Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zasady udostepniania informacji publicznej Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-07-20 10:36:38
Zasady udostepniania informacji publicznej Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-07-20 10:35:42
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne Jagoda Tużnik 2023-07-20 08:59:30
Zasady udostepniania informacji publicznej Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-07-20 08:25:53
Zarządzenie Nr 106/2023 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski Jolanta Leszczyńska 2023-07-14 11:57:05
Zarządzenie Nr 99/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2023-07-13 15:19:20
Zarządzenie Nr 100/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 Marcin Kurylczyk 2023-07-13 15:17:55
Zarządzenie Nr 104/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2023-07-13 13:24:13
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wojciech Kucharski 2023-07-12 14:46:45
Zarządzenie Nr 105/2023 w sprawie zmiany przeznaczenia lokali w zasobach Gminy Kalisz Pomorski Jolanta Leszczyńska 2023-07-12 08:20:59
Protokół Nr LXXVI/23 z sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-07-11 12:33:28
Sesja LXXVI RM - 29.06.2023 Gabriela Czerniawska 2023-07-11 12:32:55
Statut Gminy Kalisz Pomorski Gabriela Czerniawska 2023-07-10 12:18:14
Zarządzenie Nr 98/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2023-07-10 07:08:38
Zarządzenie Nr 103/2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-07-07 10:05:49
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2023-07-07 07:48:32
ROK 2023 Marcin Kurylczyk 2023-07-07 07:47:14
Uchwała Nr LXXVI/556/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:54:47
Uchwała Nr LXXVI/555/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:54:11
Uchwała Nr LXXVI/554/23 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:53:44
Uchwała Nr LXXVI/553/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:53:20
Uchwała Nr LXXVI/552/23 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drawskiej i Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:52:52
Uchwała Nr LXXVI/551/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie jeziora Bobrowo Małe w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:52:20
Uchwała Nr LXXVI/550/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:51:52
Uchwała Nr LXXVI/549/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:51:28
Uchwała Nr LXXVI/548/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:51:02
Uchwała Nr LXXVI/547/23 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przekazania budynku świetlicy wiejskiej w Pomierzynie wraz z wyposażeniem na stan majątkowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:50:39
Uchwała Nr LXXVI/546/23 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:50:07
Uchwała Nr LXXVI/545/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:49:35
Uchwała Nr LXXVI/544/23 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2022 rok. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:49:01
Uchwała Nr LXXVI/543/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:48:34
Uchwała Nr LXXVI/542/23 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego. Gabriela Czerniawska 2023-07-06 10:48:10
Zarządzenie Nr 102/2023 w sprawie rozliczania kosztów służbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów finansowych dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. Marcin Kurylczyk 2023-07-05 14:06:10
Zarządzenie Nr 101/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-07-04 13:07:38
Zarządzenie Nr 101/2023 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-07-04 13:06:27
Informacja Burmistrza Kalisza Pomorskiego dotycząca sprzedaży końcowej węgla - przedłużenie terminu Radosław Czapek 2023-07-04 11:11:09
Głosowanie podczas LXXVI sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-07-04 10:16:09
Sesja LXXVI RM - 29.06.2023 Gabriela Czerniawska 2023-07-04 10:15:07
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 03.07.2023 r. - 09.07.2023 r. Lidia Zbytek 2023-07-03 14:18:55
LXXVI sesja Rady Miejskiej - 29.06.2023 Marcin Kurylczyk 2023-06-29 14:47:25