Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 75 z 2005 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok” 2006-01-05 13:43
dokument Zarządzenie Nr 74 z 2005 roku w sprawie „Przeprowadzenia inwentaryzacji środków trałych” 2006-01-05 13:43
dokument Zarządzenie Nr 73 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kalisz Pomorski.” 2006-01-05 13:43
dokument Zarządzenie Nr 72 z 2005 roku w sprawie ”Wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich na spotkania okolicznościowe” 2006-01-05 13:42
dokument Zarządzenie Nr 71 z 2005 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok.” 2006-01-05 13:42
dokument Zarządzenie Nr 70 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kalisz Pomorski.” 2006-01-05 13:41
dokument Zarządzenie Nr 69 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży nieruchomości.” 2006-01-05 13:41
dokument Zarządzenie Nr 68 z 2005 roku w sprawie „Zamiany nieruchomości.” 2006-01-05 13:40
dokument Zarządzenie Nr 67 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające Zarządzenie Nr 52/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do wdrażania i oceny Programu Rozwoju Lokalne 2006-01-05 12:42
dokument Zarządzenie Nr 66 z 2005 roku w sprawie „Wprowadzenia obowiązku noszenia identyfikatorów imiennych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim.” 2006-01-05 12:41
dokument Zarządzenie Nr 65 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji konkursowej.” 2006-01-05 12:41
dokument Zarządzenie Nr 64 z 2005 roku w sprawie „Sporządzenia projektu budżetu miasta i gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok.” 2006-01-05 12:40
dokument Zarządzenie Nr 63 z 2005 roku w sprawie „Wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich na spotkania okolicznościowe” 2006-01-05 12:40
dokument Zarządzenie Nr 62 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziała terenowy w Szczecinie” 2008-09-04 07:58
dokument Zarządzenie Nr 61 z 2005 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok” 2006-01-05 12:38
dokument Zarządzenie Nr 60 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców.” 2006-01-05 12:38
dokument Zarządzenie Nr 59 z 2005 roku w sprawie „Rozliczania kosztów służbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy” 2006-01-05 12:37
dokument Zarządzenie Nr 58 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży nieruchomości” 2006-01-05 12:37
dokument Zarządzenie Nr 57 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu Nr 52/2005 z dnia 20 września 2005r.” 2006-01-05 12:36
dokument Zarządzenie Nr 56 z 2005 roku w sprawie „Opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2006” 2006-01-05 12:36
dokument Zarządzenie Nr 55 z 2005 roku w sprawie „Zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Bralin” 2006-01-05 09:07
dokument Zarządzenie Nr 54 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców” 2006-01-05 09:06
dokument Zarządzenie Nr 53 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców” 2006-01-05 09:04
dokument Zarządzenie Nr 52 z 2005 roku w sprawie „Powołania Gminnej Rady Sportu” 2006-01-05 09:03
dokument Zarządzenie Nr 51 z 2005 roku w sprawie „Powołania obwodowych komisji wyborczych” 2006-01-05 09:02
dokument Zarządzenie Nr 50 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w sz 2006-01-05 09:02
dokument Zarządzenie Nr 49 z 2005 roku w sprawie „Upoważnienia Haliny Maras do postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i do wydawania decyzji w sprawie zaliczki alimentacyjnej” 2006-01-05 09:01
dokument Zarządzenie Nr 48 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców” 2006-01-05 09:01
dokument Zarządzenie Nr 47 z 2005 roku w sprawie „Wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski” 2005-09-09 12:42
dokument Zarządzenie Nr 46 z 2005 roku w sprawie „Powołania obwodowych komisji wyborczych.” 2005-09-09 12:41
dokument Zarządzenie Nr 45 z 2005 roku w sprawie „Powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim.” 2005-09-09 12:29
dokument Zarządzenie Nr 44 z 2005 roku w sprawie „Powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kaliszu Pomorskim.” 2008-09-04 07:57
dokument Zarządzenie Nr 43 z 2005 roku w sprawie „Przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta i Gminy za I półrocze 2005 roku.” 2005-09-09 12:06
dokument Zarządzenie Nr 42 z 2005 roku w sprawie „Rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych” 2005-09-09 11:57
dokument Zarządzenie Nr 41 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające Zarządzenie Nr 31/2005 z dnia 17 maja 2005 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1/2005 z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie powołania komisji p 2005-07-20 14:00
dokument Zarządzenie Nr 40 z 2005 roku w sprawie „Ustalenia zasad polityki rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski” 2005-07-20 13:59
dokument Zarządzenie Nr 39 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.” 2005-07-20 13:54
dokument Zarządzenie Nr 38 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim” 2005-07-20 13:53
