Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie 195/2021 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-01-10 12:17
dokument Zarządzenie Nr 194/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2022-01-10 08:55
dokument Zarzadzenie Nr 193/2021 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal komunalny 2021-12-31 07:20
dokument Zarządzenie Nr 192/2021 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-12-31 07:25
dokument Zarządzenie Nr 191/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-12-23 07:50
dokument Zarządzenie Nr 190/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-12-13 10:43
dokument Zarządzenie Nr 189/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-12-14 12:13
dokument Zarządzenie nr 188/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-12-08 12:12
dokument Zarządzenie Nr 187/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do zamiany 2021-12-08 11:41
dokument Zarządzenie Nr 186/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2021-12-08 11:40
dokument Zarzadzenie Nr 185/2021 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-12-09 12:40
dokument Zarządzenie Nr 184/2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-12-07 09:19
dokument Zarządzenie Nr 183/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2021-12-02 10:53
dokument Zarządzenie Nr 182/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do zamiany 2021-12-02 10:52
dokument Zarządzenie nr 181/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-12-02 10:31
dokument Zarządzenie nr 180/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-12-01 12:51
dokument Zarządzenie Nr 179/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2021 w Urzędzie Miejskim, powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Kalisz Pomorski 2021-12-28 09:05
dokument Zarządzenie nr 178/2021 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których Gmina Kalisz Pomorski jest organem prowadzącym, do dokonania zakupów w ramach wsparcia otrzymanego na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu "Laboratoria przyszłości" 2021-11-29 11:58
dokument Zarządzenie Nr 177/2021 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-12-01 13:54
dokument Zarządzenie Nr 176/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-12-02 12:19
dokument Zarządzenie Nr 175/2021 w sprawie ustalenia dodatkowego dna wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim w 2022 r. 2021-11-29 08:51
dokument Zarządzenie nr 174/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-11-24 08:13
dokument Zarządzenie nr 173/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-11-18 09:30
dokument Zarządzenie Nr 172/2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2021-11-18 09:33
dokument Zarzadzenie Nr 171/2021 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych. 2021-11-18 10:58
dokument Zarządzenie nr 170/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 160/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizacją w 2021 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" 2021-11-24 08:16
dokument Zarządzenie Nr 169/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-11-15 13:56
dokument Zarządzenie Nr 168/2021 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" 2022-01-05 10:17
katalog Zarządzenie nr 167/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - KATALOG -
dokument Zarządzenie Nr 166/2021 w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kalisz Pomorski dotyczących zmiany granic administracyjnych gminy Kalisz Pomorski 2021-11-08 12:20
dokument Zarządzenie Nr 165/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2021-11-05 09:33
dokument Zarządzenie nr 164/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-11-04 11:08
dokument Zarządzenie nr 163/2021 w sprawie wynajmu pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski 2022-04-14 12:36
dokument Zarządzenie Nr 162/2021 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-11-05 11:58
dokument Zarządzenie nr 161/202 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-11-05 11:57
dokument Zarządzenie nr 160/2021 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2021 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" 2021-10-29 10:43
dokument Zarządzenie Nr 159/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Kaliszu Pomorskim 2021-10-29 09:39
dokument Zarządzenie nr 158/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-10-29 10:23
dokument Zarządzenie Nr 157/2021 w sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie gminy Kalisz Pomorski. 2021-11-04 10:58
dokument Zarządzenie nr 154/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-10-19 13:29
dokument Zarządzenie nr 153/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 19 pażdziernika 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjimi pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022" 2021-10-20 11:23
dokument Zarzadzenie Nr 151/2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla jednostek obsługiwanych przez Biuro Obsługi Szkół i Przedszkola 2021-10-15 13:02
dokument Zarządzenie nr 150/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-10-12 14:25
dokument Zarzadzenie Nr 149/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-10-15 13:00
dokument Zarządzenie nr 148/2021 w sprawie stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 2021-10-08 13:00
dokument Zarządzenie Nr 147/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tych gruntach budynków 2021-10-07 15:24
dokument Zarzadzenie nr 146/2021 w sprawie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla zadania: Budowa żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim przy ul. Dworcowa 6A-6B w ramach: Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+, realizowanym w roku 2021. 2021-10-13 07:16
dokument Zarządzenie Nr 145/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-10-07 11:55
dokument Zarządzenie Nr 144/2021 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-10-04 08:52
dokument Zarządzenie Nr 143/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2021-09-29 10:17
dokument Zarządzenie Nr 142/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2021-09-29 10:17
dokument Zarządzenie nr 141/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-09-29 10:31
dokument Zarządzenie Nr 140/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-10-04 14:45
dokument Zarządzenie Nr 139/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2021-09-30 15:00
dokument Zarządzenie 138/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny 2021-09-24 10:40
dokument Zarządzenie Nr 137/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-09-30 07:11
dokument Zarządzenie Nr 136/2021 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego oraz uchylenia Zarządzenia Nr 107/2019 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego. 2021-09-27 08:16
dokument Zarządzenie Nr 135/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2021-09-16 12:27
