Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 11.04.2022 r. - 17.04.2022 r. Lidia Zbytek 2022-04-08 09:46:59
Głosowanie podczas LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-04-07 13:18:53
Sesja nadzwyczajna LIII RM - 07.04.2022 Gabriela Czerniawska 2022-04-07 13:18:06
LIII Sesja Rady Miejskiej - 07.04.2022 Marcin Kurylczyk 2022-04-07 11:12:36
LII Sesja Rady Miejskiej - 31.03.2022 Marcin Kurylczyk 2022-04-07 11:11:24
Uchwały RIO Aleksander Preca 2022-04-06 11:32:41
Dane dla systemów SJO BESTIA Aleksander Preca 2022-04-06 09:36:41
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-04-06 08:56:36
Uchwała Nr LII/409/22 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2022. Gabriela Czerniawska 2022-04-06 07:48:49
Uchwała Nr LII/408/22 w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2022-04-06 07:48:10
Uchwała Nr LII/407/22 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2023. Gabriela Czerniawska 2022-04-06 07:45:27
Uchwała Nr LII/406/22 w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2028. Gabriela Czerniawska 2022-04-06 07:43:27
Uchwała Nr LII/405/22 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. Gabriela Czerniawska 2022-04-06 07:39:16
Uchwała Nr LII/404/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/240/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 października 2020 r. Gabriela Czerniawska 2022-04-06 07:38:47
Uchwała Nr LII/403/22 w sprawie nadania nazw ulicom w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-04-06 07:26:33
Uchwała Nr LII/402/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2022-04-06 07:26:03
Uchwała Nr LII/401/22 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Gabriela Czerniawska 2022-04-06 07:25:36
Uchwała Nr LII/400/22 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku ?Szuwarek? w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-04-06 07:25:07
Uchwała Nr LII/399/22 w sprawie utworzenia Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim oraz nadaniu mu statutu. Gabriela Czerniawska 2022-04-06 07:24:41
Uchwała Nr LII/398/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022 - 2032. Gabriela Czerniawska 2022-04-06 07:24:13
Uchwała Nr LII/397/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-04-06 07:23:35
Głosowanie podczas LII sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-04-05 14:42:25
Sesja LII RM - 31.03.2022 Gabriela Czerniawska 2022-04-05 14:41:13
projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr LII/306/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kalisz Pomorski - Druk Nr 553. Gabriela Czerniawska 2022-04-05 14:40:26
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - Druk Nr 552. Gabriela Czerniawska 2022-04-05 14:36:15
projekt uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 551. Gabriela Czerniawska 2022-04-05 14:35:36
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/317/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2021/2022 - Druk Nr 550. Gabriela Czerniawska 2022-04-05 14:34:55
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 549. Gabriela Czerniawska 2022-04-05 14:34:08
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 548. Gabriela Czerniawska 2022-04-05 14:33:24
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" Marta Gorajewska 2022-04-05 13:16:03
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-04-05 13:02:48
Zarządzenie Nr 54/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-04-05 10:30:13
Zarządzenie Nr 52/2022 w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-04-05 10:25:01
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 4/1, obręb numer 0004, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-04-05 09:16:38
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 19/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 201/1, obręb numer 0077 Borowo, gmina Kalisz Pomorski, stanowiącej teren zamknięty MON. Krzysztof Kot 2022-04-05 08:07:50
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniu 08.04.2022 r. Lidia Zbytek 2022-04-05 07:11:30
Zarządzenie Nr 60/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2022-04-04 10:50:02
Zarządzenie Nr 59/2022 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-04-04 10:29:29
Zarządzenie Nr 59/2022 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2022-04-04 10:29:14
Zarządzenie Nr 59/2022 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-04-04 10:28:57