Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zbiór danych przestrzennych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bralin. Krzysztof Kot 2023-02-27 08:22:33
Zarządzenie Nr 44/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. Marcin Kurylczyk 2023-02-23 14:28:04
Protokół Nr LXX/23 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 14:03:25
Sesja LXX RM - 17.02.2023 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2023-02-23 14:02:19
Ocena stanu technicznego ulic miejskich i dróg gminnych na terenie gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 676. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:58:01
projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2023 - Druk Nr 684. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:50:41
projekt uchwały w sprawie zakończenia realizacji i finansowania "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" - Druk Nr 683. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:50:02
projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2023 - Druk Nr 682. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:49:07
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - Druk Nr 681. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:48:21
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 680. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:47:27
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu - Druk Nr 679. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:46:39
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 678. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:42:23
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 677. Gabriela Czerniawska 2023-02-23 13:40:15
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2023-02-23 09:21:32
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-02-23 08:36:06
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-02-23 08:19:29
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-02-23 08:18:01
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-02-23 08:05:48
Zarządzenie Nr 43/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-02-22 13:47:15
Zarządzenie Nr 43/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-02-22 13:43:35
Zarządzenie Nr 41/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2023-02-22 07:08:10
Zarządzenie Nr 41/2023 - dokument usunięty Marcin Kurylczyk 2023-02-22 07:06:58
Zarządzenie Nr 41/2023 - dokument usunięty Marcin Kurylczyk 2023-02-22 07:06:51
Głosowanie podczas LXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-02-21 11:11:38
Sesja nadzwyczajna LXX RM - 17.02.2023 Gabriela Czerniawska 2023-02-21 11:10:18
Zarządzenie Nr 40/2023 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2023-02-21 10:34:16
Sprawozdania IV kwartał 2022r Marcin Kurylczyk 2023-02-21 07:56:44
Sprawozdania IV kwartał 2022r Marcin Kurylczyk 2023-02-21 07:56:35
Sprawozdania IV kwartał 2022r Marcin Kurylczyk 2023-02-21 07:56:13
Sprawozdania IV kwartał 2022r Marcin Kurylczyk 2023-02-21 07:55:46
Zarządzenie Nr 39/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2023-02-21 07:54:06
Zarządzenie nr 38/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" Marta Gorajewska 2023-02-20 14:27:03
Marta Gorajewska 2023-02-20 14:23:10
Zarządzenie Nr 42/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2023-02-20 14:21:43
Konkurs ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" - ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2023-02-20 14:19:06
Konkurs ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" - ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2023-02-20 14:18:49
Zarządzenie Nr 40/2023 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2023-02-20 14:08:36
Sprawozdanie z wykonania budżetu za styczeń 2023 Aleksander Preca 2023-02-20 12:50:13
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora ds. płac w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - (zakończony) Marcin Kurylczyk 2023-02-17 11:17:52
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 30 Lidia Zbytek 2023-02-17 10:53:51