Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 86 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2018-01-03 11:54
dokument Zarządzenie nr 85 z 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2018-01-03 11:54
dokument Zarządzenie nr 84 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2018-01-03 11:47
dokument Zarządzenie nr 83 z 2017 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim w 2018 roku 2018-01-03 11:42
dokument Zarządzenie nr 82 z 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Kaliszu Pomorskim 2017-12-11 07:20
dokument Zarządzenie nr 81 z 2017 roku w sprawie ustalenia cen za sprzedaż materiałow promocyjnych gminy Kalisz Pomorski 2018-01-03 11:45
dokument Zarządzenie nr 80 z 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2017-12-11 10:08
dokument Zarządzenie nr 79 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-12-11 10:06
dokument Zarządzenie nr 78 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-12-11 10:02
dokument Zarządzenie nr 77 z 2017 roku w sprawie zasad kwalifikowania i uczestnictwa w Dziennym Domu Senior+ 2017-11-30 11:03
dokument Zarządzenie nr 76 z 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Kaliszu Pomorskim 2017-11-30 11:01
dokument Zarządzenie nr 75 z 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji 2017-11-30 11:10
dokument Zarządzenie nr 74 z 2017 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kalisz Pomorski 2017-11-16 09:47
dokument Zarządzenie nr 73 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-11-16 09:46
dokument Zarządzenie nr 72 z 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim, powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-11-16 09:44
dokument Zarządzenie nr 71 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-11-16 09:40
dokument Zarządzenie nr 70 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-11-16 09:40
dokument Zarządzenie nr 69 z 2017 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2017-11-16 09:39
dokument Zarządzenie Nr 68 z 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok. 2017-11-16 09:40
dokument Zarządzenie nr 67 z 2017 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2017-10-16 14:34
dokument Zarządzenie nr 66 z 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2017-10-16 14:32
dokument Zarządzenie nr 65 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-10-16 14:30
dokument Zarządzenie nr 64 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-09-28 08:39
dokument Zarządzenie Nr 63 z 2017 roku w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy Kalisz Pomorski 2017-09-28 08:39
dokument Zarządzenie Nr 62 z 2017 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za osiągnięcia sportowe artystyczne i naukowe 2017-09-28 08:38
dokument Zarządzenie nr 61 z 2017 roku w sprawie regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski 2017-09-28 08:32
dokument Zarządzenie nr 60 z 2017 roku w sprawie powolania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego 2017-09-28 08:29
dokument Zarządzenie nr 59 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-09-28 08:24
dokument Zarządzenie nr 58 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-09-28 08:24
dokument Zarządzenie nr 57 z 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2017 roku 2017-09-13 09:18
dokument Zarządzenie nr 56 z 2017 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2018 r. i aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski 2017-08-24 14:08
dokument Zarządzenie nr 55 z 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. 2017-08-24 14:03
dokument Zarządzenie nr 54 z 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. 2017-08-24 13:57
dokument Zarządzenie nr 53 z 2017 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kalisz Pomorski 2017-08-21 14:05
dokument Zarządzenie nr 52 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-08-21 14:04
dokument Zarządzenie nr 51 z 2017 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2017-08-21 14:03
dokument Zarządzenie nr 50 z 2017 roku w sprawie rozliczania kosztów słuzbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2017-08-21 14:02
dokument Zarządzenie nr 49 z 2017 roku w sprawie sprzedaży samochodu osobowego 2017-07-24 13:29
dokument Zarządzenie nr 48 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-07-26 08:08
dokument Zarządzenie nr 47 z 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie jednorazowego świadczenia o którym mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" a także do wydawani decyzji administracyjnych w tych sprawach 2017-07-20 10:44
dokument Zarządzenie nr 46 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-07-20 10:41
dokument Zarządzenie nr 45 z 2017 roku w sprawie powołania komisji do oceny zawodów "PŁYWAJ PO JEZIORZE OGÓRKOWYMI WEHIKUŁEM ODLOTOWYM" 2017-07-20 10:41
dokument Zarządzenie nr 44 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-07-20 10:37
dokument Zarządzenie nr 43 z 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-20 10:37
dokument Zarządzenie nr 42 z 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen za sprzedaż materiałów promocyjnych gminy Kalisz Pomorski 2017-07-20 10:35
dokument Zarządzenie nr 41 z 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wypożyczania oraz opłat za korzystanie z rowerów będących na wyposażeniu wypożyczalni rowerów w Kaliszu Pomorskim 2017-07-05 08:41
dokument Zarządzenie nr 40 z 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzedzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2017-07-03 13:58
