Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wniosek Radnego Pana Pawła Gąsiorowskiego dotyczący zasadzenia żywopłotu na placu zabaw na ul. Dworcowej za blokami 26 a-d. 2019-10-07 12:45
dokument Wniosek Radnego Pana Pawła Gąsiorowskiego dotyczący zamontowania kłódki na drzwi oraz siatki na górną część śmietnika na ul. Dworcowej nr 26 a-d. 2019-10-07 13:09
dokument Wniosek Radnego Pana Adama Stąporka dotyczący zjazdu z parkingu między ulicami Św. Wojciecha a Rybacką. 2019-10-07 13:10
dokument Wniosek Radnego Pana Adama Stąporka dotyczący wyczyszczenia terenu od mostka przy ulicy Mickiewicza w stronę jeziora Bobrowo Małe. 2019-10-07 13:29
dokument Wniosek Radnego Pana Adama Stąporka dotyczący zamontowania tablicy informacyjnej z nazwą ulicy Gdańskiej oraz zamontowania lustra drogowego. 2019-10-07 13:31
dokument Wniosek Radnego Pana Adama Stąporka dotyczący zamontowania tablicy informacyjnej dla mieszkańców ulic Koszalińska i Drawska. 2019-10-07 13:34
dokument Wniosek Radnej Pani Anny Sztobryń oraz radnego Pana Pawła Gąsiorowskiego dotyczący zamontowania progu zwalniającego oraz znaku drogowego. 2019-09-24 12:41
dokument Wniosek Radnego Pana Zbigniewa Witka dotyczący drożności kratek odpływowych. 2019-11-07 09:54
dokument Wniosek Radnego Pana Pawła Gąsiorowskiego dotyczący stworzenia dwóch przejść dla pieszych na ul. Dworcowej oraz zjazdu ze ścieżki rowerowej naprzeciwko ul. Kwiatowej. 2019-10-07 13:43
dokument Wniosek Radnej Pani Anny Sztobryń dotyczący uzupełnienia wyposażenia, nasadzenia drzew przy placach zabaw, remontu boiska do piłki noznej oraz zakupu tablic informacyjnych na ul. Dworcowej. 2019-09-24 09:06
dokument Wniosek Radnej Pani Grażyny Kowalskiej dotyczący zaproszenia Starosty oraz Prezesa ZMIG na sesję wrześniową. 2019-08-23 12:29
dokument Wniosek radnego Pana Zbigniewa Witka w sprawie sprzedaży mieszkań przy ul. Dworcowej 26 a, b, c, d. 2019-08-16 14:45
dokument Wniosek radnego Pana Zbigniewa Witka w sprawie poprawy nawierzchni ulicy Przemysłowej. 2019-08-16 14:43
dokument Wniosek radnego Pana Zbigniewa Witka w sprawie wykonania wiaty przystankowej na ul. Wrocławskiej. 2019-08-30 07:49
dokument Interpelacja radnego Pana Zbigniewa Witka w sprawie bezpieczeństwa pieszych, kierowców samochodowów osobowych na ulicy Przemysłowej oraz utworzenia miejsca zsypu gruzu, ziemi oraz piasku. 2019-08-16 14:36
dokument Interpelacja radnej Pani Alicji Kryckiej-Sumińskiej w sprawie zmiany zapisu uchwały Nr XXXVIII/274/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2019-08-16 14:31
dokument Zapytanie radnej Pani Alicji Kryckiej-Sumińskiej dotyczace programów edukacji ekologicznych dzieci. 2019-08-16 14:29
dokument Wniosek radnego Pana Pawła Gąsiorowskiego w sprawie zabezpieczenia budynku socjalnego na ulicy Poprzecznej w Kaliszu Pomorskim. 2019-08-16 14:24
dokument Wniosek radnego Pana Pawła Gąsiorowskiego w sprawie stworzenia przejścia dla pieszych na ulicy Dworcowej. 2019-08-30 08:08
dokument Wniosek radnej Pani Urszuli Wojtczak w sprawie zamontowania barierek zabezpieczających wzdłuż drogi DK10. 2019-09-03 12:42
dokument Wniosek radnego Pana Bogusława Wasiuty w sprawie remontu drogi gminnej w Starej Korytnicy oraz o wykonanie nawierzchni drogi gruntowej z Bralina do Nowej Studnicy. 2019-08-16 14:07
dokument Wniosek radnej Pani Urszuli Wojtczak w sprawie doposażenia w piaskownicę placu zabaw we wsi Cybowo. 2019-08-16 14:00
dokument Wniosek radnego Pana Adama Stąporka w sprawie wykonania oświetlenia i drogi dojazdowej do posesji położonych przy ulicach Na Skarpie oraz Kołobrzeskiej. 2019-08-16 13:56
dokument Wniosek radnego Pana Adama Stąporka w sprawie umieszczenia znaków drogowych wskazujących pierwszeństwo przejazdu na ulicy Mickiewicza przed zjazdem na ulicę Podgórną. 2019-08-16 13:51
