Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR III/24/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/231/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2006 r. 2007-02-07 14:48
dokument Uchwała NR III/25/2006 Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zadań do Planu Rozwoju Lokalnego, przewidywanych do realizacji w 2007r. 2007-02-07 14:49
dokument Uchwała NR III/23/2006 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wydatków budżetowych na zadania remontowe i inwestycyjne, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 2007-01-05 09:12
dokument Uchwała NR III/22/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie przez Gminę Kalisz Pomorski nieoprocentowanych pożyczek dla osób fizycznych na cele związane z podłączeniem do gminnej sieci kanalizacyjnej. 2007-01-05 09:10
dokument Uchwała NR III/21/2006 Rady Miejskiej w sprawie Miejsko - Gminnnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2007 rok. 2007-01-05 09:07
dokument Uchwała NR III/20/2006 Rady Miejskiej w sprawie Miejsko - Gminnnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. 2007-01-05 09:02
dokument Uchwała NR III/19/2006 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kryspina Osińskiego na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2007-01-05 08:58
dokument Uchwała NR III/18/2006 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2007 rok 2007-01-05 08:57
dokument Uchwała NR III/17/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kalisz Pomorski do składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim 2007-01-05 08:55
dokument Uchwała NR III/16/2006 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2007-01-05 08:53
dokument Uchwała NR III/15/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 2007-01-05 08:51
dokument Uchwała NR III/14/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2007-01-05 08:50
dokument Uchwała NR III/13/2006 Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy na 2007 rok gminy Kalisz Pom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 2007-01-05 08:48
dokument Uchwała NR III/12/2006 Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Kaliszu Pomorskim 2007-01-05 08:46
dokument Uchwała NR II/11/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/231/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok 2007-01-02 12:35
dokument Uchwała NR II/10/2006 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007r. 2007-01-02 12:32
dokument Uchwała NR II/9/2006 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy 2007-01-02 12:30
dokument Uchwała NR II/8/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku posiadanych psów 2007-01-02 12:29
dokument Uchwała NR II/7/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2007-01-02 12:27
dokument Uchwała NR II/6/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2007-01-02 12:25
dokument Uchwała NR I/5/2006 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2007-01-02 12:22
dokument Uchwała NR I/4/2006 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Spraw Publicznych 2007-01-02 12:22
dokument Uchwała NR I/3/2006 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Rolnictwa 2007-01-02 12:21
dokument Uchwała NR I/2/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 2007-01-02 12:20
dokument Uchwała NR I/1/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 2007-01-02 12:19
dokument Uchwała NR LI/302/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLI/231/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pom. na 2006 rok 2006-12-01 10:10
dokument Uchwała NR LI/301/2006 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Przedszkola Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2006-12-01 10:08
dokument Uchwała Nr L/300/2006 Rady Miejskiej w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie pożyczki 2006-10-23 10:03
dokument Uchwała Nr XLIX/299/2006 Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim 2006-10-23 09:59
dokument Uchwała Nr XLIX/298/2006 Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Prostynia w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy 2006-10-23 09:57
dokument Uchwała Nr XLIX/297/2006 Rady Miejskiej w sprawie wszczęcia procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Kalisz Pomorski 2006-10-23 09:54
dokument Uchwała Nr XLIX/296/2006 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy PGKiM w Kaliszu Pomorskim wybudowanej sieci kanalizacyji sanitarnej 2006-10-23 09:53
dokument Uchwała Nr XLIX/295/2006 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy PGKiM w Kaliszu Pomorskim wybudowanej kontenerowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Sienicy 2006-10-23 09:51
dokument Uchwała Nr XLIX/294/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na własność Skarbu Państwa 2006-10-23 09:47
dokument Uchwała Nr XLIX/293/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym 2006-10-23 09:46
dokument Uchwała Nr XLIX/292/2006 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Gminę Kalisz Pomorski 2006-10-23 09:43
dokument Uchwała Nr XLIX/291/2006 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz właścicieli indywidualnych na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2006-10-23 09:41
dokument Uchwała Nr XLIX/290/2006 Rady Miejskiej w sprawie kierunków założeń do projektu budżetu na 2007 rok 2006-10-23 09:27
dokument Uchwała Nr XLIX/289/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2006-10-11 14:55
dokument Uchwała Nr XLIX/288/2006 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Nr XXIX/154/2005 z dnia 28.01.2005 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2006-10-11 14:51
dokument Uchwała Nr XLIX/287/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XLI / 231 / 2005 z 30.12.2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok. 2006-10-11 14:46
dokument Uchwała Nr XLIX/286/2006 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2006 r. 2006-10-11 14:42
dokument Uchwała NR XLVIII/285/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zdgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy 2006-08-21 13:59
dokument Uchwała NR XLVIII/284/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zdgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy 2006-08-21 13:57
dokument Uchwała NR XLVIII/283/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odanie w trwaqły zarząd nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy 2006-08-21 13:56
dokument Uchwała NR XLVIII/282/2006 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2006-08-21 13:54
