Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 59/2022 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2022-04-04 10:28:23
Zarządzenie Nr 59/2022 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2022-04-04 10:27:48
Zarządzenie Nr 59/2022 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2022-04-04 09:35:56
Zarządzenie Nr 59/2022 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2022-04-04 09:34:54
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej - dokument usunięty Anna Urbańska 2022-04-04 08:49:21
Zarządzenie Nr 58/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-04-01 13:44:24
Zarządzenie Nr 58/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-04-01 13:42:37
Zarządzenie Nr 58/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-04-01 13:41:58
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniu 02.04.2022 r. Lidia Zbytek 2022-04-01 13:12:47
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 04.04.2022 r. - 10.04.2022 r. Lidia Zbytek 2022-04-01 13:09:11
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.4.2022 z dnia 01 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim w ramach zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 53/13 oraz działek o numerach ewidencyjnych 57/2 i 53/2, obręb numer 0005, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-04-01 12:25:39
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.4.2022 z dnia 01 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim w ramach zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 53/13 oraz działek o numerach ewidencyjnych 57/2 i 53/2, obręb numer 0005, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-04-01 12:24:58
Zrządzenie 56/2022 w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań budżetowych powyżej 130 000 złotych, prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski. Marcin Kurylczyk 2022-04-01 10:34:58
Odpowiedz na informacje publiczną NO.1431.10.2022 Marcin Kurylczyk 2022-03-30 11:07:35
Odpowiedz na informacje publiczną NO.1431.10.2022 Marcin Kurylczyk 2022-03-30 11:05:02
Odpowiedz na informacje publiczną NO.1431.10.2022 Marcin Kurylczyk 2022-03-30 10:58:51
Odpowiedzi na informacje publiczne Marcin Kurylczyk 2022-03-30 10:55:58
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-03-29 13:53:39
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 28.02.2022 roku Marta Szulczyńska 2022-03-29 13:38:32
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 22.02.2022 roku Marta Szulczyńska 2022-03-29 13:33:15
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 13.01.2022 roku Marta Szulczyńska 2022-03-29 13:25:55
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 14.12.2021 roku Marta Szulczyńska 2022-03-29 13:18:30
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. dziełalność wspomagająca rozwoju wspólnot i społczności lokalnych Anna Kranc-Bargieł 2022-03-28 13:04:27
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ochrona o promocja zdrowia Anna Kranc-Bargieł 2022-03-28 13:01:39
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. kultura, tradycja,edukacja Anna Kranc-Bargieł 2022-03-28 13:00:38
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata - 2021 - 2027. Sprawozdanie za rok 2021 - Druk Nr 533. Gabriela Czerniawska 2022-03-28 09:06:38
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Kaliszu Pomorskim za rok 2021 r. - Druk Nr 532. Gabriela Czerniawska 2022-03-28 09:05:45
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji Kalisz Pomorski w roku 2021 - Druk Nr 531. Gabriela Czerniawska 2022-03-28 09:04:48
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski - Ochotnicze Straże Pożarne - Druk Nr 530. Gabriela Czerniawska 2022-03-28 09:03:37
Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Kalisz Pomorski - Druk Nr 529. Gabriela Czerniawska 2022-03-28 09:02:16
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku - Druk Nr 528. Gabriela Czerniawska 2022-03-28 09:00:55
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 18 lutego 2022 r. do dnia 24 marca 2022 r. - Druk Nr 527. Gabriela Czerniawska 2022-03-28 08:59:12
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 28.03.2022 r. - 03.04.2022 r. Lidia Zbytek 2022-03-28 07:59:33
Zarządzenie Nr 53/2022 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Kalisz Pomorski. Marcin Kurylczyk 2022-03-25 13:51:02
projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 546. Marcin Kurylczyk 2022-03-24 14:18:11
projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2022 - Druk Nr 547. Gabriela Czerniawska 2022-03-24 14:10:04
projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 546. Gabriela Czerniawska 2022-03-24 14:09:15
projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2023 - Druk Nr 545. Gabriela Czerniawska 2022-03-24 13:58:15
projekt uchwały w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2028 - Druk Nr 544. Gabriela Czerniawska 2022-03-24 13:57:11
projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - Druk Nr 543. Gabriela Czerniawska 2022-03-24 13:56:07