Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 16. Gabriela Czerniawska 2024-05-28 07:09:30
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2039 - Druk Nr 15. Gabriela Czerniawska 2024-05-28 07:08:14
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/605/23 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2024 rok - Druk Nr 14. Gabriela Czerniawska 2024-05-28 07:05:42
Petycje 2024 Jolanta Leszczyńska 2024-05-27 14:30:15
Petycje 2024 Jolanta Leszczyńska 2024-05-27 14:23:09
Petycje 2024 Jolanta Leszczyńska 2024-05-27 14:09:01
Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim Gabriela Czerniawska 2024-05-27 12:27:08
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kalisz Pomorski. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-05-24 12:14:34
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami Marta Gorajewska 2024-05-24 10:06:07
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami Marta Gorajewska 2024-05-24 10:05:53
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami Marta Gorajewska 2024-05-24 10:02:55
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami Marta Gorajewska 2024-05-24 10:02:40
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami Marta Gorajewska 2024-05-24 10:01:05
Dotyczy: Dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 27.05.2024 r. - 02.06.2024 r. Lidia Zbytek 2024-05-24 09:15:53
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-05-24 09:10:16
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych Lidia Zbytek 2024-05-24 08:51:50
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 27.05.2024 r. - 02.06.2024 r. Lidia Zbytek 2024-05-24 08:50:27
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-05-24 08:30:37
Postanowienie Nr 1173/2024 Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Gabriela Czerniawska 2024-05-22 15:23:18
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2024-05-22 15:18:55
Zarządzenie Nr 106/2024 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 17/1 i 18/1 obr. 0005 Kalisz Pomorski, stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 16/1 obr. 0005 m. Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2024-05-22 14:49:43
Raport o stanie Gminy Kalisz Pomorski za 2023 rok Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-05-22 09:32:50
Zarządzenie Nr 105/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-05-22 08:06:01
Zarządzenie Nr 105/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-05-22 08:01:51
Zarządzenie Nr 104/2024 w sprawie: wyznaczenia terminu wyboru sołtysa oraz wyboru członków Rady Sołeckiej w sołectwie Biały Zdrój, Bralin, Cybowo, Dębsko, Giżyno, Krężno, Pepłówek, Pomierzyn, Prostynia, Poźrzadło Wielkie, Sienica, Suchowo, Stara Korytnica, Stara Studnica, Głębokie; ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej, wzoru karty do głosowania na kandydata na sołtysa oraz kandydatów na członka Rady Sołeckiej oraz wzoru listy uprawnionych do głosowania na sołtysa oraz na członka Rady Sołeckiej w wyborach przeprowadzanych w 2024 roku, którzy w dniu wyborów są stałymi mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej. Marcin Kurylczyk 2024-05-21 13:53:24
Zarządzenie Nr 104/2024 w sprawie: wyznaczenia terminu wyboru sołtysa oraz wyboru członków Rady Sołeckiej w sołectwie Biały Zdrój, Bralin, Cybowo, Dębsko, Giżyno, Krężno, Pepłówek, Pomierzyn, Prostynia, Poźrzadło Wielkie, Sienica, Suchowo, Stara Korytnica, Stara Studnica, Głębokie; ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej, wzoru karty do głosowania na kandydata na sołtysa oraz kandydatów na członka Rady Sołeckiej oraz wzoru listy uprawnionych do głosowania na sołtysa oraz na członka Rady Sołeckiej w wyborach przeprowadzanych w 2024 roku, którzy w dniu wyborów są stałymi mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej. Marcin Kurylczyk 2024-05-21 13:51:38
Zarządzenie Nr 104/2024 w sprawie: wyznaczenia terminu wyboru sołtysa oraz wyboru członków Rady Sołeckiej w sołectwie Biały Zdrój, Bralin, Cybowo, Dębsko, Giżyno, Krężno, Pepłówek, Pomierzyn, Prostynia, Poźrzadło Wielkie, Sienica, Suchowo, Stara Korytnica, Stara Studnica, Głębokie; ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej, wzoru karty do głosowania na kandydata na sołtysa oraz kandydatów na członka Rady Sołeckiej oraz wzoru listy uprawnionych do głosowania na sołtysa oraz na członka Rady Sołeckiej w wyborach przeprowadzanych w 2024 roku, którzy w dniu wyborów są stałymi mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej. Marcin Kurylczyk 2024-05-21 13:50:52
Zarządzenie Nr 104/2024 w sprawie: wyznaczenia terminu wyboru sołtysa oraz wyboru członków Rady Sołeckiej w sołectwie Biały Zdrój, Bralin, Cybowo, Dębsko, Giżyno, Krężno, Pepłówek, Pomierzyn, Prostynia, Poźrzadło Wielkie, Sienica, Suchowo, Stara Korytnica, Stara Studnica, Głębokie; ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej, wzoru karty do głosowania na kandydata na sołtysa oraz kandydatów na członka Rady Sołeckiej oraz wzoru listy uprawnionych do głosowania na sołtysa oraz na członka Rady Sołeckiej w wyborach przeprowadzanych w 2024 roku, którzy w dniu wyborów są stałymi mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej. Marcin Kurylczyk 2024-05-21 13:50:05
Zarządzenie Nr 104/2024 w sprawie: wyznaczenia terminu wyboru sołtysa oraz wyboru członków Rady Sołeckiej w sołectwie Biały Zdrój, Bralin, Cybowo, Dębsko, Giżyno, Krężno, Pepłówek, Pomierzyn, Prostynia, Poźrzadło Wielkie, Sienica, Suchowo, Stara Korytnica, Stara Studnica, Głębokie; ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej, wzoru karty do głosowania na kandydata na sołtysa oraz kandydatów na członka Rady Sołeckiej oraz wzoru listy uprawnionych do głosowania na sołtysa oraz na członka Rady Sołeckiej w wyborach przeprowadzanych w 2024 roku, którzy w dniu wyborów są stałymi mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej. Marcin Kurylczyk 2024-05-21 13:47:52
ROZPORZĄDZENIE NR 11/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 maja 2024 r w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na tewrenie województwa zachodniopomorskiego Wojciech Kucharski 2024-05-21 08:11:40
ROZPORZĄDZENIE NR 11/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 maja 2024 r w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na tewrenie województwa zachodniopomorskiego Wojciech Kucharski 2024-05-21 08:07:12
Petycje 2024 Aleksander Preca 2024-05-21 07:33:44
Petycje 2024 Aleksander Preca 2024-05-21 07:32:43
Zarządzenie Nr 63/2024 w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2024-05-21 07:25:53
Zarządzenie Nr 62/2024 w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2024-05-21 07:25:14
Zarządzenie Nr 29/2024 w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2024-05-21 07:23:41
Zarządzenie Nr 54/2024 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. Marcin Kurylczyk 2024-05-20 12:15:15
Składy Komisji Rady Miejskiej - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2024-05-20 08:31:17
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2024-05-20 08:31:13
Komisja Rewizyjna - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2024-05-20 08:31:02