Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja na temat ściągalności podatków i opłat lokalnych za 2021 rok - Druk Nr 630. 2022-11-18 09:26
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 25 października 2022 r. do dnia 16 listopada 2022 r. - Druk Nr 629. 2022-11-18 09:23
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 20 września 2022 r. do dnia 24 października 2022 r. - Druk Nr 614. 2022-10-27 09:38
dokument Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kalisz Pomorski w roku szkolnym 2021/2022 - Druk Nr 615. 2022-10-20 10:57
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 23 czerwca 2022 r. do dnia 19 września 2022 r. - Druk Nr 602. 2022-09-22 10:11
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 20 maja 2022 r. do dnia 22 czerwca 2022 r. - Druk Nr 572. 2022-06-28 10:29
dokument Informacja z wykonania zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kalisz Pomorski za rok 2021 - Druk Nr 568. 2022-05-20 11:52
dokument Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021 - Druk Nr 567. 2022-05-20 11:48
dokument Informacja z wykonania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kalisz Pomorski za rok 2021 - Druk Nr 566. 2022-05-20 11:44
dokument Sprawozdanie z działalności MGOPS W Kaliszu Pomorskim za 2021 rok - Druk Nr 565. 2022-05-20 11:18
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 22 kwietnia 2022 r. do dnia 19 maja 2022 r. - Druk Nr 564. 2022-05-23 11:28
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 - Druk Nr 555. 2022-04-22 10:41
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 25 marca 2022 r. do dnia 21 kwietnia 2022 r. - Druk Nr 554. 2022-04-25 13:18
dokument Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata - 2021 - 2027. Sprawozdanie za rok 2021 - Druk Nr 533. 2022-03-28 09:06
dokument Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Kaliszu Pomorskim za rok 2021 r. - Druk Nr 532. 2022-03-28 09:05
dokument Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji Kalisz Pomorski w roku 2021 - Druk Nr 531. 2022-03-28 09:04
dokument Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski - Ochotnicze Straże Pożarne - Druk Nr 530. 2022-03-28 09:03
dokument Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Kalisz Pomorski - Druk Nr 529. 2022-03-28 09:02
dokument Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku - Druk Nr 528. 2022-03-28 09:00
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 18 lutego 2022 r. do dnia 24 marca 2022 r. - Druk Nr 527. 2022-03-28 08:59
dokument Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w roku 2021 - Druk Nr 518. 2022-02-21 11:14
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 20 stycznia 2022 r. do dnia 17 lutego 2022 r. - Druk Nr 517. 2022-02-22 11:38
dokument Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok - Druk Nr 507. 2022-01-26 12:55
dokument Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej za 2021 rok - Druk Nr 506. 2022-01-25 11:13
dokument Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 rok - Druk Nr 505. 2022-01-25 12:14
dokument Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki i Budżetu za 2021 rok - Druk Nr 504. 2022-01-26 08:09
dokument Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2021 rok - Druk Nr 503. 2022-01-25 09:58
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 19 stycznia 2022 r. - Druk Nr 502. 2022-01-25 09:52