Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja nadzwyczajna XLIX RM - 13.01.2022 Gabriela Czerniawska 2022-01-13 14:29:44
Głosowanie podczas XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-01-13 14:29:22
Głosowanie podczas XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-01-13 14:28:13
Uchwała Nr XLIX/380/22 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-01-13 14:25:26
Uchwała Nr XLIX/379/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022 - 2032. Gabriela Czerniawska 2022-01-13 14:24:50
Uchwała Nr XLIX/378/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-01-13 14:24:16
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-01-13 14:23:08
XLIX Sesja Rady Miejskiej - 13.01.2022r. Marcin Kurylczyk 2022-01-13 13:51:31
Zarządzenie Nr 8/2022 w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-01-13 13:48:52
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pompowni ścieków PS2 przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 22/2, obręb numer 0008, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-01-13 12:38:25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 5 Marek Brumer 2022-01-13 12:37:18
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pompowni ścieków PS1 przy ul. Strzeleckiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 50 i 51, obręb numer 0006, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-01-13 12:36:30
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.18.2021 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego ul. Gdańskiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 39, 40/6, obręb numer 0002 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 117, obręb numer 0003, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-01-12 13:05:31
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 501. Gabriela Czerniawska 2022-01-12 11:44:43
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 500. Gabriela Czerniawska 2022-01-12 11:44:06
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 499. Gabriela Czerniawska 2022-01-12 11:43:14
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-01-12 11:42:15
Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2022-01-12 10:21:12
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2022-01-12 09:25:38
Plan postępowań o udzielenie zamówien na rok 2022 Dorota Dobrzeniecka 2022-01-12 08:59:33
Plan postępowań o udzielenie zamówien na rok 2022 Dorota Dobrzeniecka 2022-01-12 08:57:15
Plan postępowań o udzielenie zamówien na rok 2022 - dokument usunięty Dorota Dobrzeniecka 2022-01-12 08:55:58
Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2022-01-12 08:54:29
Plan postępowań o udzielenie zamówien na rok 2022 - dokument usunięty Dorota Dobrzeniecka 2022-01-12 08:53:53
Uchwała Nr XLVIII/368/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Marcin Kurylczyk 2022-01-12 08:50:18
Dodatkowe polowania zbiorowe na dziki na terenie OHZ Nadleśnictwo Drawsko Anna Urbańska 2022-01-12 07:49:53
Protokół Nr XLVIII/21 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-01-11 14:23:19
Sesja XLVIII RM - 30 grudnia 2021 Gabriela Czerniawska 2022-01-11 14:22:43
Zawiadomienie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2022 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ich zmian. Krzysztof Kot 2022-01-11 13:26:13
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-01-10 13:03:16
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-01-10 12:23:06
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 10.01.2022 r. - 16.01.2022 r. Marek Brumer 2022-01-10 12:19:45
Zarządzenie 195/2021 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2022-01-10 12:17:37
Zarządzenie Nr 6/2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 zł Marcin Kurylczyk 2022-01-10 12:15:47
Zarządzenie Nr 6/2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 zł Marcin Kurylczyk 2022-01-10 12:15:28
Zawiadomienie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2022. Anna Kranc-Bargieł 2022-01-10 11:46:44
Zarządzenie Nr 3/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych Marcin Kurylczyk 2022-01-10 09:40:13
Zarządzenie Nr 194/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-01-10 08:55:24
Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie podania do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie gminy Kalisz Pomorski oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2022. Marcin Kurylczyk 2022-01-10 08:52:41
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2022-01-05 14:46:09