Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami ) stanowi, że organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, a ponadto obowiązane są do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o tych dokumentach  oraz ich udostępniania w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami).

Informujemy, iż  publicznie dostępny wykaz danych o środowisku pozwalający na stały wgląd społeczeństwu do zgromadzonych zasobów znajduje się  pod adresem:  http://www.ekoportal.pl/
W związku ze zmianą oprogramowania do prowadzenia wykazu danych o środowisku poniżej znajdują się  odnośniki do kart informacyjnych znajdujących się na stronach centrum informacji o środowisku.

 

KARTY TYPU A

Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

KARTY TYPU B 
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

KARTY TYPU C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

KARTY TYPU D
Polityki, strategie, plany lub programy

KARTY TYPU E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

KARTY TYPU F
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

KARTY TYPU G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

KARTY TYPU H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

KARTY TYPU I
Inne dokumenty


Wyszukiwanie kart informacyjnych

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wielgosz 17-10-2008 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Wielgosz 17-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Aleksander Preca 15-07-2009 11:35