Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-03-24 13:07:06
Sprawozdania IV kwartał 2022r Marcin Kurylczyk 2023-03-24 11:55:21
Plan miasta i gminy - punkty adresowe (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2023-03-24 10:31:02
Przyjęcia Interesantów w sprawach skarg i wniosków (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2023-03-24 10:20:45
Jednostki organizacyjne (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2023-03-24 10:19:28
Informacja dla osób niesłyszących (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2023-03-24 09:22:06
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 27.03.2023 r. - 02.04.2023 r. Lidia Zbytek 2023-03-24 08:31:00
Informacja o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równiej lub przekraczającej kwotę 130 tys. zł Marcin Kurylczyk 2023-03-24 07:10:46
Informacja o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równiej lub przekraczającej kwotę 130 tys. zł Marcin Kurylczyk 2023-03-24 07:09:43
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku internatu dla ZS w Kaliszu Pomorskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, do realizacji na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 92/16, 92/15, 87/1 i 94/6 położonych w obrębie geodezyjnym numer 0006 w mieście Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2023-03-23 15:34:04
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Kalisz Pomorski za 2022 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań - Druk Nr 692. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 11:04:20
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027. Sprawozdanie za rok 2022 - Druk Nr 691. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 10:59:40
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji Kalisz Pomorski w roku 2022 - Druk Nr 690. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 10:48:25
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski - Ochotnicze straże Pożarne - Druk Nr 689. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 10:41:00
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski - Ochotnicze straże Pożarne - Druk Nr 689. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 10:40:44
Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Kalisz Pomorski za rok 2022 - Druk Nr 688. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 10:35:18
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2022 roku - Druk Nr 687. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 10:14:55
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku - Druk Nr 699. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 09:08:28
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - Druk Nr 698. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 09:07:54
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 697. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 09:06:09
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - Druk Nr 696. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 09:05:30
projekt uchwały w sprawie przekazania w 2023 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim - Druk Nr 695. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 09:04:41
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 694. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 09:03:54
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 693. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 09:02:49
Deklaracja dostępości Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-03-21 14:36:22
Deklaracja dostępości Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-03-21 14:22:44
Deklaracja dostępości Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-03-21 14:21:03
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2023 Wersja nr 2 Dorota Dobrzeniecka 2023-03-21 09:45:16
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 2 Dorota Dobrzeniecka 2023-03-21 09:42:48
SOŁTYSI GMINY KALISZ POMORSKI Marta Gnacyk 2023-03-20 10:16:55
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców nr 5 za rok 2022 Marta Gnacyk 2023-03-20 09:58:04
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców nr 4 za rok 2022 Marta Gnacyk 2023-03-20 09:57:32
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców nr 3 za rok 2022 Marta Gnacyk 2023-03-20 09:56:59
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców nr 2 za rok 2022 Marta Gnacyk 2023-03-20 09:56:06
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców nr 1 za rok 2022 Marta Gnacyk 2023-03-20 09:55:32
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców za rok 2022 Marta Gnacyk 2023-03-20 09:54:42
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2022 - Krężno Marta Gnacyk 2023-03-20 09:54:01
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2022 - Sienica Marta Gnacyk 2023-03-20 09:47:47
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2022 - Prostynia Marta Gnacyk 2023-03-20 09:46:55
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2022 - Suchowo Marta Gnacyk 2023-03-20 09:45:55