dokument Wniosek radnego Pana Zbigniewa Witka w sprawie budowy przy szkole podstawowej placu zabaw, w sprawie renowacji i rozbudowy boiska przy szkole oraz o remont auli. 2019-08-16 13:45
dokument Wniosek radnego Pana Pawła Gąsiorowskiego w sprawie placu zabaw na ul. Kwiatowej. 2019-08-16 13:36
dokument Wniosek radnego Pana Pawła Gąsiorowskiego w sprawie wycięcia krzewu róż, wyrównania terenu oraz skoszenia trawy na placu zabaw na ul. Dworcowej. 2019-08-16 13:34
dokument Wniosek radnej Pani Doroty Krauz w sprawie doposażenia placu zabaw w sołectwie Poźrzadło Wielkie. 2019-08-16 13:32
dokument Wniosek radnego Pana Zbigniewa Witka w sprawie poprawy stanu technicznego oraz wzbogacenia placów zabaw przy ul. Dworcowej oraz ul. Powiatowej w dodatkowe urzadzenia. 2019-08-16 13:30
dokument Wniosek radnego Pana Zbigniewa Witka w sprawie poprawienia stanu technicznego chodnika biegnącego wzdłuż ul. Dworcowej. 2019-08-16 13:27
dokument Wniosek o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliszu Pomorskim 2019-04-30 10:23
dokument Wniosek radnej Pani Anny Sztobryń w sprawie progu zwalniającego lub ograniczenia wolności na ul. Dworcowej, uporządkowanie placu zabaw, wymiana ele. na placu zabaw przy ul. Dworcowej. 2019-04-19 11:03
dokument Wniosek radnej Pani Alicji Kryckiej - Sumińskiej w sprawie dot. przebudowy lub remontu drogi wojewódzkiej nr 175. 2019-04-24 09:08
dokument Wniosek radnego Pana Tadeusza Błądka o tablice miejscowości z numeracją budynków, wyrównania drogi ul. Prof. Zbigniewa Religi (od strony ogródków), uporządkowanie terenu, zabezpieczenia przy drodze 10. 2019-05-06 10:14
dokument Wniosek radnego Pana Adama Stąporka o zainstalowanie przejścia dla pieszych i odpowiedniego oznakowania na ul. Krętej. 2019-04-24 08:55
dokument Wniosek radnego Pana Adama Stąporka o zamontowanie tablicy z nazwą ulicy. 2019-04-24 08:51
dokument Wniosek radnego Pana Adama Stąporka o umieszczenie progu zwalniającego. 2019-04-24 08:46
dokument Wniosek radnego Zbigniewa Witka w sprawie patrolowania przez Straż Miejską budynku mieszkalnego przy Kolejowej oraz w sprawie przejęcia tego budynku na cele mieszkalne. 2019-04-24 08:43
dokument Wniosek radnej Urszuli Wojtczak o zamontowanie wiaty przystankowej. 2019-04-24 08:34
dokument Wniosek zgłoszony przez radnego Tadeusza Błądka w sprawie: 1.Zamontowanie progu zwalniającego na ul. Półwiejskiej lub ograniczenie prędkości od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej. 2.Doposażenie placu zabaw. 3.Ustawienie tablicy informacyjnej na cyplu ul. Półwiejska, Akacjowa, Wschodnia. 4.Wykonanie wyrównania i utwardzenia terenu pod parking pomiędzy budynkami nr. 32a, 38 na ulicy Prof. Zbigniewa Religi. 5.Wykonanie poprawnych oświetleni przejść dla pieszych na terenie Miasta i Gminy 2019-03-06 07:54
dokument Wniosek złożony przez radną Panią Urszulę Wojtczak w sprawie zatrudnienia lekarza ginekologa w gminie Kalisz Pomorski. 2019-02-08 12:58
dokument Wniosek złożony przez radnego Pawła Gąsiorowskiego w sprawie przycięcia drzew i oczyszczenie terenu na ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim. 2019-01-22 12:24
dokument Wniosek złożony przez radnego Pawła Gąsiorowskiego o remont balkonów na ul. Dworcowej 26 a-d. 2019-01-03 09:40
dokument Wniosek złożony przez radnego Pawła Gąsiorowskiego o lampy oświetleniowe. 2019-01-03 09:40
dokument Wniosek złożony przez radnego Zbigniewa Witka o wykonanie progów zwalniających. 2019-01-03 09:39
dokument Interpelacja złożona przez radną Anetę Banasiak w sprawie oświetlenia drogi, położenia nowego chodnika, renowacji dróg miejskich, rozbudowy świetlicy w Pomierzynie. 2019-01-03 09:38
dokument Interpelacja złożona przez radnego Bogusława Wasiutę w sprawie podjęcia działań związanych z doprowadzeniem nitki gazowej do miejscowości Biały Zdrój, Bralin, Stara Korytnica. 2018-12-18 14:08