dokument Zarządzenie nr 39 z 2017 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017-07-03 13:57
dokument Zarządzenie nr 38 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-07-03 13:56
dokument Zarządzenie nr 37 z 2017 roku w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu pn. "Partycypacyjne Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalisz Pomorski" 2017-07-03 13:56
dokument Zarządzenie nr 36 z 2017 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kalisz Pomorski dotyczących zmiany granic administracyjnych Gminy Kalisz Pomorski 2017-07-03 13:53
dokument Zarządzenie nr 35 z 2017 roku w sprawie powołania Komisji Loterii Fantowej "POMOC DZIECIOM" 2017-06-14 10:25
dokument Zarządzenie nr 34 z 2017 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Prostynia 2017-06-14 10:26
dokument Zarządzenie nr 33 z 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2017-06-14 10:26
dokument Zarządzenie nr 32 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-06-14 10:22
dokument Zarządzenie nr 31 z 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji 2017-06-14 10:26
dokument Zarządzenie nr 30 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-05-31 14:52
dokument Zarządzenie nr 29 z 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim za 2016 rok 2017-06-14 10:26
dokument Zarządzenie nr 28 z 2017 roku uchylające Zarządzenie nr 120/2015 w sprawie zasad zatwierdzania arkuszy organizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2017-06-14 10:26
dokument Zarządzenie nr 27 z 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji 2017-04-20 10:07
dokument Zarządzenie nr 26 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-04-20 10:06
dokument Zarządzenie nr 25 z 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizaccę w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2017-04-10 14:02
dokument Zarządzenie nr 24 z 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie kultury, tradycji i edukacji oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, 2017-04-10 14:02
dokument Zarządzenie nr 23 z 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu kontroli zarządczej 2017-04-10 13:58
dokument Zarządzenie nr 22 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-04-10 13:57
dokument Zarządzenie nr 21 z 2017 roku w sprawie sprawozdasnia rocznego z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok 2017-04-10 14:01
dokument Zarządzenie nr 20 z 2017 roku w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2017 r. oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert 2017-04-10 13:58
dokument Zarządzenie nr 19 z 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018, do I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kalisz Pomorski 2017-04-10 14:02
dokument Zarządzenie nr 18 z 2017 roku w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej 2017-04-10 13:58
dokument Zarządzenie nr 17 z 2017 roku w sprawie organizacji i działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Kalisz Pomorski 2017-03-20 10:13
dokument Zarządzenie nr 16 z 2017 roku w sprawie ustalenia cen za sprzedaż materiałów promocyjnych gminy Kalisz Pomorski 2017-03-16 10:22
dokument Zarządzenie nr 15 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-03-13 14:13
dokument Zarządzenie nr 14 z 2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018, do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Kalisz Pomorski. 2017-03-13 14:12
dokument Zarządzenie nr 13 z 2017 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski na rok 2017 2017-03-13 14:09
dokument Zarządzenie Nr 12 z 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż zaestawu stomatologicznego z wyposażeniem 2017-03-13 14:05
dokument Zarządzenie nr 11 z 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, podtrzymanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, tradycji i edukacji , działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działaloności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-03-13 13:56
dokument Zarządzenie nr 10 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-03-13 13:54
dokument Zarządzenie nr 9 z 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizaccę w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2017-02-01 13:53
dokument Zarządzenie Nr 8 z 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu Pomorskim 2017-02-01 13:52
dokument Zarządzenie nr 7 z 2017 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kalisz Pomorski oraz kontroli i obiegu dokumentów Ochotniczych Straży Pożarnej w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług 2017-02-01 13:50
dokument Zarządzenie nr 6 z 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajme sprzętu do pielęgnacji utrzymania boisk i pomieszczeń w budynku socjalnym na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim przy ulicy Suchowskiej 10 2017-02-01 13:46
dokument Zarządzenie nr 5 z 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń sportowych na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim oraz za wynajme sprzętu pływającego na plaży strzeżonej 2017-02-01 13:48
dokument Zarządzenie nr 4 z 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości a mienie Gminy od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji 2017-02-01 13:39
dokument Zarządzenie nr 3 z 2017 r. w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Kalisz Pomorski na rok 2016 2017-02-01 13:38
dokument Zarządzenie nr 2 z 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2017-07-26 08:04
dokument Zarządzenie nr 1 z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok 2017-01-23 14:39