Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 47/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kalisz Pomorski na lata 2024-2026" Marta Gorajewska 2024-02-22 13:03:01
Marta Gorajewska 2024-02-22 13:02:11
Konkurs ofert na realizację w 2024 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kalisz Pomorski na lata 2024-2026" - ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2024-02-22 12:59:00
Marta Gorajewska 2024-02-22 12:58:04
Marta Gorajewska 2024-02-22 12:57:41
Marta Gorajewska 2024-02-22 12:57:37
Konkurs ofert na realizację w 2024 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 45-64 lat na lata 2024-2026" - ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2024-02-22 12:53:34
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 824. Gabriela Czerniawska 2024-02-22 11:16:18
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2024 - Druk Nr 823. Gabriela Czerniawska 2024-02-22 11:14:34
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/49/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 822. Gabriela Czerniawska 2024-02-22 11:13:53
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2024 - Druk Nr 823. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2024-02-22 11:13:05
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2024 - Druk Nr 823. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2024-02-22 11:12:52
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2024 - Druk Nr 821. Gabriela Czerniawska 2024-02-22 11:05:31
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu - Druk Nr 820. Gabriela Czerniawska 2024-02-22 11:03:00
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 819. Gabriela Czerniawska 2024-02-22 10:56:57
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2039 - Druk Nr 818. Gabriela Czerniawska 2024-02-22 10:54:07
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/605/23 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2024 rok - Druk Nr 817. Gabriela Czerniawska 2024-02-22 10:47:36
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok - Druk Nr 816. Gabriela Czerniawska 2024-02-22 10:43:00
Stan bazy sportowej, świetlic i bibliotek funkcjonujących na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 815. Gabriela Czerniawska 2024-02-22 10:42:24
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert Anna Kranc-Bargieł 2024-02-21 14:07:24
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert Anna Kranc-Bargieł 2024-02-21 14:05:18
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej dn 400 mm PVC, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 16 i 7/34 położonych w obrębie geodezyjnym numer 0001 w mieście Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2024-02-21 12:00:57
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej dn 400 mm PVC, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 16 i 7/34 położonych w obrębie geodezyjnym numer 0001 w mieście Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2024-02-21 11:58:53
Sprawozdania za IV kwartał 2023 rok Marcin Kurylczyk 2024-02-21 10:27:09
Sprawozdania za styczeń 2024r Marcin Kurylczyk 2024-02-21 07:15:21
Zarządzenie Nr 45/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-02-20 15:22:34
Zarządzenie Nr 45/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-02-20 15:22:02
Sprawozdania za IV kwartał 2023 rok Marcin Kurylczyk 2024-02-20 07:13:00
Sprawozdania za grudzień 2023 Marcin Kurylczyk 2024-02-20 07:12:55
Sprawozdania za IV kwartał 2023 rok Marcin Kurylczyk 2024-02-20 07:07:48
Sprawozdania za IV kwartał 2023 rok Marcin Kurylczyk 2024-02-20 07:07:34
Sprawozdania za IV kwartał 2023 rok Marcin Kurylczyk 2024-02-20 07:07:04
Sprawozdania za IV kwartał 2023 rok Marcin Kurylczyk 2024-02-20 07:06:42
Sprawozdania za IV kwartał 2023 rok Marcin Kurylczyk 2024-02-20 07:06:35
Zarządzenie Nr 44/2024 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2024-02-19 14:44:33
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 19.02.2024 r. - 25.02.2024 r. Lidia Zbytek 2024-02-19 12:57:36
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2024-02-19 10:55:43
Zarządzenie Nr 37/2024 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2024 rok Marcin Kurylczyk 2024-02-16 12:42:09
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-02-16 09:50:51
ZARZĄDZENIE NR 42/2024 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. Anna Kranc-Bargieł 2024-02-16 07:30:02