Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 lutego 2024 r. (znak: Ap-3.746.1.2024.KJ(4)) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 109/3 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0082 Cybowo w gminie Kalisz Pomorski, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Krzysztof Kot 2024-02-16 07:28:58
ZARZĄDZENIE NR 41/2024 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2024-02-16 07:28:52
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 lutego 2024 r. (znak: Ap-3.746.1.2024.KJ(4)) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 109/3 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0082 Cybowo w gminie Kalisz Pomorski, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Krzysztof Kot 2024-02-16 07:28:33
ZARZĄDZENIE NR 41/2024 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2024-02-16 07:27:05
ZARZĄDZENIE NR 42/2024 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. Anna Kranc-Bargieł 2024-02-16 07:20:58
ZARZĄDZENIE NR 41/2024 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2024-02-16 07:16:26
Zarządzenie Nr 31/2024 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. Marcin Kurylczyk 2024-02-15 12:23:50
Aktualizacja harmonogramu odbioru odpadów komunalnych w roku 2024 Jolanta Leszczyńska 2024-02-15 09:21:19
Konkurs ofert na realizację w 2024 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kalisz Pomorski na lata 2024-2026" - ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2024-02-15 07:46:11
Konkurs ofert na realizację w 2024 r. programu polityki zdrowotnej pn. ?Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 45-64 lat na lata 2024-2026" - ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2024-02-15 07:45:59
Marta Gorajewska 2024-02-15 07:45:15
Marta Gorajewska 2024-02-15 07:44:20
Zarządzenie nr 39/2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-02-14 14:18:15
Zarządzenie nr 39/2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-02-14 14:18:00
Zarządzenie nr 39/2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-02-14 14:17:48
Zarządzenie nr 39/2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-02-14 14:13:50
Obwieszczenie Starosty Powiatu Drawskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Gabriela Czerniawska 2024-02-14 12:20:00
Obwieszczenie Starosty Powiatu Drawskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Gabriela Czerniawska 2024-02-14 12:19:40
Zarządzenie Nr 40/2024 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. Marcin Kurylczyk 2024-02-14 12:03:05
Rok 2024 Gabriela Czerniawska 2024-02-13 12:27:47
Rok 2024 Gabriela Czerniawska 2024-02-13 11:47:04
Rok 2024 Gabriela Czerniawska 2024-02-13 11:42:45
Rok 2024 - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2024-02-13 11:39:11
Rok 2024 - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2024-02-13 11:37:16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: informatyka w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim (zakończony) Marcin Kurylczyk 2024-02-12 10:27:48
Bezpłatny transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych/60+ Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-02-12 09:37:01
Bezpłatny transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych/60+ Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-02-12 09:30:52
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 12.02.2024 r. - 18.02.2024 r. Lidia Zbytek 2024-02-12 08:04:25
Zarządzenie Nr 28/2024 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024 Marcin Kurylczyk 2024-02-12 07:15:10
Zarządzenie nr 21/2024 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2024-02-09 13:31:18
Zarządzenie Nr 28/2024 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024 Marcin Kurylczyk 2024-02-09 13:29:49
ZARZĄDZENIE NR 17/2024 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2024-02-09 12:18:43
Zarządzenie Nr 22/2024 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Kalisz Pomorski. Marcin Kurylczyk 2024-02-09 11:09:56
Zarządzenie Nr 32/2024 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2024-02-09 11:08:07
Zarządzenie Nr 32/2024 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2024-02-09 11:07:23
Zarządzenie Nr 34/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2024-02-09 10:28:38
Zarządzenie Nr 34/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2024-02-09 10:28:15
ZARZĄDZENIE NR 36/2024 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Anna Kranc-Bargieł 2024-02-09 09:43:50
EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE NA TERENIE GMINY KALISZ POMORSKI Anna Kranc-Bargieł 2024-02-08 13:43:19
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie Marcin Kurylczyk 2024-02-08 12:53:35