Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 106/3 obręb Giżyno, gmina Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-08-23 07:05:52
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko Anna Urbańska 2021-08-23 07:05:33
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 20 sierpnia 2021 r. Marta Gorajewska 2021-08-20 11:57:39
Sprawozdania II kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2021-08-20 08:41:29
Sprawozdania II kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2021-08-20 08:41:03
Sprawozdania II kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2021-08-20 08:40:37
Zarządzenie Nr 125/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-08-20 08:34:45
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 23.08.2021 r. - 29.08.2021 r. Marek Brumer 2021-08-20 08:24:25
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscu wieżowej stacji transformatorowej, na terenie dz. nr 16/13, 17/3, 17/15, 17/16, 17/18, 19/2, 42/1, 98/2, obr. Suchowo, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-08-19 08:29:01
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z budową elektroenergetycznej linii niskiego i średniego napięcia 15kV/0,4kV, na terenie dz. nr 1/1, obr. 0007 i dz. nr 41, obr. 0004, m. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-08-19 08:23:29
Informacja Komendanta CSWL Marek Brumer 2021-08-19 07:44:41
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie wylotu ścieków oczyszczonych wraz z odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 12, obręb nr 0078 Głębokie, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-08-18 13:26:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji NO.6220.28.2020 Anna Urbańska 2021-08-18 07:22:43
Rok 2021 Marta Szulczyńska 2021-08-17 14:51:43
Rok 2021 Marta Szulczyńska 2021-08-17 14:46:49
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji NO.6220.20.2021 Anna Urbańska 2021-08-17 12:18:56
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 16 sierpnia 2021 r. godz. 11:00 - dz. nr 337/4 obr. 0003 m. Kalisz Pomorski) Radosław Czapek 2021-08-17 09:17:35
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 16 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 - dz. nr 167/1 obr. Sienica gm. Kalisz Pomorski) Radosław Czapek 2021-08-17 09:16:49
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 16 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 - dz. nr 167/1 obr. Sienica gm. Kalisz Pomorski) - dokument usunięty Radosław Czapek 2021-08-17 09:16:21
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 16 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 - dz. nr 167/1 obr. Sienica gm. Kalisz Pomorski) - dokument usunięty Radosław Czapek 2021-08-17 09:15:46
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2020 - dokument usunięty Marta Gorajewska 2021-08-16 07:38:07
- dokument usunięty Marta Gorajewska 2021-08-16 07:38:01
"Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" Marta Gorajewska 2021-08-16 07:35:55
Umorzenie postępowania NO.6220.39.2020 dla przedsięwziecia polegającego na zwiększeniu mocy istniejącej farmy fotowoltaicznej Kalisz Pomorski wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 403/11, obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie o dodatkowe 10 MW Anna Urbańska 2021-08-13 13:23:56
Decyzja umarzajaca postępowanie w całości Anna Urbańska 2021-08-13 13:23:08
Umorzenie postępowania NO.6220.39.2020 dla przedsięwziecia polegającego na zwiększeniu mocy istniejącej farmy fotowoltaicznej Kalisz Pomorski wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 403/11, obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie o dodatkowe 10 MW Anna Urbańska 2021-08-13 13:22:12
Umorzenie postępowania NO.6220.39.2020 dla przedsięwziecia polegającego na zwiększeniu mocy istniejącej farmy fotowoltaicznej Kalisz Pomorski wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 403/11, obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie o dodatkowe 10 MW - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-08-13 13:21:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji NO.6220.37.2020 Anna Urbańska 2021-08-13 13:14:07
Umorzenie postępowania NO.6220.39.2020 dla przedsięwziecia polegającego na zwiększeniu mocy istniejącej farmy fotowoltaicznej Kalisz Pomorski wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 403/11, obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie o dodatkowe 10 MW - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-08-13 13:10:27
Umorzenie postępowania NO.6220.39.2020 dla przedsięwziecia polegającego na zwiększeniu mocy istniejącej farmy fotowoltaicznej Kalisz Pomorski wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 403/11, obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie o dodatkowe 10 MW - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-08-13 13:09:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji NO.6220.37.2020 Anna Urbańska 2021-08-13 13:01:24
Zarządzenie Nr 123/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-08-13 12:27:49
Zarządzenie Nr 123/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-08-13 12:22:10
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 16.08.2021 r. - 22.08.2021 r. Marek Brumer 2021-08-13 08:14:34
Oświadczenie Marta Gorajewska 2021-08-12 13:23:12
Formularz ofertowy Marta Gorajewska 2021-08-12 13:22:23
Zarządzenie Nr 124/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2021 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" Marta Gorajewska 2021-08-12 13:09:22
2021 Marta Gorajewska 2021-08-12 13:06:44
Zarządzenie nr 124/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2021 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" Marta Gorajewska 2021-08-12 12:23:28
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania Anna Urbańska 2021-08-12 07:11:10