dokument Zarządzenie nr 134/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-09-10 13:31
dokument Zarządzenie Nr 133/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-09-15 13:25
dokument Zarządzenie nr 132/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-09-03 10:39
dokument Zarządzenie nr 131/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-08-26 08:38
dokument Zarządzenie Nr 130/2021 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2022 rok 2021-08-26 12:10
dokument Zarządzenie Nr 129/2021 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 77/2016 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2021-08-26 13:08
dokument Zarządzenie Nr 128/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-08-26 14:03
dokument Zarządzenie Nr 127/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków 2021-08-25 14:25
dokument Zarządzenie Nr 126/2021 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2021 roku , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. 2021-08-26 10:25
dokument Zarządzenie Nr 125/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-08-20 08:34
dokument Zarządzenie nr 124/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2021 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" 2021-08-12 12:23
dokument Zarządzenie Nr 123/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-08-13 12:27
dokument Zarządzenie Nr 122/2021 w sprawie powołania Komisji Loterii Fantowej "POMOC DZIECIOM". 2021-08-04 10:32
dokument Zarządzenie Nr 121/2021 w sprawie powołania komisji do oceny zawodów "Pływaj po Jeziorze Ogórkowym wehikułem odlotowym" 2021-08-04 11:41
dokument Zarządzenie Nr 120/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2021-08-03 11:55
dokument Zarządzenie Nr 119/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2021-07-30 13:31
dokument Zarządzenie Nr 118/2021 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przy realizacji zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a także w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2021-08-05 12:23
dokument Zarządzenie Nr 117/2021 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-08-05 12:22
dokument Zarządzenie nr 116/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-07-30 13:11
dokument Zarządzenie Nr 114/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2021-07-30 13:29
dokument Zarządzenie Nr 113/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-08-04 10:32
dokument Zarządzenie Nr 112/2021 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych dzierżawy 2021-07-26 12:47
dokument Zarządzenie Nr 111/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-07-26 12:43
dokument Zarządzenie Nr 110/2021 w sprawie ustalenia cen za sprzedaż materiałów promocyjnych 2021-07-26 14:05
dokument Zarządzenie Nr 109/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-07-26 08:46
dokument Zarządzenie Nr 108/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2021-07-23 08:06
dokument Zarządzenie Nr 107/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2021-07-15 11:25
dokument Zarządzenie Nr 106/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego, będącego własnością Gminy Kalisz Pomorski. 2021-07-09 13:01
dokument Zarządzenie Nr 105/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-07-12 14:35
dokument Zarządzenie nr 104/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-07-07 10:15
dokument Zarządzenie nr 103/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-07-07 10:14
dokument Zarządzenie Nr 102/2021 w sprawie przyznania dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu Drawskiego dotacji celowej w 2021 roku na zadanie z zakresu ratownictwa wodnego 2021-07-07 09:27
dokument Zarządzenie Nr 101/2021 wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających skład członków Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 na terenie miasta Kalisza Pomorskiego, ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku, wzoru karty do głosowania na kandydatów na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku oraz wzoru listy osób mających prawo wybierania, popierających kandydata na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku. 2021-07-06 13:57
dokument Zarządzenie Nr 100/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-07-07 14:53
dokument Zarządzenie Nr 99/2021w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-07-07 14:51
dokument Zarządzenie Nr 98/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków 2021-06-28 10:49
dokument Zarządzenie Nr 97/2021 w sprawie odwołania kwarantanny dokumentacji wpływającej do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim. 2021-06-28 09:20
dokument Zarządzenie Nr 96/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-07-02 10:47
dokument Zarządzenie Nr 94/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji zbywania i likwidacji składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2021-06-24 15:11
dokument Zarządzenie nr 92/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-06-22 14:10
dokument Zarządzenie Nr 91/2021w sprawie określenia formy przekazywania przez jednostki organizacyjne podległe gminie Kalisz Pomorski sprawozdań 2021-06-18 12:04
dokument Zarzadzenie nr 90/2021 w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełaniających skład członków Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 na terenie miasta Kalisza Pomorskiego, ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku, wzoru karty do głosowania na kandydatów na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku oraz wzoru listy osób mających prawo wybierania, popierających kandydata na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku. 2021-06-24 14:31
dokument Zarzadzenie nr 89/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-06-16 10:56
dokument Zarządzenie Nr 88/2021 w sprawie udzielania zamówień publicznych 2021-06-14 14:16
dokument Zarządzenie Nr 87/2021 w sprawie wyznaczenia komisji do odbioru lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Kaliszu Pomorskim 2021-06-22 11:40
dokument Zarządzenie Nr 86/2021 w sprawie regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2021-06-18 12:02
dokument Zarządzenie Nr 85/2021 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2021-06-18 12:01
dokument Zarządzenie Nr 84/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2021-06-09 11:46
dokument Zarządzenie Nr 83/2021 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania honorowego tytułu "Sokoła Kaliskiego" 2021-06-14 14:10
dokument Zarządzenie Nr 82/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2021-06-02 14:12
dokument Zarządzenie Nr 81/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2021-06-02 14:11
dokument Zarządzenie Nr 80/2021 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal komunalny 2021-06-01 12:14
dokument Zarządzenie Nr 79/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/2016 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2021-06-01 12:40
dokument Zarządzenie Nr 78/2021 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kalisz Pomorski za 2020 rok 2021-06-01 12:30