dokument Uchwała NR XLVII/281/2006 Rady Miejskiej w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek o których mowa w art 4 ust 1 pkt 7,8,12 ustawy o finansach publicznych , zaliczonych do podsektora samorządowego , za pierwsze półrocze roku budżetowego 2006-07-14 11:55
dokument Uchwała NR XLVII/280/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/262/2002 w sprawie utworzenia obwodów głosowania 2006-07-14 11:55
dokument Uchwała NR XLVII/279/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLI /231/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok 2006-07-14 11:45
dokument Uchwała NR XLVII/278/2006 Rady Miejskiej zmieniające uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2006-07-14 11:43
dokument Uchwała NR XLVII/277/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kalisz Pom. 2006-07-14 11:39
dokument Uchwała NR XLVII/276/2006 Rady Miejskiej w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnejo charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalisz Pom. 2006-07-14 11:37
dokument Uchwała NR XLVII/275/2006 Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Kalisz Pomorski i jej jedn. org., do których nie stosuje się ustawy- Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2006-07-14 11:32
dokument Uchwała NR XLVI/274/2006 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych w kościele w Kaliszu Pomorskim 2006-06-06 10:14
dokument Uchwała NR XLVI/273/2006 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Gminę Kalisz Pomorski 2006-06-06 10:10
dokument Uchwała NR XLVI/272/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLI/231/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pom. na rok 2006 2006-06-06 10:09
dokument Uchwała NR XLVI/271/2006 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy 2006-06-06 10:06
dokument Uchwała NR XLVI/270/2006 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla wspólnot mieszkaniowych, wktórych jednym z współwłaścicieli jest Gmina Kalisz Pomorski, na cele zwiazane z poprawą stanu technicznego budynków mieszkalnych 2006-06-06 09:59
dokument Uchwała NR XLVI/269/2006 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2006-06-06 09:57
dokument Uchwała NR XLVI/268/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/161/2002 w sprawie ustalenia okręgów wyborczych oraz liczby wybieranych radnych w okręgach 2006-06-06 09:54
dokument Uchwała NR XLVI/267/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym 2006-06-06 09:52
dokument Uchwała Nr XLV /266 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim 2006-08-21 13:50
dokument Uchwała Nr XLV /265 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2006-08-21 13:48
dokument Uchwała Nr XLV /264 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/231/2005 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006 2006-08-07 09:38
dokument Uchwała Nr XLV /263 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie: zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2006 rok 2006-05-10 15:01
dokument Uchwała Nr XLV /262 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kalisz Pomorski absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. 2006-05-10 15:00
dokument Uchwała Nr XLV /261 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 2006-05-10 14:59
dokument Uchwała Nr XLIII/ 249 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski 2006-05-05 14:49
dokument Uchwała Nr XLIII/ 253/ 2006 Rady Miejskiej w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/245/2006 Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiąz 2006-05-02 12:48
dokument Uchwała Nr XLIII/ 252/ 2006 Rady Miejskiej w sprawie: regulaminu udzielania stypendiów dla studentów. 2006-05-02 12:47
dokument Uchwała Nr XLIII/ 251/ 2006 Rady Miejskiej w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w złotych stosowanych przy ustaleniu wynagrodzeń pracownikó 2006-05-02 12:46
dokument Uchwała Nr XLIII/ 250 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie: Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2006-05-02 12:45
dokument Uchwała Nr XLII/ 248/ 2006 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pom. 2006-05-02 12:42
dokument Uchwała Nr XLIV/ 260/ 2006 Rady Miejskiej w sprawie: wstrzymania wykonania uchwały Nr XXIII/ 191/ 2005 Rady Miejskiej. 2006-05-02 09:44
dokument Uchwała Nr XLIV/259/2006 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomor 2006-05-02 09:44
dokument Uchwała Nr XLIV/258/2006 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim wybudowanych sieci wodociągowych, kanalizacji 2006-05-02 09:43
dokument Uchwała Nr XLIV/257/2006 Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski . 2006-05-02 09:41
dokument Uchwała Nr XLIV/256/2006 RADY MIEJSKIEJ dotycząca zmiany uchwały w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli”. 2006-05-02 09:41
dokument Uchwała Nr XLIV/255/2006 Rady Miejskiej w sprawie odwołania i powołania inkasenta oraz zmiany uchwały Nr XXIX/154/2005 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 2006-05-02 09:40
dokument Uchwała Nr XLIV/254/2006 Rady Miejskiej w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/ 231/2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok 2006-05-02 09:39
dokument Uchwała Nr XLII/247/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Przyjęcia planów prac stałych Komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2006 rok.” 2006-02-15 15:42
dokument Uchwała Nr XLII/246/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli.” 2006-02-15 15:41
dokument Uchwała Nr XLII/245/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Miejsko-Gminnego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2006-2011.” 2006-02-15 15:40
dokument Uchwała Nr XLII/243/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kalisz Pomorski oraz zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki.” 2006-08-07 09:34
dokument Uchwała Nr XLII/244/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Zmiany Uchwały Nr XLI/231?2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok.” 2006-02-15 15:37
dokument Uchwała Nr XLII/242/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gmin 2006-02-15 15:36
dokument Uchwała Nr XLII/241/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski.” 2006-02-15 15:35
dokument Uchwała Nr XLII/240/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Nabycia nieruchomości.” 2006-02-15 15:34
dokument Uchwała Nr XLII/239/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na okres powyżej 10 lat w trybie bezprzetargowym.” 2006-02-15 15:34
dokument Uchwała Nr XLII/238/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustaleniu wynagr 2006-02-15 15:33
dokument Uchwała Nr XLII/237/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Powołania Skarbnika Gminy.” 2006-02-15 15:32