dokument Zarządzenie Nr 37a z 2005 roku w sprawie „Procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski” 2005-07-20 13:50
dokument Zarządzenie Nr 37 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające zarządzenie nr 36/05 w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących trwały zasób Gminy Kalisz Pomorski” 2005-07-20 13:48
dokument Zarządzenie Nr 36 z 2005 roku w sprawie „Zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących trwały zasób Gminy Kalisz Pomorski” 2005-07-20 13:45
dokument Zarządzenie Nr 35 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości od Agencji nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie filia w Koszalinie” 2005-07-20 13:44
dokument Zarządzenie Nr 34 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim i dyrektora Przedszkola Miejs 2005-06-06 14:11
dokument Zarządzenie Nr 33 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży nieruchomości.” 2005-06-06 14:10
dokument Zarządzenie Nr 32 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców.” 2005-06-06 14:10
dokument Zarządzenie Nr 24 z 2005 roku w sprawie „Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2004 rok.” 2008-09-04 07:54
dokument Zarządzenie Nr 25 z 2005 roku w sprawie „Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski n 2005-05-20 14:25
dokument Zarządzenie Nr 26 z 2005 roku w sprawie „Szczegółowych warunków, jakie powinno zawierać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy stypendialnej o charakterze edukacyjnym oraz trybu i sposobu p 2008-09-04 07:55
dokument Zarządzenie Nr 27 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości”. 2005-05-20 14:24
dokument Zarządzenie Nr 28 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych”. 2005-05-20 14:23
dokument Zarządzenie Nr 29 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Budowę hal 2008-09-04 07:55
dokument Zarządzenie Nr 30 z 2005 roku w sprawie „Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim i dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2008-09-04 07:56
dokument Zarządzenie Nr 31 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2005 z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.” 2005-05-20 14:19
dokument Zarządzenie Nr 23 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Szczecinie.” 2005-03-25 13:45
dokument Zarządzenie Nr 22 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy.” 2005-03-25 13:44
dokument Zarządzenie Nr 21 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji Przetargowej do oceny Ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: „Bu 2005-03-25 13:43
dokument Zarządzenie Nr 20 z 2005 roku w sprawie „Zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Suchowo.” 2005-03-25 13:42
dokument Zarządzenie Nr 19 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim.” 2005-03-25 13:39
dokument Zarządzenie Nr 18 z 2005 roku w sprawie „Rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych.” 2008-09-04 07:53
dokument Zarządzenie Nr 17 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim” 2008-09-04 07:52
dokument Zarządzenie Nr 16 z 2005 roku w sprawie „Powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim” 2005-02-24 12:54
dokument Zarządzenie Nr 15 z 2005 roku w sprawie „Zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Kalisz Pomorski 2005 roki” 2008-09-04 07:52
dokument Zarządzenie Nr 14 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu” 2005-02-24 12:52
dokument Zarządzenie Nr 13 z 2005 roku w sprawie „Powołania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” 2005-02-24 12:52
dokument Zarządzenie Nr 12 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców” 2008-09-04 07:51
dokument Zarządzenie Nr 11 z 2005 roku w sprawie „Zasad premiowania pracowników obsługi technicznej zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim” 2005-02-24 12:51
dokument Zarządzenie Nr 10 z 2005 roku w sprawie „Zasad korzystania z kserokopiarek będących własnością Urzędu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski” 2005-02-24 12:50
dokument Zarządzenie Nr 9 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.” 2005-02-24 12:50
dokument Zarządzenie Nr 8 z 2005 roku w sprawie „Ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 2005-02-24 12:50
dokument Zarządzenie Nr 7 z 2005 roku w sprawie „Wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim” 2005-02-02 15:44
dokument Zarządzenie Nr 6 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji do przeprowadzenia oceny pisemnych ofert złożonych na stanowisko Skarbnika Gminy” 2005-02-02 15:43
dokument Zarządzenie Nr 5 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży nieruchomośći” 2008-09-04 07:50
dokument Zarządzenie Nr 4 z 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2008-09-04 07:50
dokument Zarządzenie Nr 3 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców” 2008-09-04 07:49
dokument Zarządzenie Nr 2 z 2005 roku w sprawie „Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. 2005-01-17 13:49
dokument Zarządzenie Nr 1 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w 2005 roku”. 2008-09-04 07:48