Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Poźrzadło Wielkie 4 2024-05-07 14:23
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Poźrzadło Wielkie 3 2024-05-07 14:22
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Poźrzadło Wielkie 2 2024-05-07 14:21
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Poźrzadło Wielkie 1 2024-05-07 14:20
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Musiał Monika 2024-04-19 13:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Poźrzadło Wielkie na działce nr 142 i 202 gmina Kalisz Pomorski, powiat Drawsko Pomorskie 2024-03-29 11:01
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji o mocy do 1 MW na działce nr 27/1 Sienica 2024-01-26 13:50
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 1982Z na odcinku Pomierzyn - Giżyno 2024-01-26 13:47
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji o mocy do 4 MW na działce nr 8 Biały Zdrój 2023-12-20 14:22
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowa farmy fotowoltaicznej PV-Kalisz Pomorski 2B o mocy do 40 MW zlokalizowanej na działce o numerze ew. 401/6, obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, 2023-12-20 14:15
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowa farmy fotowoltaicznej PV-Kalisz Pomorski 2B o mocy do 40 MW zlokalizowanej na działce o numerze ew. 401/6, obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, 2023-11-08 14:31
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji o mocy do 4 MW na działce nr 8 Biały Zdrój 2023-11-08 14:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW na działce nr 8 obręb Biały Zdrój wraz z instalacją towarzyszącą na terenie gminy Kalisz Pomorski 2023-09-19 13:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z instalacją towarzyszącą na działce 27/1 obręb Sienica w gminie Kalisz Pomorski 2023-09-19 13:44
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na uruchomienie linii do produkcji pelletu oraz suszarni surowca na terenie zakładu w Kaliszu Pomorskim na działkach nr 44/8, 44/9, 44/12, 44/11, 43/1, 44/6 obręb 11 Kalisz Pomorski 2023-09-08 08:41
katalog Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę drogi ppoż. nr 20 w leśnictwie Biały Zdrój - Grzybów - KATALOG -
dokument Budowa farmy fotowoltaicznej PV-Kalisz Pomorski 2B o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszacą zlokalizowanej na działce o numerze ew. 401/6, obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie. 2022-12-19 14:19
katalog Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiajacego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Kalisz Pomorski, gm. Kalisz Pomorski, pow. drawski, woj. zachodniopomorskie - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej PV-Kalisz Pomorski 2A o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o numerach ew. 431/2 oraz 433/2 obreb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie w granicach oznaczonych graficznie na załączniku kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowolaticznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Pepłówek, dz. nr 66/3 i 67/3 gm. Kalisz Pomorski - farma fotowoltaiczna "KALISZ POMORSKI" - KATALOG -
katalog ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Giżyno o łącznej mocy do 5 MW na działkach ewidencyjnych w obrębie Giżyno w gminie Kalisz Pomorski, w powiecie drawskim, w województwie zachodniopomorskim" - KATALOG -
katalog Budowa do 16 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 16 MW wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 57/1 i 62/3 w obrębie Jasnopole w gminie Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur 200 mm PVC i tłocznej dn 902 mmPE - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej PV Biały Zdrój o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 12 w obrębie 0007, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa obiekty tymczasowego - mobilna wytwórnia mas betonowych zlokalizowana w Kaliszu Pomorskim dz. nr 38/2 m. Kalisz Pomorski - KATALOG -
dokument Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 12 w obrębie 0007, gmina Kalisz Pomorski 2021-11-10 11:36
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2/3 w obrębie Krężno, gm. Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej PV-Kalisz Pomorski 2C o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ewid. 196/3 oraz 405/4 obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, województwo zachodnio-pomorskie - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 114/1 w obrębie Giżyno, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa kontenera magazynowo-technicznego na terenie Zakładu Przemysłu Drzewnego KPPD w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wrocławskiej 1, na dz. nr 43/1 obręb 0011 m. Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Recz-Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 106/3 obręb Giżyno, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Umorzenie postępowania NO.6220.39.2020 dla przedsięwziecia polegającego na zwiększeniu mocy istniejącej farmy fotowoltaicznej Kalisz Pomorski wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 403/11, obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie o dodatkowe 10 MW - KATALOG -
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji NO.6220.37.2020 2021-08-13 13:14
dokument Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach NO.6220.31.2020 2021-07-27 14:30
dokument Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach NO.6220.32.2020 2021-07-27 14:30
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 187/1, 187/2, obręb Dębsko nr 0084 Dębsko, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składajacej sie z 3 instalacji do 1 MW każda wraz z niezbedna infrastruktura techniczna na części działki nr 10/6 obręb Bralin, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
dokument Postanowienie o sprostowaniu omyłki NO.6220.8.2019 2021-06-30 11:01
dokument Postanowienie o sprostowaniu omyłki NO.6220.5.2019 2021-06-30 11:00
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50,0 MW, wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na terenie działek nr 13/21, 12, 14/7 w obrebie Bralin, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa elektrociepłowni - EC z blokiem ORC opalanej biomasą na terenie zakładu w Kaliszu Pomorskim, działka nr 43/11 i 44/11 obręb 11 Kalisz Pomorski - KATALOG -
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji NO.6220.8.2019 2021-06-15 08:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji NO.6220.7.2019 2021-06-15 08:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji NO.6220.5.2019 2021-06-15 08:14
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 141 obreb Poźrzadło Wielkie, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 154 w obrębie Poźrzadło Wielkie, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MWQ każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dz. nr 24/4, obręb Pepłówek, gm. Kalisz Pom. - KATALOG -