dokument Zarządzenie Nr 77/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-06-07 12:59
dokument Zarządzenie Nr 76/2021 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-06-01 12:39
dokument Zarządzenie nr 75/2021 z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-05-26 12:25
dokument Zarządzenie Nr 74/2021 w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2023-06-15 15:35
dokument Zarządzenie Nr 73/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-05-19 12:06
dokument Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2021-05-14 11:56
dokument Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim za 2020 rok. 2021-05-18 09:18
dokument Zarządzenie Nr 66/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-05-17 11:15
dokument Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań budżetowych powyżej 130 000 złotych, prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2021-05-12 13:52
dokument Zarzadzenie Nr 64/2021w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenie analizy ryzyka i oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w zakresie przetwarzania danych 2021-05-12 14:23
dokument Zarządzenie Nr 63/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-05-07 09:01
dokument Zarządzenie Nr 62/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-04-27 11:39
dokument Zarządzenie nr 61/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim 2021-04-23 11:35
dokument Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie 2021-04-23 11:34
dokument Zarządzenie nr 59/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim 2021-04-23 11:33
dokument Zarządzenie nr 58/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie 2021-04-23 11:31
dokument Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2021-04-20 13:59
dokument Zarządzenie Nr 56/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2021-04-26 14:51
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-04-28 09:30
dokument Zarządzenie nr 54/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 2021-04-12 13:52
dokument Zarzadzenie nr 53/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-04-16 08:44
dokument Zarzadzenie nr 52/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-04-12 07:20
dokument Zarzadzenie Nr 51/2021 w sprawie planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2021-03-31 13:01
dokument Zarzadzenie Nr 50/2021 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 77/2016 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2021-04-01 07:32
dokument Zarządzenie Nr 49/2021 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2021-03-30 09:46
dokument Zarzadzenie nr 48/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-03-31 13:19
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-03-26 11:46
dokument Zarządzenie Nr 46/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim 2021-03-24 10:43
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie 2021-03-24 10:42
dokument Zarzadzenie Nr 44/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2021-03-24 08:51
dokument Zarządzenie 43/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-03-23 13:10
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2020 rok 2021-03-29 08:56
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-03-16 10:18
dokument Zarządzenie Nr 40/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-03-11 11:58
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do zamiany 2021-03-11 10:16
dokument Zarzadzenie Nr 38/2021 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2023-08-11 12:36
dokument Zarządzenie Nr 37/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-03-03 10:25
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-03-09 13:18
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz stypendium specjalnego Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe 2021-03-03 10:07
dokument Zarzadzenie Nr 34/2021 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim w 2021 r. 2021-03-03 10:24
dokument Zarzadzenie Nr 33/2021 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2021-02-22 14:08
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych 2021-02-12 11:09
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-02-10 13:11
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-02-12 12:44
dokument Zarządzenie Nr 29/2021 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 zł 2021-02-08 09:47
dokument Zarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2021 2021-02-05 13:11
dokument Zarządzenie Nr 27/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-02-08 12:35
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie w 2021r. realizacji zadań Gminy Kalisz Pomorski w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, tradycji i edukacji. 2021-02-01 12:00
dokument Zarządzenie Nr 25/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-02-01 14:55
dokument Zarzadzenie Nr 24/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2021-02-03 07:30
dokument Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2021-02-01 11:11
dokument Zarządzenie Nr 22/2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkola, klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2021-01-28 14:24
dokument Zarządzenie Nr 21/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-01-28 13:15
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2022-08-25 10:46
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Kalisz Pomorski do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2021-01-28 14:30
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 2021-01-28 14:33
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury i sportu 2021-01-25 14:41
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2021-01-25 13:59
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie powołania zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok 2021-01-25 14:38
dokument Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2021-01-22 08:46
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2021 roku 2021-01-22 14:52
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w użyczenie 2021-01-22 08:30
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-01-21 13:14
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2021-01-21 12:05
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10 g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 2021-01-21 07:49
dokument Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-02-22 11:53
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-01-14 14:27
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok 2021-01-15 11:59
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 zł 2021-01-12 12:13
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2021-01-11 08:48
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2021-01-11 08:49
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2021-01-08 12:52
dokument Zarzadzenie Nr 1/2021 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-01-07 13:31