Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 219/2023 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 2024-01-04 13:14
dokument Zarządzenie Nr 218/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 2024-01-05 11:12
dokument Zarządzenie Nr 217/2023 w sprawie ustalenia czasu pracy oraz współczynnika służącego do wyliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu wypoczynkowego w 2024 r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim. 2024-01-04 10:26
dokument Zarządzenie nr 216/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2024-01-05 08:50
dokument Zarządzenie Nr 215/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2024-01-04 10:50
dokument Zarządzenie Nr 214 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 2024-01-05 08:49
dokument Zarządzenie Nr 213/2023 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego 2024-01-05 11:13
dokument Zarządzenie Nr 212/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-12-15 13:33
dokument Zarządzenie Nr 211/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 2023-12-14 07:15
dokument Zarządzenie Nr 210/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-12-14 07:19
dokument Zarządzenie Nr 209/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-12-12 11:14
dokument Zarządzenie Nr 208/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-12-07 13:44
dokument Zarządzenie Nr 207/2023 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 77/2016 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2024-01-05 07:05
dokument Zarządzenie Nr 206/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 2023-12-12 13:22
dokument Zarządzenie Nr 205/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-12-12 13:21
dokument Zarządzenie Nr 204/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-12-08 08:00
dokument Zarządzenie Nr 203/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-11-30 09:06
dokument Zarządzenie nr 202/2023 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kalisz Pomorski 2023-11-28 08:31
dokument Zarządzenie Nr 201/2023 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż rowerów wodnych 2023-11-27 12:40
dokument Zarządzenie Nr 200/2023 w sprawie zmiany części załącznika w Zarządzeniu Burmistrza Kalisza Pomorskiego Nr 91/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku 2023-12-08 08:55
dokument Zarządzenie Nr 199/2023 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2023-11-27 12:06
dokument Zarządzenie Nr 198/2023 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 2023-12-08 09:31
dokument Zarządzenie nr 197/2023 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 190/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-23 12:42
dokument Zarządzenie nr 196/2023 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 189/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-23 12:41
dokument Zarządzenie Nr 195/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-11-20 12:55
dokument Zarządzenie Nr 194/2023 w sprawie zmiany załącznika w Zarządzeniu Burmistrza Kalisza Pomorskiego Nr 174/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku 2023-11-20 13:07
dokument Zarządzenie Nr 193/2023 w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kalisz Pomorski oraz kontroli i obiegu dokumentów Ochotniczych Straży Pożarnej w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług. 2023-11-20 12:33
dokument Zarządzenie Nr 192/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-12-12 11:14
dokument Zarządzenie Nr 191/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-11-20 11:16
dokument Zarządzenie nr 190/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-15 12:20
dokument Zarządzenie nr 189/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-15 12:20
dokument Zarządzenie Nr 188/2023 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Kalisz Pomorski na rok 2024 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2039 2023-11-15 09:10
dokument Zarządzenie Nr 187/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-11-09 15:06
dokument Zarządzenie Nr 186/2023 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż rowerów wodnych 2024-05-14 11:02
dokument Zarządzenie Nr 185/2023 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań budżetowych powyżej 130 000 złotych, prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2023-11-08 09:07
dokument Zarządzenie Nr 184/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości oraz ruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2023-11-08 09:06
dokument Zarządzenie Nr 183/2023 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Gminy Kalisz Pomorski 2023-11-07 13:30
dokument Zarządzenie Nr 182/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2023-11-07 07:42
dokument Zarządzenie Nr 181/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2023-11-03 07:43
dokument Zarządzenie Nr 180/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 2023-11-16 07:48
dokument Zarządzenie Nr 179/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-11-16 07:47
dokument Zarzadzenie Nr 178/2023 sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-11-07 11:49
dokument Zarządzenie Nr 177/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania zespołów spisowych 2023-11-06 08:10
dokument Zarzadzenie Nr 176/2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego do prowadzenia określonych spraw Gminy Kalisz Pomorski oraz Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2023-11-03 12:15
dokument Zarządzenie Nr 175/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-10-30 11:34
dokument Zarzadzenie Nr 174/2023 sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń 2023-10-30 14:54
dokument Zarządzenie Nr 173/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2023-10-19 14:23
dokument Zarządzenie Nr 172/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2023-10-19 14:28
dokument Zarządzenie Nr 171/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-10-19 14:34
dokument Zarządzenie Nr 170/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-10-18 08:43
dokument Zarzadzenie Nr 169/2023 sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-10-19 09:17
dokument Zarządzenie Nr 168/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim 2024-05-14 14:58
dokument Zarządzenie Nr 167/2023 przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków 2023-10-10 10:39
