Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr LXIV/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-12-02 12:42:00
Sesja LXIV RM - 24.11.2022 Gabriela Czerniawska 2022-12-02 12:40:01
Sesja LXIV RM - 24.11.2022 Gabriela Czerniawska 2022-12-02 12:39:45
Zarządzenie Nr 175/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2022-12-01 11:45:35
Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim oraz odbiór zużytych materiałów. Marcin Kurylczyk 2022-12-01 10:06:52
Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim oraz odbiór zużytych materiałów. Marcin Kurylczyk 2022-12-01 10:06:02
Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim oraz odbiór zużytych materiałów. Marcin Kurylczyk 2022-12-01 10:03:29
Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim oraz odbiór zużytych materiałów. Marcin Kurylczyk 2022-12-01 10:02:55
Polowanie zbiorowe w obwodzie nr 182 (w rejonie: Konotopu, Mielenka Drawskiego, Dzikowa, Woliczna oraz poligonu drawskiego) Anna Urbańska 2022-12-01 07:19:17
Zarządzenie Nr 179/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Radosław Czapek 2022-11-30 12:16:08
Zarzązenie nr 181/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Marta Gorajewska 2022-11-29 14:44:28
Zarządzenie Nr 180/2022 w sprawie nadania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Kalisz Pomorski do zawarcia umowy oraz zaciągania zobowiązań, w celu realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Radosław Czapek 2022-11-29 13:11:12
Zapytanie ofertowe na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-11-29 12:49:34
Uchwały RIO Marcin Kurylczyk 2022-11-28 14:11:25
Głosowanie podczas LXIV sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:22:37
Sesja LXIV RM - 24.11.2022 Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:21:20
Uchwała Nr LXIV/485/22 w sprawie przekazania samochodu na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:20:13
Uchwała Nr LXIV/484/22 w sprawie przekazania w 2022 roku środków z budżetu Gminy Kalisz Pomorski na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia policyjnego. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:19:34
Uchwała Nr LXIV/483/22 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:18:56
Uchwała Nr LXIV/482/22 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/399/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim oraz nadania mu statutu. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:18:09
Uchwała Nr LXIV/481/22 w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2030. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:17:09
Uchwała Nr LXIV/480/22 w sprawie wyrażenia woli podtrzymania członkostwa Gminy Kalisz Pomorski w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w okresie programowania 2023-2027. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:16:28
Uchwała Nr LXIV/479/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą Mirosławiec, dotyczącego powierzenia wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:15:41
Uchwała Nr LXIV/478/22 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:14:39
Uchwała Nr LXIV/477/22 w sprawie ustalenia w Gminie Kalisz Pomorski stawki za 1 km przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:13:56
Uchwała Nr LXIV/476/22 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:12:46
Uchwała Nr LXIV/475/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:12:06
Uchwała Nr LXIV/474/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 10:52:35
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 28.11.2022 r. - 04.12.2022 r. Lidia Zbytek 2022-11-25 08:04:28
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 24 listopada 2022 r. o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2030. Krzysztof Kot 2022-11-24 15:09:10
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 24 listopada 2022 r. o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2030. Krzysztof Kot 2022-11-24 15:08:51
LXIV Sesja Rady Miejskiej - 24.11.2022 Marcin Kurylczyk 2022-11-24 10:51:08
Planowane polowanie zbiorowe dla mysliwych na terenie obwodu łowieckiego nr 180 OHZ Złocieniec Anna Urbańska 2022-11-23 14:13:33
projekt uchwały w sprawie przekazania samochodu na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 642. Gabriela Czerniawska 2022-11-23 12:28:44
projekt uchwały w sprawie przekazania w 2022 roku środków z budżetu Gminy Kalisz Pomorski na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia policyjnego - Druk Nr 641. Gabriela Czerniawska 2022-11-23 12:27:52
Zarządzenie Nr 174/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2022-11-22 14:12:42
Zarządzenie Nr 173/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2022-11-22 14:12:24
Sprawozdania III kwartał 2022 Marcin Kurylczyk 2022-11-22 12:08:49
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-11-21 15:06:05
Polowania zbiorowe n terenie OHZ Nadleśnictwo Drawsko, w obwodach łowieckich 181 oraz 183 Anna Urbańska 2022-11-21 13:58:30