Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Plan pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2023 rok.

 

PLAN PRACY

 

RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

NA 2023 r.

 

 

 

 

Lp.

 

 

Termin sesji:

Termin dostarczenia materiałów do Biura Rady:

 

Tematyka sesji:

 

Odpowiedzialny za przygotowanie:

 

1.

 

26 styczeń 2023 r.

17 styczeń 2023 r.

 

 • Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej oraz komisji stałych Rady Miejskiej z działalności za rok 2022.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

 

2.

 

 

02 marca 2023 r.

21 luty 2023 r.

 

 • Ocena stanu technicznego ulic miejskich i dróg gminnych na terenie gminy Kalisz Pomorski.

 

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

 

3.

 

30 marzec 2023 r.

 

21 marzec 2023 r.

 

 

 • Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Kalisz Pomorski.

 • Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027. Sprawozdanie za rok 2022.

 • Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok.

 

 

PSP, Policja, Straż Miejska, OSP

MGOPS

 

 

4.

 

 

27 kwiecień 2023 r.

 

 

18 kwiecień 2023 r.

 

 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.

 • Ocena zasobów pomocy społecznej.

 

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

MGOPS

 

 

5.

 

 

31 maj 2023 r.

 

23 maj 2023 r.

 • Sprawozdanie z działalności MGOPS za 2022 rok.

 • Informacja z działalności Miejsko - Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Kaliszu Pomorskim za 2022 roku.

 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie za 2022 rok.

 • Informacja z wykonania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok.

 

 

 

MGOPS

 

 

6.

 

29 czerwiec 2023 r.

 

14 czerwiec 2023 r.

 

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kalisz Pomorski za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu za rok 2022.

 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

 • Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Kalisz Pomorski za rok 2022 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

Komisja Rewizyjna

 

7.

 

 

lipiec 2023 r.

 

 

Przerwa wakacyjna - Urlop

 

 

8.

 

 

24 sierpień 2023 r.

 

16 sierpień 2023 r.

 

Wg potrzeby

 

 

9.

 

 

28 wrzesień 2023 r.

 

 

13 wrzesień 2023 r.

 

 • Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2023 roku.

 

 

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

 

10.

 

 

26 październik 2023 r.

 

17 październik 2023 r.

 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kalisz Pomorski za rok szkolny 2022/2023.

 • Analiza Oświadczeń Majątkowych.

 • Podjęcie uchwał podatkowych na 2024 rok.

 

 

Dyrektorzy Szkół Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

11.

 

 

30 listopad 2023 r.

 

21 listopad 2023 r.

 

 • Zarządzanie kryzysowe na obszarze gminy. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia. Finansowanie zarządzania kryzysowego.

 

 

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

12.

 

 

27 grudzień 2023 r.

 

 

12 grudzień 2023 r.

 

 • Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2024 rok.

 • Uchwalenie budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2024.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Gabriela Czerniawska 12-04-2023 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Gabriela Czerniawska 12-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Gabriela Czerniawska 12-04-2023 13:51