dokument Zarządzenie Nr 166/2023 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż rowerów wodnych 2023-10-11 07:45
dokument Zarządzenie Nr 165/2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków 2023-10-10 10:29
dokument Zarządzenie Nr 164/2023 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2023-10-10 10:35
dokument Zarządzenie Nr 163/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-10-09 12:31
dokument Zarządzenie Nr 162/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 2023-10-18 08:43
dokument Zarządzenie Nr 161/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-10-18 08:41
dokument Zarządzenie Nr 160/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-10-13 08:46
dokument Zarządzenie Nr 159/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-10-09 13:48
dokument Zarządzenie Nr 158/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-10-05 11:39
dokument Zarządzenie Nr 157/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2023-09-28 12:46
dokument Zarządzenie Nr 156/2023 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej insytucji kultury 2023-09-27 13:45
dokument Zarządzenie Nr 155/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-09-27 09:23
dokument Zarządzenie Nr 154/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2023-09-27 08:28
dokument Zarządzenie Nr 153/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2023-09-27 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/2023 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024?. 2024-05-13 12:14
dokument Zarządzenie Nr 151/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-09-18 08:01
dokument Zarządzenie Nr 150/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 15 września 2023 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2023-09-15 09:52
dokument Zarządzenie Nr 149/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 15 września 2023 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2023-09-15 09:55
dokument Zarządzenie Nr 148/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 2023-09-19 11:11
dokument Zarządzenie Nr 147/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-09-19 11:10
dokument Zarządzenie Nr 146/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-09-18 12:13
dokument Zarządzenie Nr 144/2023 w sprawie sposobu weryfikacji poprawności i kompletności danych w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej w szkołach prowadzonych i dotowanych przez Gminę Kalisz Pomorski 2023-09-08 12:04
dokument Zarządzenie Nr 143/2023 w sprawie stawki czynszu z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalisz Pomorski 2023-09-06 11:13
dokument Zarządzenie Nr 142/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-09-06 11:11
dokument Zarządzenie nr 141/2023 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz stypendium specjalnego Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. 2023-09-04 12:00
dokument Zarządzenie Nr 140/2023 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.r. 2023-09-01 14:35
dokument Zarządzenie Nr 139/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-01 14:40
dokument Zarządzenie Nr 138/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sporządzania i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 2023-09-01 14:39
dokument Zarządzenie Nr 137/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do aktualizowania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców i sporządzanie spisów wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do Wyborów Samorządowych oraz do Referendum Ogólnokrajowego 2023-09-01 14:37
dokument Zarządzenie Nr 136/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 2023-09-12 12:47
dokument Zarządzenie Nr 135/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-09-12 12:46
dokument Zarządzenie Nr 134/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-09-07 14:13
dokument Zarządzenie Nr 133/2023 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Gminy Kalisz Pomorski 2023-09-06 07:14
dokument Zarządzenie Nr 132/2023 w sprawie nabycia udziałów w nieruchomościach na rzecz Gminy Kalisz Pomorski 2023-09-01 07:40
dokument Zarządzenie Nr 131/2023 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2023-08-23 14:55
dokument Zarządzenie Nr 130/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2023-08-23 14:52
dokument Zarządzenie nr 129/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2024-02-06 08:10
dokument Zarządzenie nr 128/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2023-08-23 09:10
dokument Zarządzenie nr 127/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2023-08-23 09:05
dokument Zarządzenie nr 126/2023 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2024 rok oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024 i lata następne. 2023-09-04 12:01
dokument Zarządzenie Nr 125/2023 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 83 z dnia 20.08.2019 roku. 2023-08-18 13:55
dokument Zarządzenie Nr 124/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-08-21 12:04
dokument Zarządzenie Nr 123/2023 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich rodziców, prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą. 2023-08-17 11:52
dokument Zarządzenie Nr 122/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 2023-08-16 12:01
dokument Zarządzenie Nr 121/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-08-14 09:23
dokument Zarządzenie Nr 120/2023 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2023-08-11 12:31
dokument Zarządzenie Nr 119/2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2023-08-11 12:32
dokument Zarządzenie Nr 118/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski 2023-08-10 16:01
dokument Zarządzenie Nr 117/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2023-07-28 09:41
dokument Zarządzenie Nr 116/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 2023-07-28 10:55
dokument Zarządzenie Nr 115/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-07-28 10:55
dokument Zarządzenie Nr 114/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-07-28 08:54
dokument Zarządzenie nr 113/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-27 15:37
dokument Zarządzenie nr 112/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-27 15:36
dokument Zarządzenie nr 111/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-27 15:34
dokument Zarządzenie nr 110/2023 w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-27 15:32
