021-12-15 13:43:16
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2022 rok - Druk Nr 495. Gabriela Czerniawska 2021-12-15 13:42:34
projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Kalisz Pomorski do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich - Druk Nr 494. Gabriela Czerniawska 2021-12-15 13:41:42
projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 493. Gabriela Czerniawska 2021-12-15 13:40:39
projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Druk Nr 492. Gabriela Czerniawska 2021-12-15 13:38:45
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2031 - Druk Nr 491. Gabriela Czerniawska 2021-12-15 13:37:58