Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok - Druk Nr 84. 2020-01-27 08:19
dokument Sprawozdanie z pracy Burmistrza od ostatniej sesji Rady Miejskiej - Druk Nr 83. 2020-01-27 08:15
dokument Sprawozdanie roczne wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2018 rok - Druk Nr 99. 2020-01-27 08:14
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 21 września 2019r. do dnia 23 października 2019r.- Druk Nr 157. 2020-01-27 08:13
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 20 sierpnia 2019r. do dnia 20 września 2019r.- Druk Nr 144. 2020-01-27 08:11
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 15 czerwca 2019r. do dnia 19 sierpnia 2019r.- Druk Nr 137. 2020-01-27 08:10
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 13 kwietnia 2019r. do dnia 10 maja 2019r. - Druk Nr 98. 2020-01-27 08:07
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 11 maja 2019r. do dnia 14 czerwca 2019r. - Druk Nr 113. 2020-01-27 08:06
dokument Realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2019 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 115. 2020-01-27 08:05
dokument Raport o stanie Gminy za rok 2018 - Druk Nr 100. 2020-01-27 08:03
dokument Opieka zdrowotna w Gminie Kalisz Pomorski w 2018 roku - Druk Nr 114. 2020-01-27 08:02
dokument Ocena zasobów pomocy społecznej - Druk Nr 85. 2020-01-27 08:02
dokument Informacja z wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii za rok 2018 - Druk Nr 118. 2020-01-27 08:01
dokument Informacja z realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018r. - Druk Nr 116. 2020-01-27 08:00
dokument Informacja z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie za rok 2018 - Druk Nr 117. 2020-01-27 07:58
dokument Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kalisz Pomorski w roku szkolnym 2018 /2019 - Druk Nr 158. 2020-01-27 07:57
dokument Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski - Ochotnicze Straże Pożarne - Druk Nr 73. 2020-01-27 07:56
dokument Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2019 roku - Druk Nr 143. 2020-01-27 07:54
dokument Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku - Druk Nr 72. 2020-01-27 07:53
dokument Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji Kalisz Pomorski w roku 2018 - Druk Nr 74. 2020-01-27 07:51
dokument Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przewodniczącemu Rady Miejskiej za rok 2018 - Druk Nr 159. 2020-01-27 07:49
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 24 października 2019r. do dnia 14 listopada 2019r.- Druk Nr 173. 2020-01-27 07:41
dokument Stan techniczny świetlic wiejskich Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Pałacu Wedlów - Druk Nr 185. 2020-01-27 07:38
dokument Projekt budżetu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 186. 2020-01-27 07:37
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 14 listopada 2019r. do dnia 11 grudnia 2019r. - Druk Nr 190. 2020-01-27 07:35
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 16 lutego 2019r. do dnia 15 marca 2019r. - Druk Nr 70. 2020-01-27 07:34
dokument Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Kalisz Pomorski - Druk Nr 71 2020-01-27 07:32