dokument Zarządzenie Nr 109/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-07-21 12:48
dokument Zarządzenie Nr 108/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-07-26 09:50
dokument Zarządzenie Nr 107/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-07-21 09:04
dokument Zarządzenie Nr 106/2023 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski 2023-07-14 11:57
dokument Zarządzenie Nr 105/2023 w sprawie zmiany przeznaczenia lokali w zasobach Gminy Kalisz Pomorski 2023-07-12 08:20
dokument Zarządzenie Nr 104/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-07-13 13:24
dokument Zarządzenie Nr 103/2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2023-07-07 10:05
dokument Zarządzenie Nr 102/2023 w sprawie rozliczania kosztów służbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów finansowych dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. 2023-07-05 14:06
dokument Zarządzenie Nr 101/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-07-04 13:07
dokument Zarządzenie Nr 100/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 2023-07-13 15:17
dokument Zarządzenie Nr 99/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-07-13 15:19
dokument Zarządzenie Nr 98/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-07-10 07:08
dokument Zarządzenie Nr 97/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania 2023-06-21 13:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/2023 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu Drawskiego dotacji celowej w 2023 roku na zadanie z zakresu ratownictwa wodnego. 2023-06-21 11:48
dokument Zarządzenie Nr 95/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-06-15 13:45
dokument Zarządzenie Nr 94/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do przekazania w użyczenie 2023-06-15 13:46
dokument Zarządzenie Nr 93/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2023-06-22 13:57
dokument Zarządzenie Nr 92/2023 w sprawie przyznania pracownikom Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim miesięcznych limitów finansowych na usługi telekomunikacyjne związane ze służbowymi telefonami komórkowymi 2023-06-15 15:31
dokument Zarządzenie Nr 91/2023 w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2023-06-15 15:32
dokument Zarządzenie Nr 90/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-06-16 08:08
dokument Zarządzenie Nr 89/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-06-23 12:47
dokument Zarządzenie Nr 88/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim za 2022 rok 2023-06-06 13:14
dokument Zarządzenie Nr 87/2023 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2023-06-06 14:29
dokument Zarządzenie nr 86/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" 2023-06-07 11:47
dokument Zarządzenie nr 85/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 2023-06-14 11:17
dokument Zarządzenie nr 84/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-06-14 11:18
dokument Zarządzenie Nr 83/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-06-06 09:48
dokument Zarządzenie Nr 82/2023 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski 2023-05-25 13:19
dokument Zarządzenie Nr 81/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-05-19 10:30
dokument Zarządzenie Nr 80/2023 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2023-05-19 09:39
dokument Zarządzenie Nr 79/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-05-16 13:21
dokument Zarządzenie Nr 78/2023 w sprawie określenia wzoru wniosku o zakup końcowy paliwa stałego 2023-05-16 13:07
dokument Zarządzenie Nr 77/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-05-17 12:45
dokument Zarządzenie Nr 76/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-05-16 13:54
dokument Zarządzenie Nr 75/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 2023-05-17 12:44
dokument Zarządzenie Nr 74/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-05-17 12:43
dokument Zarządzenie Nr 73/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-05-04 12:26
dokument Zarządzenie Nr 72/2023 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2023-04-27 14:38
dokument Zarządzenie Nr 71/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-04-24 13:19
dokument Zarządzenie Nr 70/2023 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2023-04-20 15:25
dokument Zarządzenie Nr 69/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2023-04-14 13:38
dokument Zarządzenie Nr 68/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia14 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2023-04-14 13:37
dokument Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2023-04-14 13:37
dokument Zarządzenie nr 66/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-04-19 09:02
dokument Zarządzenie Nr 65/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-04-14 13:02
dokument Zarządzenie nr 64/2023 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót budowlanych polegających na "Budowa budynku wielorodzinnego na działce 38/6 przy ul. Kolejowej w Kaliszu Pomorskim" 2023-04-07 10:15
dokument Zarządzenie Nr 63/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-04-05 14:33
dokument Zarządzenie Nr 62/2023 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót budowlanych polegających na "Budowa świetlicy wiejskiej w Pomierzynie gmina Kalisz Pomorski" 2023-04-03 14:25
dokument Zarządzenie nr 61/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 2023-04-19 08:58
dokument Zarządzenie nr 60/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-04-19 09:09
dokument Zarządzenie Nr 59/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-04-04 12:11
dokument Zarządzenie Nr 58/2023 w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2022 rok i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok 2023-04-27 14:48
dokument Zarządzenie nr 57/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" 2023-03-29 07:41
dokument Zarządzenie Nr 56/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2024-04-17 09:11
dokument Zarządzenie Nr 55/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-03-15 13:54
dokument Zarządzenie Nr 54/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do przekazania w użyczenie 2023-03-13 14:14
dokument Zarządzenie Nr 53/2023 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego 2024-04-17 09:38
dokument Zarządzenie Nr 52/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-03-07 13:14
