Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalisz Pomorski”


GMINA KALISZ POMORSKI

Reprezentowana przez:

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KALISZ POMORSKI

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na

„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Kalisz Pomorski”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalisz Pomorski dla działek rolnych pod zalesienie (powierzchnia ok. 380 ha) i dla działek na cele rekreacyjne i inne (powierzchnia ok.23 ha w tym zabudowane ok. 4 ha).

Wspólny słownik zamówień CPV 74250000-6, 74224000-5, 74251000-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych

Termin realizacji zamówienia  do 31 październik 2005 r.

Wadium  nie będzie pobierane.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać odpłatnie  w siedzibie Zamawiającego -Urząd Miasta i Gminy, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski lub zamówić pocztą , cena za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 25,00 zł + 22% VAT tj. 30,50 zł

Termin składania ofert upływa w dniu  28.10.2004 o godz.10.00.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego p. nr 18. Koperta powinna być oznaczona - przetarg na „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalisz Pomorski

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2004r. o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego p. nr 33

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci  spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 pkt.1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.Nr 19 poz.177, oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Termin związania ofertą 30 dni

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

-w sprawach technicznych - Jolanta Nowak tel. (0-94) 361 62 63 w. 13

- w sprawach formalnych - Joanna Maras  tel.( 0-94) 361 62 63 w. 30.         

W godzinach od 7:00 do 15:00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 07-10-2004 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-10-2004 13:35