Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Otwarte konkursy ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2023-01-26 13:04:58
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-01-24 08:36:29
Sprawozdania za grudzień 2022 Marcin Kurylczyk 2023-01-23 14:45:01
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bralin. Krzysztof Kot 2023-01-23 12:03:39
Konkurs ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" - dokument usunięty Marta Gorajewska 2023-01-23 11:52:31
Marta Gorajewska 2023-01-23 11:51:53
Konkurs ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" - ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2023-01-23 11:49:29
Konkurs ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" - dokument usunięty Marta Gorajewska 2023-01-23 11:36:39
2023 Marta Gorajewska 2023-01-23 11:30:52
Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2023-01-23 11:27:41
Marta Gorajewska 2023-01-23 11:17:42
Marta Gorajewska 2023-01-23 11:15:10
Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2023-01-23 11:00:15
Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2023-01-23 11:00:02
Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2023-01-23 10:59:34
WYKAZ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE KALISZ POMORSKI POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO NA PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Marta Gorajewska 2023-01-23 10:56:16
WYKAZ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE KALISZ POMORSKI POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO NA PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Marta Gorajewska 2023-01-23 10:49:14
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych - rok szkolny 2023/2024 Marta Gorajewska 2023-01-23 10:46:58
Marta Gorajewska 2023-01-23 10:41:12
Rekrutacja do przedszkola publicznego na rok szkolny 2023/2024 Marta Gorajewska 2023-01-23 10:31:22
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-01-23 10:00:27
Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie wprowadzenia protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiska pracy i karty obiegowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim oraz zasad ich stosowania. Marcin Kurylczyk 2023-01-20 13:18:04
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 23.01.2023 r. - 29.01.2023 r. Lidia Zbytek 2023-01-20 12:59:18
Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok - Druk Nr 663. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 12:06:51
Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej za 2022 rok - Druk Nr 662. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 12:05:01
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2022 rok - Druk Nr 661. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 12:01:30
Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki i Budżetu za 2022 rok - Druk Nr 660. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 11:59:36
Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2022 rok - Druk Nr 659. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 11:56:46
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-01-20 11:55:48
projekt uchwały w sprawie przekazania mini ciągnika i pługu na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 670. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 08:59:39
projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 669. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 08:58:14
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - Druk Nr 668. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 08:56:23
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych - Druk Nr 667. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 08:53:38
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/477/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia w Gminie Kalisz Pomorski stawki za 1 km przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych - Druk Nr 666. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 08:51:35
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 665. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 08:43:05
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 665. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 08:37:28
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 664. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 08:29:50
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 23.01.2023 r. - 29.01.2023 r. Lidia Zbytek 2023-01-20 08:05:52
Protokół Nr LXVII/23 z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-01-18 13:06:42
Sesja LXVII RM - 11.01.2023 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2023-01-18 13:06:02