Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przediębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2019 - Druk Nr 40. 2018-12-17 09:27
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 39. 2018-12-17 09:25
dokument projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/174/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 38. 2018-12-17 09:23
dokument projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej "Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim" - Druk Nr 37. 2018-12-17 09:18
dokument projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do władz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - Druk Nr 36. 2018-12-17 09:15
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 35. 2018-12-17 09:15
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018 - 2025 - Druk Nr 34. 2018-12-17 09:14
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2018 - Druk Nr 33. 2018-12-17 09:12
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019 - 2025 - Druk Nr 32. 2018-12-17 09:09
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 31. 2018-12-17 09:08
dokument Autopoprawka Burmistrza Kalisza Pomorskiego do projektu budżetu na 2019 rok - Druk Nr 30. 2018-12-17 09:06
dokument projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów gminy Kalisz Pomorski do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - Druk Nr 28. 2018-12-07 10:42
dokument projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych - Druk Nr 26. 2018-11-28 14:33
dokument projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - Druk Nr 25. 2018-11-28 14:32
dokument projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - Druk Nr 24. 2018-11-28 14:31
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 23 2018-11-28 14:30
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Powiatem Wałeckim, Powiatem Drawskim i gminą Mirosławiec dotyczącego zadania pod nazwą: "rzebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie - Stara Studnica - Orle - Mirosławiec" - Druk Nr 22. 2018-11-28 14:13
dokument projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów - Druk Nr 21. 2018-11-28 13:57
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki - Druk Nr 20. 2018-11-28 13:55
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 19. 2018-11-28 13:50
dokument projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 18. 2018-11-28 13:49
dokument projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 17. 2018-11-28 13:47
dokument projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2019 - Druk Nr 16. 2018-11-28 13:43
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018 - 2025 - Druk Nr 15. 2018-11-28 13:42
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2018 - Druk Nr 14. 2018-11-28 13:15
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 11. 2018-11-20 11:36
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 10. 2018-11-20 11:35
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 9. 2018-11-20 11:34
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 8. 2018-11-20 11:33
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 7. 2018-11-20 11:32
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 6. 2018-11-20 11:31
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 5. 2018-11-20 11:16
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 4. 2018-11-20 11:15
dokument Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 3. 2018-11-20 11:13
dokument Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 2. 2018-11-19 11:19