dokument Zarządzenie Nr 51/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przyczepy samowyładowczej PRW ? 1500 2023-03-06 14:09
dokument Zarządzenie Nr 50/2023 w sprawie zamiany zarządzenia nr 25/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski 2023-03-07 13:49
dokument Zarządzenie nr 49/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-04-19 09:45
dokument Zarządzenie Nr 48/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-03-10 09:45
dokument Zarządzenie Nr 47/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 2023-03-07 14:55
dokument Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kalisz Pomorski 2023-02-28 14:30
dokument Zarządzenie Nr 45/2023 W sprawie: wyznaczenia terminu wyboru sołtysa oraz wyborów uzupełaniających skład członków Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo, ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2023 roku, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2023 roku, wzoru karty do głosowania na kandydata na sołtysa oraz kandydatów na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2023 roku oraz wzoru listy osób mających prawo wybierania, popierających kandydata na sołtysa oraz kandydatów na członków Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2023 roku. 2023-02-28 12:38
dokument Zarządzenie Nr 44/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2023-02-23 14:28
dokument Zarządzenie Nr 43/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-02-22 13:47
dokument Zarządzenie Nr 42/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2023-02-20 14:21
dokument Zarządzenie Nr 41/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-02-22 07:08
dokument Zarządzenie Nr 40/2023 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2023-02-20 14:08
dokument Zarządzenie Nr 39/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-02-21 07:54
dokument Zarządzenie nr 38/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" 2023-02-20 14:27
dokument Zarządzenie Nr 37/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2023-02-16 14:58
dokument Zarządzenie Nr 36/2023 w sprawie nabycia nieruchomości 2023-02-15 09:06
dokument Zarządzenie Nr 35/2023 w sprawie zmiany przeznaczenia lokali w zasobach Gminy Kalisz Pomorski 2023-02-15 09:29
dokument Zarządzenie nr 34/2023 w sprawie powołania komisji do weryfikacji i wyłonienia zadań, które Gmina Kalisz Pomorski zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 2023-02-14 14:22
dokument Zarządzenie Nr 33/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" 2023-02-14 13:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2023 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych. 2023-02-15 09:21
dokument Zarządzenie Nr 31/2023 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu rozpatrzenia wniosku o odwołanie Sołtysa w Sołectwie Suchowo 2023-02-09 14:29
dokument Zarządzenie Nr 30/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców 2023-02-10 12:00
dokument Zarządzenie Nr 29/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-02-15 12:58
dokument Zarządzenie Nr 28/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-02-13 11:17
dokument Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 06 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. 2023-02-06 10:44
dokument Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-02-03 13:44
dokument Zarządzenie nr 25/2023 w sprawie wynajmu pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski 2023-02-02 09:36
dokument Zarządzenie Nr 24/2023 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne podlegle Gminie Kalisz Pomorski 2023-02-08 07:17
dokument Zarządzenie Nr 23/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-02-15 12:58
dokument Zarzadzenie Nr 22/2023 sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-02-02 10:58
dokument Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2023-01-31 07:30
dokument Zarządzenie Nr 20/2023 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2023-02-08 07:07
dokument Zarządzenie nr 19/2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2023 roku 2023-01-31 10:58
dokument Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 2023-01-31 11:20
dokument Zarządzenie Nr 17/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-01-27 09:52
dokument Zarządzenie Nr 16/2023 w sprawie w sprawie w ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2023-01-26 14:12
dokument Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" 2023-01-23 11:27
dokument Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2023-01-23 11:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 13/2023 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 zł 2023-01-18 10:46
dokument Zarządzenie nr 12/2023 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań budżetowych powyżej 130 000 złotych, prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski. 2023-01-17 14:17
dokument Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2023-01-16 07:26
dokument Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny 2023-01-16 07:28
dokument Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia sposobu ich przeprowadzania 2023-01-11 14:44
dokument Zarządzenie Nr 8/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2024-04-16 12:33
dokument Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż Ciągnika AGT 830 wraz z osprzętem (pług, kabina) 2023-02-06 08:49
dokument Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przyczepy samowyładowczej PRW - 1500 2023-02-06 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2023 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT 2023-01-17 14:14
dokument Zarządzenie Nr 4/2023 w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Kalisz Pomorski do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2023-01-12 15:24
dokument Zarządzenie Nr 3/2023 w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok 2023-01-12 15:11
dokument Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie wprowadzenia protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiska pracy i karty obiegowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim oraz zasad ich stosowania. 2023-01-20 13:18
dokument Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie w sprawie podania do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie gminy Kalisz Pomorski oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2023. 2023-01-05 09:28